در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹

فناوری > مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست

گروه گزارش: بسياري از صاحبنظران نقش حوزه زيست فناوري را به عنوان تامين کننده نيازهاي ضروري جامعه، در خودکفايي اقتصادي و اقتدار کشورها بسيار تعيين کننده مي دانند، حوزه اي که گفته مي شود چندان در ايران جدي گرفته نشده است.

  گروه گزارش: بسياري از صاحبنظران نقش حوزه زيست فناوري را به عنوان تامين کننده نيازهاي ضروري جامعه، در خودکفايي اقتصادي و اقتدار کشورها بسيار تعيين کننده مي دانند، حوزه اي که گفته مي شود چندان در ايران جدي گرفته نشده است.
  سال 1390 بود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 705 خود نظر به اعلام زيست فناوري به عنوان يکي از اولويت‌هاي ملي فناوري در نقشه جامع علمي کشور در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و براساس پيشنهاد معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، مصوبه اي را مبني بر برنامه ريزي دولت به منظور کسب 3 درصد سهم بازار جهاني در حوزه زيست فناوري تصويب و دولت را موظف کرد که منابع لازم را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تامين کند.
  زيست فناوري يا بيوتکنولوژي حوزه اي است که صاحبنظران نقش آن را در تامين مايحتاج سه بخش غذا، سلامت و انرژي و بهره مندي از ويژگي اقتصاد درون زا و تحقق اقتصاد مقاومتي و در کل اقتدار کشور بسيار مهم، حياتي و اثرگذار مي دانند.
  بر همين اساس و طبق ماده چهار مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي نيز موظف است با همکاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، کل منابع تخصيصي کشور به حوزه زيست فناوري را شفاف‌سازي و اعلام کند.
  حال چنان که دکتر حميدرضا طهوري مدير گروه توليد، تجاري سازي و بازار ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در شهريورماه امسال اعلام کرد، هم اکنون ارزش محصولات زيست فناوري توليدي ايران حدود نيم ميليارد دلار يا دو هزار ميلياردتومان برآورد شده است که براساس هدف تعيين شده در نقشه جامع علمي کشور براي سال 1404 بايد به حدود 30 ميليارد دلار برسد. سهمي که براي تحقق آن در طول چهارسال اخير در کشور، بيش از 370 شرکت دانش بنيان راه اندازي شده و انجمن هاي علمي، صنفي و اتحاديه هاي تخصصي، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي مرتبط در حوزه هاي زيست فناوري کشاورزي، پزشکي، صنعتي، دريا و محيط زيست فعال شده اند. افزون بر اين، تحقق اين سهم طبق اظهارات مصطفي قانعي دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي نيازمند اقداماتي فراتر از تصويب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و به طور حتم دستيابي به آن با توجه به رشد کشورهاي پيشرفته در اين حوزه مقداري سخت و دشوار به نظر مي رسد.
  *سهم حوزه زيست فناوري در اقتصاد کلان کشور تعريف نشده
  قانعي که اخيرا چهارمين نمايشگاه زيست فناوري را با حضور بيش از 260 شرکت دانش بنيان و هيات هاي خارجي برگزار کرد، اقدام شوراي انقلاب فرهنگي در الزام کشور در کسب سهم 3 درصد جهاني بازار حوزه زيست فناوري را نوعي فرهنگ سازي و ايجاد مطالبه مي داند که در عين حال نيازمند پيوند با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي اختصاص بودجه لازم است.وي  ضمن تاکيد بر برنامه ريزي به منظور مشخص شدن سهم بخش هاي مختلف از جمله حوزه زيست فناوري در اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر به هيج وجه در اقتصاد کلان کشور سهمي براي اقتصاد زيست فناوري تعريف نشده است که برنامه ريزي براي تحقق آن شکل گيرد.
  دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ادامه داد: هنگامي که برنامه کشور براي پنج يا 10 سال بسته مي شود، بايستي برنامه و سهم هر بخشي در اقتصاد کشور مشخص باشد، بعنوان مثال در کشورهاي پيشرفته سهم اقتصاد زيستي را تعيين مي کنند و براي آن برنامه ريزي و بودجه اختصاص مي دهند.
  *برنامه ريزي براي تحقق سهم 1/5 درصدي بازار جهاني زيست فناوري
  اما قانعي در ادامه با بيان اين که ستاد توسعه زيست فناوري درحال تهيه برنامه افزايش سهم 5/1 درصدي اين حوزه در اقتصاد کلان است، در عين حال بر لزوم ورود سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تحقق آن تاکيد کرد.وي گفت: ما به صورت مشخص در حال تهيه اين برنامه ها هستيم و اميدواريم که در بودجه سال هاي آتي و برنامه هاي سازمان مديريت اين برنامه ريزي نهادينه شده و سهم مشخص حوزه زيست فناوري به صورت ريز در بودجه، کاهش وابستگي به نفت و اشتغالزايي مشخص شود.به گزارش امانت به نقل از ايرنا،قانعي با تاکيد براين که حوزه زيست فناوري ضمن برخورداري از يک حاشيه سود مناسب، در تامين انرژي، سوخت زيستي، غذا وکشاورزي و سلامت و دارو مي تواند نقش بسيار تعيين کننده اي داشته باشد، گفت: سرمايه گذاري مناسب در حوزه زيست فناوري، وضعيت اشتغال و توليد ناخالص داخلي کشور را بهبود خواهد بخشيد.وي همچنين در خصوص نتابج حضور چندين هيات خارجي در چهارمين نمايشگاه زيست فناوري، با بيان اين که در اين نمايشگاه برخي تفاهمنامه ها بين شرکت هاي زيست فناوري کشور و اين کشورها شکل گرفت که ليست آن موجود است، گفت: حداکثر تا سه ماه آينده نتايج قطعي که منجر به قرارداد شود اطلاع رساني خواهد شد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی