در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۶ تير ۱۳۹۸

فناوری > پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي

گروه فناوري:شکاف ديجيتالي همانند ديگر شکاف‌هاي ساختاري مانند شکاف صنعتي و يا خدماتي مي‌تواند موجب ايجاد عقب‌ماندگي‌هايي در ميزان رفاه شهروندان در نقاط مختلف کشور شود.

  گروه فناوري:شکاف ديجيتالي همانند ديگر شکاف‌هاي ساختاري مانند شکاف صنعتي و يا خدماتي مي‌تواند موجب ايجاد عقب‌ماندگي‌هايي در ميزان رفاه شهروندان در نقاط مختلف کشور شود.
  عرصه ديجيتالي عرصه‌اي است که به خودي خود عدالت‌آفرين است؛ به اين معني که شما به عنوان يک انسان که قدرت تفکر و اعتقادات خاص خود را داريد مي‌توانيد در اين فضاي مجازي فعاليت حرفه‌اي يا حتي ابراز عقيده کنيد. مساله اصلي اما دسترسي برابر عموم شهروندان به اين فضاست که فراهم کردن آن هم وظيفه دولت‌هاست.
  در اين زمينه از حق نبايد گذشت که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اقدامات خوبي را در اين زمينه انجام دادند، هرچند برخي کاستي‌ها مانند قيمت نسبتا بالاي خدمات اينترنتي هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
  *سرمايه‌گذاري 350 ميلياردي براي کاهش شکاف ديجيتالي!
  محمود واعظي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت يازدهم - درباره ضرورت کاهش شکاف ديجيتالي گفته بود: اقبال مردم به سرشماري اينترنتي نشان مي‌دهد هرچه امکانات را مهيا کنيم مردم از آنها استفاده مي‌کنند، به همين دليل مي‌خواهيم شکاف ديجيتالي در کشور کاهش يابد و فکر مي‌کنيم تنها کلانشهرها محق استفاده از اينترنت نيستند، بنابراين هر سال 350 ميليارد تومان در اين زمينه سرمايه‌گذاري مي‌کنيم تا شکاف ديجيتالي را کاهش دهيم.
  او همچنين با اشاره به اهميت امنيت فضاي مجازي اشاره و بيان کرد: همان‌طور که براي توسعه فضاي مجازي تلاش مي‌کنيم به محتوا هم تلاش کنيم و براي اينکه فضاي مجازي سالم و امن باشد بکوشيم؛ اگرچه در حال حاضر کمتر از چهار درصد از محتواي اينترنت با آلودگي مواجه است اما معتقديم آلودگي يک درصد از اين فضا هم زياد است و با وجود اين‌که ما تا امروز در برابر توقف اين فضا و شبکه‌هاي اجتماعي ايستادگي کرده‌ايم، اما بايد براي استفاده از آن فرهنگ‌سازي نيز انجام دهيم.
  اما ميزان استفاده‌ جوامع از فناوري اطلاعات و به عبارت ديگر، ضريب نفوذ فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در جوامع فعلي به تشکيل يک طبقه‌بندي منجر شده که پيامد عمده آن»شکاف ديجيتالي« است، شکاف ديجيتالي به معناي وجود نابرابري در دسترسي و استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي  بين کشورها و جوامع مختلف است.
  سواد اطلاعاتي نيز دربرگيرنده مجموعه‌اي از حداقل مهارت‌ها براي استفاده از ابزارهاي جستجوي اطلاعات براي تعيين منابع اطلاعاتي مفيد براي ارزيابي و دسترسي به رابط اطلاعاتي و ترکيب اين اطلاعات در مکانيزمي است که قابليت حل مشکل اطلاعاتي را داشته باشد.
  يکي ديگر از ابعاد تاثيرگذار بر شکاف، بين کساني است که به فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته مانند خدمات اينترنتي پهن باند دسترسي دارند و کساني که حتي به اشکال ساده فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند خطوط تلفن ثابت دسترسي ندارند. در زمينه دسترسي به اطلاعات نيز اعتقاد بر اين است که برخي از انواع شکاف بين کساني وجود دارد که به ابزارها و حمايت‌هاي اجتماعي مورد نياز براي دسترسي و تبادل اطلاعات دسترسي دارند و آنهايي که از اين حقوق برخوردار نيستند.
  با مراجعه به آمار رسمي داخلي و بين‌المللي درمي‌يابيم ضريب نفوذ اينترنت در بين جوامع در حال افزايش و تعداد کاربران اينترنت به سرعت در حال رشد است. مشاهده آمار طي سال‌هاي 2000 تا 2016 حاکي از آن است که اينترنت به زودي در سراسر دنيا فراگير خواهد شد.
  با توجه به اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شکاف ديجيتالي داراي ابعاد مختلف فني، اقتصادي، اطلاعاتي  ارتباطي و دسترسي است. شکاف فناوري به معناي شکاف بين کساني است که به فناوري‌هاي جديد دسترسي دارند و کساني که به اين فناوري‌ها دسترسي ندارند. در ابعاد اقتصادي، شکاف بين کساني است که توانايي و قابليت استفاده از منابع را براي توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي پيشرفته دارند و کساني که ندارند.
  *شکاف ديجيتال در آينه شهر و روستا
  اما محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت دوازدهم - با اشاره به دو برنامه مهم وزارتخانه اش براي کاهش شکاف ديجيتالي اظهار کرد: کاهش شکاف ديجيتالي و تلاش براي برطرف کردن آن هم‌چنين اشتغال با توجه به حوزه‌هايي مانند طرح »تکاپو« به‌عنوان دو موضوع مورد نظر و مهم در اين استان است.
  جهرمي همچنين رعايت نکردن عدالت و توازن و شکاف ديجيتال در دسترسي در مناطق روستايي و شهري را از مشکلات دانست و گفت: يکي از برنامه‌هاي ما بهبود دسترسي و برقراري توازن در حوزه‌هاي کمتر برخوردار است تا سرويس‌هاي ارتباطي را برسانيم.
  فاز نخست کاهش شکاف ديجيتالي فراهم‌سازي زيرساخت‌ها جهت دسترسي به اينترنت و شبکه جهاني است. از آن جا که خود دسترسي به اينترنت يکي از شاخصه‌هاي سنجش شکاف ديجيتال محسوب مي‌شود، بديهي است که فراهم شدن تجهيزات اينترنت براي هر کشوري باعث کاهش يافتن شکاف آن با ساير کشورهاي دارا و افزايش شکاف بين آن کشور و کشورهاي محروم خواهد بود و اگر روند فراهم شدن اصل تجهيزات ادامه يابد شکاف در اين زمينه از بين خواهد رفت.
  از سوي ديگر پس از ورود و دسترسي اينترنت، فاز دوم کاهش شکاف ديجيتال با ايجاد و افزايش فرصت ديجيتال فراهم مي‌شود. شاخص فرصت‌هاي ديجيتـال يک شاخص ترکيبـي متشکل از 11 شاخص اصلي مـورد توافـق بين‌المللي درباره ICT است که بر مبناي سه مقوله فرصت  زيرساخت و به کارگيري استوار شده است. از اين رو افرادي که داراي اينترنت هستند با توجه به زيرساخت فراهم شده امکان بالاتري براي دسترسي به اين اطلاعات خواهند داشت.
  همچنين شاخص آمادگي الکترونيک يکي از شاخص‌هايي است که در چند سال اخير براي مطالعه شکاف آگاهي مورد توجه قرار گرفته است. اين شاخص از طريق سنجش محيط تجارت الکترونيک و عوامل ديگري نظير فرصت‌هاي شخصي اينترنتي، ميزان پهناي باند، دسترسي مردم به اينترنت  استفاده از برنامه‌هاي متن باز و غيره تعيين مي‌شود. با ورود اينترنت به يک کشور و يا استفاده يک کاربر از اينترنت امتياز او در اين زمينه بالا رفته و از اين رو موجب کاهش شکاف ديجيتال مي‌شود.
  اما مفهوم شکاف ديجيتالي بيان مي‌کند که در دنياي جديد، بهره‌گيري از تکنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي ميان کشورهاي مختلف و همچنين درون جوامع به صورت عادلانه تقسيم نشده‌ است. در واقع مردم کشورهاي توسعه‌يافته در مقايسه با مردم کشورهاي فقير دسترسي مشابهي به اطلاعات ندارند و اينترنت به اين شکاف دامن زده است. همچنين پيشرفت‌هاي تکنولوژيک چنان با سرعت اتفاق مي‌افتد که انتقال همزمان آن به کشورهايي که مولد اين تکنولوژي‌ها نيستند با مشکل روبرو شده‌است. اينترنت مي تواند باعث افزايش شکاف ديجيتال شود، همان‌طورکه آمارها هم نشان از افزايش شکاف ديجيتال در سال‌هاي اخير دارند.
  *خدمات نبايد در روستاها گران تر باشد
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، همچنين فرهنگ‌سازي جهت ورود اينترنت به خانوارها، فرهنگ‌سازي و انجام آموزش‌هاي لازم جهت افراد مسن‌تر درمورد محيط نت، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌يافته، ايجاد يا توسعه شبکه ملي اينترنت با توجه به فرهنگ هر کشور و سالم و پاک‌سازي محيط اينترنت از راهکارهاي استفاده بهينه از اينترنت در راستاي کاهش شکاف ديجيتال است.
  در بخشي از گزارش عملکردي وزارت ارتباطات دولت يازدهم که توسط مرکز بررسي‌هاي رياست جمهور تهيه شده اعلام شده که عدالت در دسترسي به زيرساخت ارتباطاتي و اطلاعاتي ميان شهروندان از طريق ابزارهاي مختلفي مانند ارزان‌سازي قيمت خدمات و اطلاعات و همچنين کاهش شکاف ديجيتالي فراهم شده است.
  در همين زمينه آذري جهرمي در جايي گفته بود که بايد مشکلات را برطرف کنيم تا بتوان عدالت اجتماعي را محقق کرد و شکاف‌هاي ديجيتالي نيز برطرف شود و اين پذيرفته نيست خدمات در روستاها گران‌تر ارائه شود.
  بر اين اساس شکاف ديجيتالي در واقع چالشي است که امروزه دنياي مجازي با آن رو به رو شده‌است و يکي از محورهاي اصلي دومين دوره اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي تونس، به اين امر اختصاص يافته‌است. اين مفهوم اصطلاحي است که براي بيان نابرابري‌هاي توزيع جهاني در زمينه دسترسي به تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات استفاده مي‌شود.
  بنابراين شکاف ديجيتال اصطلاحي است در اشاره به فاصله بين مردماني که به فناوري ديجيتال و فناوري اطلاعات دسترسي موثري دارند با مردماني که دسترسي بسيار محدودي به اين فناوري‌ها داشته يا اصلاً دسترسي ندارند. اين عبارت شامل عدم تعادل در دسترسي فيزيکي به فناوري نيز مي‌شود، مانند عدم تعادل در داشتن منابع و مهارت براي دسترسي مؤثر و مفيد به فناوري و محسوب شدن به عنوان شهروند ديجيتال؛ شکاف ديجيتال همچنين مي‌تواند بر پايه جنسيت، درآمد و نژاد باشد. علاوه بر وجود شکاف در يک جامعه، وجود شکاف ديجيتال بين کشورهاي جهان را هم شکاف ديجيتال جهاني مي‌گويند. عبارت فقر اطلاعاتي نيز در ارتباط با همين مفهوم مطرح مي شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی