در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹

گزارش استانی > آتشي که طلاي سبز را به خاکستر تبديل مي کند

گروه جامعه:جنگل ها، مراتع، بيشه زارها و علف زارها از جمله ذخاير طبيعي است که گاهي به دليل بي توجهي و سهل انگاري دچار آتش سوزي شده و طلاي سبز به خاکستري بي ارزش تبديل مي شود. آتش سوزي مراتع و جنگل‌ها از جمله موضوعاتي است که در سال‌هاي اخير با نزديک شدن فصل تابستان ذهن‌ها را درگير کرده و مسئولان مرتبط را به انديشيدن تدابير و برنامه ريزي هايي براي جلوگيري از تخريب مراتع سوق مي‌دهد.

  گروه جامعه:جنگل ها، مراتع، بيشه زارها و علف زارها از جمله ذخاير طبيعي است که گاهي به دليل بي توجهي و سهل انگاري دچار آتش سوزي شده و طلاي سبز به خاکستري بي ارزش تبديل مي شود. آتش سوزي مراتع و جنگل‌ها از جمله موضوعاتي است که در سال‌هاي اخير با نزديک شدن فصل تابستان ذهن‌ها را درگير کرده و مسئولان مرتبط را به انديشيدن تدابير و برنامه ريزي هايي براي جلوگيري از تخريب مراتع سوق مي‌دهد.
  بخشي از مراتع و جنگل‌هاي کشور که از منابع طبيعي با ارزش ايران و جهان محسوب مي‌شود، همه ساله بنابر دخالت عواملي نظير جرقه‌هاي حاصل از افزايش دما و وزش بادهاي گرم و عوامل انساني در شعله‌هاي آتش نابود مي‌شود و با توجه به اهميت اين منابع براي کشور ضرورت دارد با اقدامات پيشگيرانه و آگاه سازي مردم از وقوع و گسترش آن جلوگيري گردد.
  به گفته مسئولان سهم عامل انساني در بيشتر آتش سوزي‌هاي گسترده در سطح جنگل‌ها، مراتع، بيشه زارها و علف زارها بيش از 90 درصد و جلب مشارکت‌هاي مردمي در کنترل آن اجتناب ناپذير است.
  زيرا کارشناسان معتقدند که با توجه به نقش مهمي که جنگل‌ها و مراتع در کاهش آلودگي هوا و جذب گازهاي سمي و آلاينده دارد، با نابودي و تخريب آنها موجودات زنده زمين در معرض نابودي قرار مي‌گيرند.
  علاوه بر آن، جنگل‌ها و مراتع داراي ارزش‌هاي اقتصادي و زيست محيطي در حيات انسان‌هاست و اين موضوع ضرورت صيانت از طلاي سبز را بيشتر مي‌کند.
  ايجاد زمينه‌هاي فرسايش و از بين رفتن حاصلخيزي خاک، وارد شدن خسارت به گردشگاه‌هاي طبيعي و از بين رفتن آنها، آسيب رسيدن به محيط زيست و از بين رفتن حيات وحش، تشديد آلودگي هوا، صرف هزينه‌هاي زياد و هنگفت براي اطفاي حريق و احياي اين مناطق و از بين رفتن علوفه دام از پيامدهاي آتش سوزي در جنگل‌ها و مراتع است.جنگل‌ها از ذخاير اقتصادي هر کشوري به شمار مي‌رود و در توليد اکسيژن، کاهش حوادث و بلاياي طبيعي به ويژه سيل، افزايش ميزان بارش و جلوگيري از خشکسالي و همچنين تقويت بسترهاي توسعه اقتصادي نقش بسزايي دارد.
  وجود پوشش گياهي مناسب با توجه به تأثير آن بر بسياري از رويه‌هاي طبيعي و غيرطبيعي در دنياي امروز يکي از شاخص‌هاي توسعه بوده و کمتر دولتي است که افزايش پوشش گياهي به ويژه جنگل را در دستور کار نداشته باشد و برنامه‌هاي مقابله‌اي را براي جلوگيري از کاهش آن دست و پا نکند.جلوگيري از قطع درختان جنگلي، حفاظت و حراست مستمر و مداوم از جنگل‌ها و پوشش گياهي با صرف اعتبارات کلان، برنامه سازي هاي رسانه‌اي براي فرهنگ سازي در راستاي کاهش تخريب محيط زيست و پوشش گياهي و همچنين راه اندازي سايت‌هاي جنگل دست کاشت، در کنار مبارزه با آفت‌هاي جنگلي از برنامه‌هاي دولت‌ها براي حراست از پوشش گياهي است.در کشورمان نيز که از پوشش گياهي کمي نسبت به بسياري از کشورهاي دنيا برخوردار است، لزوم توجه بيشتر به موضوع پوشش گياهي احساس مي‌شود که البته کارهايي در اين زمينه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته ولي چندان مفيد نبوده است.
  آذربايجان غربي نيز با مساحتي معادل چهار ميليون و 366 هزار هکتار، 2.65 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده که 481 هزار هکتار آن را درياچه اروميه و باقي را مساحت خشکي استان تشکيل مي‌دهد؛ از سه ميليون و 741 هزار هکتار از مساحت خشکي استان، 2 ميليون و 745 هزار هکتار عرصه‌هاي منابع طبيعي است که 2 ميليون و 653 هزار هکتار آن مراتع و 101 هزار هکتار آن را عرصه‌هاي جنگلي دربر مي‌گيرد.
  سرانه جنگل و فضاي سبز در اين استان نيز چهار صدم هکتار برآورد مي‌شود که بسيار کمتر از سرانه کشوري و حدود يک شانزدهم سرانه جهاني است؛ آذربايجان غربي سهم چنداني از جنگل‌هاي موجود در کشور ندارد و تنها هفت دهم درصد جنگل‌هاي کشور را در اختيار دارد.
  15 شهرستان از 17 شهرستان آذربايجان غربي فاقد جنگل است و تنها شهرستان‌هاي پيرانشهر و سردشت به دليل قرار گرفتن در ابتداي ناحيه جنگلي زاگرس، از اين نعمت برخوردارند ولي حفاظت از اين داشته کم نيز به همت عالي نياز دارد.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي مي‌گويد: با توجه به بارندگي‌هاي بسيار خوب سال جاري شاهد افزايش پوشش گياهي در عرصه‌هاي ملي در سطح استان هستيم و اين امر آماده باش نيروهاي منابع طبيعي و ساير نهادهاي مرتبط را براي پيشگيري از آتش سوزي مي‌طلبد.ميرصمد سيدموسوي افزود: در سال گذشته با وجود کمبودها در بخش يگان حفاظت، شاهد حضور مردمي در مواقع اضطراري در عرصه‌هاي ملي بوديم و اين امر ما را بيش از هر چيز ديگري به آمادگي براي مقابله با بحران‌هاي طبيعي مانند آتش سوزي در عرصه‌هاي ملي دلگرم مي‌کند.
  وي ادامه داد: در سال گذشته حدود 45 مورد گزارش آتش سوزي عمده در عرصه‌هاي ملي استان به مرکز فرماندهي يگان حفاظت منابع طبيعي اعلام شد و بلافاصله نيروهاي امدادي در محل حضور يافتند و با همراهي مردم اين آتش سوزي‌ها مهار شد.وي با اشاره به اينکه در اين آتش سوزي‌ها 350 هکتار از عرصه‌هاي ملي در سال گذشته آسيب ديد، بيان کرد: چالش عمده در بحث حفاظت از عرصه‌هاي ملي به خصوص در بخش اطفاي حريق نبود امکانات بروز و نيروي انساني است که بايد براي اين موارد چاره‌اي جدي انديشيده شود.
  مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي با اشاره به اينکه اعتبارات خوبي در سال جاري براي فرماندهي يگان حفاظت منابع طبيعي استان مصوب شده، ادامه داد: اين رقم بالغ بر 25 ميليارد ريال است و اميدواريم با تخصيص صد در صدي آن توان آمادگي و بروز بودن اين يگان در سال جاري بيش از پيش ارتقا يابد.
  فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي نيز گفت: اکيپ‌هاي اين نهاد در 33 نقطه بحراني عرصه‌هاي ملي استان براي مقابله با آتش سوزي احتمالي آمادگي کامل دارند.
  سرهنگ يوسفعلي ابراهيم پور افزود: کشيک‌هاي شبانه روزي اين اداره کل آماده هستند تا در صورت دريافت گزارش آتش سوزي در سريع‌ترين زمان ممکن تيم‌هاي مقابله‌اي را به محل اعزام کنند.
  وي اضافه کرد: برگزاري جلسات آموزشي براي مرتع داران، بهره برداران، دهياران و شوراهاي اين مناطق و توزيع تجهيزات اوليه اطفاي حريق از جمله فلکس بگ، آتش بر، نصب تابلوهاي هشدار دهنده از جمله اقدامات انجام شده براي مقابله با آتش سوزي احتمالي در اين مناطق است.
  وي ادامه داد: يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي آذربايجان غربي داراي 18 اکيپ سه نفري اطفاي حريق در شهرستان‌هاي 17 گانه استان است که در مواقع نياز تيم‌هاي پشتيبان شامل 50 تا 60 نفر نيز به آنان افزوده مي‌شوند.
  سرهنگ ابراهيم پور افزود: يکهزار دستگاه آتش پک، 500 شن کش، 30 دستگاه دمنده، 12 دستگاه خودروي اطفاي حريق، چهار دستگاه خودروي»واترجت« از جمله تجهيزات يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي استان براي مقابله با آتش سوزي است.
  کارشناس منابع طبيعي آذربايجان غربي نيز در اين خصوص گفت: حساسيت نسبت به حفاظت و پايش مستمر مراتع و جنگل‌هاي استان ضروري است و با توجه به شروع فصل گرما و خشک شدن پوشش گياهي و احتمال بروز آتش سوزي اين حساسيت‌ها بايد افزايش يابد.بهروز عظيمي افزود: بسيج امکانات دستگاه‌هاي عضو ستاد پيشگيري و اطفاي حريق استان، جذب مشارکت‌هاي سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي و اطلاع رساني و فرهنگ سازي در خصوص پيشگيري از آتش سوزي و مقابله صحيح با آن از جمله وظايف نهادهاي مسئول در اين زمينه است.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،با توجه به ارتقاي آگاهي عمومي در خصوص نقش جنگل‌ها در توسعه همه جانبه و پيشرفت اقتصادي، انتظار مي‌رود شاهد کاهش مستمر خسارت‌ها به اين مواهب الهي باشيم و در اين خصوص همکاري تمامي مسئولان و جوامع محلي ضروري است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی