در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

گزارش استانی > آذربايجان غربي از مناطق مستعد براي توليد طلاي سرخ

گروه اقتصادي: آذربايجان غربي به خصوص مناطق جنوبي اين استان با توجه به کوهستاني بودن منطقه و داشتن آب و هواي مناسب، براي کشت و توليد طلاي سرخ يا زعفران مستعد است و مي تواند در آينده اي نزديک به يکي از قطب هاي مهم توليد اين محصول در کشور تبديل شود.

  گروه اقتصادي: آذربايجان غربي به خصوص مناطق جنوبي اين استان با توجه به کوهستاني بودن منطقه و داشتن آب و هواي مناسب، براي کشت و توليد طلاي سرخ يا زعفران مستعد است و مي تواند در آينده اي نزديک به يکي از قطب هاي مهم توليد اين محصول در کشور تبديل شود.
  زعفران از ارزش صادراتي بالايي برخوردار است و ايران بزرگترين توليدکننده آن در سطح جهان به شمار مي رود تا جايي که سابقه کاشت زعفران در کشور به بيش از سه هزار سال پيش بازمي‌گردد. هم اکنون استان هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي بيشترين ميزان توليد زعفران در کشور را دارد و کشت اين محصول ارزشمند در چند استان ديگر نيز به صورت آزمايشي آغاز شده که جنوب آذربايجان غربي بخصوص مناطقي چون بوکان، مياندوآب و شاهين دژ از جمله آنهاست. اين محصول با برنامه ¬‌ريزي مدون و ايجاد زيرساخت¬‌ها لازم مي‌تواند سهم مهمي در توليدات بخش کشاورزي آذربايجان غربي داشته باشد و با توجه به کمبود آب و سياست هاي مسوولان در استفاده از کشت هاي کم آب بر در اولويت کشت قرار گيرد.
   اشتغالزايي قابل توجه در بخش کاشت، داشت و برداشت زعفران و اقتصادي بودن آن و ايجاد صنايع پايين دست وابسته به اين محصول از جمله بسته بندي از ديگر مزيت هاي کشت آن براي کشاورزان استان است. عدم تداخل نياز آبي محصول زعفران با محصولات زراعي و باغي، بهره ‌وري مناسب اين محصول و نياز آبي بسيار اندک آن مي تواند علاوه بر رونق بخشي به کشاورزي آذربايجان غربي، زمينه افزايش درآمد بهره‌برداران را فراهم کند. به گفته رييس اداره توليدات گياهي جهاد کشاورزي بوکان، کشت زعفران در اين شهرستان در سال 1389 توسط يکي از کشاورزان بوکاني در روستاي »تکانتپه« بخش مرکزي و در سطح حدود يک هکتار آغاز شد و هم اکنون به سه هکتار رسيده است. مستوره رحيمي آذر افزود: با توجه به کمبود آب در منطقه اين محصول مي تواند جايگزين بسيار مناسبي براي ديگر محصولات پرآب بر باشد.
  وي با اشاره به اينکه زعفران در طول يک سال 2 تا سه بار به آبياري نياز دارد، بيان کرد: اشتغالزايي و اقتصادي بودن زعفران از ويژگي هاي مهم آن براي کشاورزان است و اين محصول مي تواند به اقتصاد خانواده نيز کمک کند. رحيمي آذر اظهار داشت: با توجه به بحران کم آبي و تلاش براي کاهش مصرف آب و حفظ و احياي ذخاير آبي در طول چند سال گذشته اقدامات گسترده اي براي ترويج کشت زعفران انجام گرفته به طوريکه هم اکنون کاشت اين محصول در اين شهرستان در حال توسعه است.
   وي ادامه داد: زعفران به عنوان گران ترين ادويه جهان جايگاه منحصر به فردي در ميان محصولات کشاورزي و صادراتي کشور دارد و کاربردهاي متعدد و فراوان زعفران و خواص دارويي و مصارف متنوع غذايي آن، ضرورت توجه ويژه به مسائل توليد و صادرات زعفران را بيش از پيش روشن مي سازد. مدير جهاد کشاورزي بوکان نيز گفت: امسال حدود 200 کيلوگرم گل زعفران تَر از مزارع اين شهرستان برداشت شده است که اين ميزان در سال هاي آينده افزايش پيدا مي کند. اسکندر عبدي افزود: زعفران با مديريت و حفاظت هاي لازم حداقل تا 10 سال اقتصادي بوده و در پايان اين دوره نيز پياز اين گياه قابل انتقال به زمين ديگر يا قابل فروش است. مدير جهاد کشاورزي مياندوآب نيز اظهار داشت: هم اکنون با توسعه کشت اين محصول، بيش از چهار هکتار از اراضي اين شهرستان به کشت زعفران اختصاص يافته و براي 16 نفر به طور مستقيم و 50 نفر به شکل غيرمستقيم در ارتباط با آن اشتغال ايجاد شده است.
   علي ديانتي با اشاره به اينکه امسال 12 کيلوگرم زعفران در مياندوآب برداشت شده، گفت: متوسط عملکرد اين گياه براي سال اول در هر هکتار 1.5 تا 2 کيلوگرم است که بيشترين عملکرد آن از سال سوم به بعد آغاز مي شود. وي گفت: نياز آبي کم (حدود 2 هزار و 500 تا سه هزار مترمکعب در هکتار) و تامين نياز آبي آن با نزولات جوي، عدم تداخل نياز آبي با ساير محصولات کشاورزي مرسوم در منطقه، اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم (در زمان برداشت) و اقتصادي بودن آن از جمله مزيت هاي کشت ان به شمار مي رود.
  وي افزود: اجراي طرح افزايش سطح زيرکشت گياه زعفران با ضرورت تغيير الگوي کشت و توسعه کشت محصول هايي با نياز آبي کم در راستاي سياست هاي احياي درياچه اروميه در اولويت برنامه ريزي هاي اين مديريت قرار دارد. ديانتي اظهار داشت: با توجه به اينکه هزينه کشت اوليه اين گياه بالاست، از اين رو هم اکنون مشکل کشاورزان متقاضي کشت اين محصول تامين سرمايه اوليه بوده و اين مهم به حمايت مسوولان در قالب پرداخت تسهيلات بانکي، يارانه يا تامين پياز زعفران نياز دارد.
  مدير جهاد کشاورزي شاهين دژ نيز با بيان اينکه شرايط خاکي، آب و هواي اين شهرستان براي کشت زعفران بسيار مستعد است، گفت: در بخش »شهرک کشاورز« زمين هاي مناسبي براي کشت زعفران شناسايي و کارشناسي شده است. سعيد خدايي اضافه کرد: با هدف صرفه جويي مصرف آب در راستاي کمک به احياي درياچه اروميه و کاهش استفاده از سموم شيميايي در محصول توليدي، افزايش سطح زير کشت زعفران از برنامه هاي اين مديريت است. وي بيان کرد: زعفران علاوه بر سودآوري خوبي که براي کشاورزان دارد، مي تواند پاي ديگر صنايع تبديلي و تکميلي وابسته به خود را به آذربايجان غربي باز کند و از طرفي ديگر وابستگي کشاورزي استان را به منابع آبي کاهش دهد.
   خدايي افزود: کشت زعفران به عنوان يک محصول جديد و ناآشنا براي کشاورزان نيازمند حمايت ها و راهنمايي هاي کارشناسان اين حوزه است و مسوولان بايد ضمن شناسايي کشاورزان پيشرو زمينه را براي گسترش سطح زيرکشت زعفران افزايش دهند. به گزارش امانت به نقل از ايرنا امسال بيش از 220 کيلوگرم، گل تر زعفران در جنوب آذربايجان غربي برداشت شده که نشان از توسعه اين محصول پر درآمد براي کشاورزان استان است. زعفران يک محصول چند ساله بوده و از نظر اقتصادي بعد از چهار تا پنج سال به بار مي نشيند و برداشت محصول آن در مهر و آبان ماه همزمان با آغاز فصل بارندگي هاي و وقوع سرما در استان مصادف است. آذربايجان غربي داراي 800 هزار هکتار اراضي قابل کشت است و سالانه 6.2 ميليون تن محصول از آنها برداشت مي شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی