در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹

فناوری > کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه

گروه خبر:معاون سازمان فضايي ايران گفت: اطلاعات ماهواره اي نشان مي‌دهد وسعت درياچه اروميه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته اما نسبت به 2سال گذشته، شاهد کاهش 20 درصدي وسعت اين درياچه هستيم.

  گروه خبر:معاون سازمان فضايي ايران گفت: اطلاعات ماهواره اي نشان مي‌دهد وسعت درياچه اروميه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته اما نسبت به 2سال گذشته، شاهد کاهش 20 درصدي وسعت اين درياچه هستيم.
  علي صادقي نائيني، معاون سازمان فضايي ايران ، با بيان اينکه ايستگاههاي هواشناسي در سطح زمين، دماي هوا را مورد تحليل دائمي قرار مي دهند، اظهار داشت: سازمان فضايي ايران در کنار اطلاعات هواشناسي با تصاوير ماهواره اي دماي زمين و اتفاقات مرتبط با آن نظير خشکسالي، حريق و گردوغبار را مورد پايش دائمي قرار مي دهد.
  وي درباره سنجش سطح آب درياچه اروميه از طريق تصاوير ماهواره اي گفت: اطلاعات نشان مي دهد وسعت درياچه اروميه نسبت به سال گذشته در اين بازه زماني تغييري نداشته، اما نسبت به دو سال گذشته شاهد کاهش وسعت اين درياچه هستيم.
  معاون سازمان فضايي ايران با بيان اينکه براي تعيين سطح درياچه اروميه، مکانيزمي غير از تصاوير ماهواره اي نداريم، افزود: چرا که بايد داده ها به صورت يکپارچه گزارش شود و اطلاعات ماهواره در هر منطقه در شعاع يک کيلومتري، وضعيت را رصد کند. اما اطلاعات ايستگاه هواشناسي براي يک نقطه، اطلاعات دقيقي از دما در شعاع محدود مي‌دهد.وي گفت: سطح درياچه اروميه از 40 سال پيش تاکنون پايش شده اما از ابتداي سال 95 تاکنون هر دو هفته يکبار مساحت اين درياچه سنجيده مي شود.
   آخرين گزارش‎ مربوط به پايان شهريورماه است که مساحت اين درياچه را حدود 1500 کيلومتر مربع اعلام مي کند.
  صادقي ناييني با اشاره به اينکه در مقايسه با مدت مشابه سال 95 حدود 20درصد وسعت درياچه اروميه کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: فروردين و ارديبهشت ماه بيشترين سطح و شهريور و مهرماه کمترين سطح آب در اين درياچه وجود دارد. در فصل پاييز و زمستان نيز با توجه به بارش ها، سطح آب درياچه بيشتر مي‌شود.
  به گزارش امانت به نقل  ازمهر، معاون سازمان فضايي ايران با اشاره به دريافت اطلاعات ماهواره اي از وضعيت سطح آب درياچه هاي مهارلو، طشک و بختگان نيز گفت: در حال حاضر با استفاده از تصاوير ماهواره اي و با کمک فناوري سنجش از دور، در فواصل منظم اين پايش انجام شده و سطوح آبي آنها استخراج مي شود. بررسي ها نشان مي دهد که آب اين سه درياچه براساس پايش هاي ماهواره اي از سال گذشته به طور کامل خشک شده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی