در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

فناوری > ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن

گروه فناوري:در اين گزارش به موضوع ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن و زمان و مکان ارتکاب جرم و همچنين فراواني جرم و بزه‌ديدگان پرداخته‌ايم.

  گروه فناوري:در اين گزارش به موضوع ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن و زمان و مکان ارتکاب جرم و همچنين فراواني جرم و بزه‌ديدگان پرداخته‌ايم.
   جرايم سايبري جزو جرايم با ماهيت تکنولوژيک يا به‌اصطلاح جرايم ناشي از فناوري مدرن است. از اين رو داراي آثار ويژه‌اي است. اين ويژگي‌ها در ماهيت اين جرايم در سياست جنايي بسيار مهم بوده و قابل بهره‌برداري خواهدبود.
  يکي از تقسيم‌بندي‌هاي کلي جرايم، تقسيم به جرايم طبيعي و جرايم قراردادي است. در مفهوم طبيعي و تعيين مصاديق آن در ادبيات جزايي تا حدي اختلاف‌نظر به چشم مي‌خورد ازجمله جرايم تصنعي که جرايم ناشي از فناوري اطلاعات است. شايد بتوان گفت جرايم طبيعي بيشتر تحت سيطره ارزش‌هاي مذهبي و شرعي است و يا سنن کهن قضايي در باب آنها جاري و ساري است.
  به عبارت ديگر قوانين قديمي و کلاسيک براي اين جرايم در نظر گرفته‌مي‌شود؛ اما جرايم قراردادي مخصوصا جرايم ناشي از فناوري مدرن از امور حادث هستند. در بحث جرايم طبيعي و قراردادي يکي از موارد، اثر ارتکاب اين جرايم بر مرتکب است. احساس شرم در جرايم طبيعي وجود دارد، اما در جرايم قراردادي خير. عنصر مادي جرايم سنتي يا کلاسيک و مرسوم به‌دليل بسترهاي متفاوت ارتکاب آن و اشکال مختلف سناريوي مجرمانه طبعا عنصر مادي هر جرم با جرم ديگر تفاوت دارد. به هر حال هنگام تبيين عنصر مادي جرايم سايبري بايد به شکل يکسان به ارتکاب آنها يا ديگر اجزاي عنصر مادي توجه کرد. فناوري واحد بستر واحدي ايجاد مي‌کند که جرايم در اين بستر شکل‌هاي خاص و ثابتي مي‌يابند.
  در جرايم فيزيکي در تمام مراحل آن گذشت زمان بسيار مشهود بوده و هر جرم در يک بازه زماني متفاوت از انديشه تا عمل رخ مي‌دهد تا يک جرم تام واقع شود.
   اين بازه زماني حتي مي‌تواند تا چندين ماه نيز به طول انجامد‌. در جرايم سايبري زمان براي ارتکاب جرم گاهي حتي کسري از ثانيه زمان مي‌گذرد. بنابراين در فضاي سايبر زمان ارتکاب فعل مجرمانه به حداقل رسيده‌است.
  در مورد مکان ارتکاب جرم نيز يکي از راه‌هاي منطقي و در عين حال نتيجه‌بخش شناسايي محل ارتکاب جرم، شناسايي محل حضور کنشگران آن يعني بزه‌کار و بزه‌ديده مي‌باشد. زيرا در اين موقعيت‌هاست که فرايند از انديشه به عمل شکل مي‌گيرد و محقق مي‌گردد. لذا به نظر نمي‌رسد استدلال قوي‌تري از آن بتوان براي شناسايي محل ارتکاب جرم پيدا کرد. با اين حال يکي از نقاط افتراق جرايم ارتکابي در دنياي فيزيکي با فضاي سايبر اين است که بسيار اتفاق مي‌افتد که ميان محل حضور مرتکبان جرايم و بزه‌ديدگان فاصله‌اي بس طولاني وجود دارد. البته بدون شک يکي از دلايلي که مرتکبان جرايم اين فضا را گزينش کرده‌اند اين است که بدون ملاقات و مواجهه فيزيکي با قربانيان‌شان مي‌توانند به نتايج مجرمانه‌شان نائل شوند‌.
  در جرايم محيط واقعي معمولا ميزان جرم و تعداد بزه‌ديدگان غالبا مشخص است. براي مثال در جرايم محيط واقعي مي‌توان آن را به چند فقره قتل، سرقت، کلاهبرداري يا امثال آن محصور کرد. در واقع جرايم در محيط واقعي در بسياري موارد معدود و قابل شمارش‌اند. البته اين امر نيز يک قاعده محسوب نمي‌شود چرا که در برخي اوقات اين جرايم من باب بزه‌ديده‌اي که دارد قابل شمارش نيست و اساسا رقم سياه بزه‌کاري که در جرم‌شناسي از آن گفت‌و‌گو مي‌شود اشاره به همين موضوع دارد.
  اما اين امر در محيط سايبر امري طبيعي است؛ براي نمونه، آن‌گاه که شخصي با نوشتن تنها يک برنامه متضمن حملات تخريب و اختلال در داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي سبب مي‌شود که هزاران رايانه کارگذار در سطح جهان از ارائه خدمات باز بمانند عملا مرتکب يک جرم شده است، ليکن بزه‌ديدگاني پراکنده در سطح جهان دارد. چنين فضايي در واقع ارتکاب فعل واحد مجرمانه را که داراي نتايج متعدد است سبب شده‌است که خود از منظر تعدد جرم در حقوق کيفري قابل تدقيق است.
  بنابراين در جرايم محيط سايبر، اولا تعداد بزه‌ديدگان بسيار بالاست و شايد از مرز هزاران و ميليون‌ها نفر هم‌ فراتر رود، ثانيا معمولا نمي‌توان آمار دقيقي از تعداد بزه‌ديدگان داشت، چرا که جرايم سايبر در شبکه شيوع مي‌يابند و حالت اشاعه جرم ارتکابي که در بسياري موارد به‌صورت خودکار صورت مي‌گيرد، بسياري از سيستم‌هاي رايانه‌اي و اطلاعات را درگير خود مي‌سازد و اين امر قابل شمارش نيست.
   در واقع اين طبيعت فضاي تکنولوژيک فضاي سايبر است که موجب پيدايش جرايمي خودکار شده که مرتکب فقط در قدم اول تحقق جرم نقش دارد و نه در استمرار آن. به عبارت ديگر در ارتکاب اين جرايم مرتکب آغازگر است.
  اما شايد هيچ‌گاه ادامه‌دهنده نباشد و اين امر جرايم مستمري را آفريده‌است که فاعل آن در استمرارش نقشي ندارد.
  به گزارش امانت به نقل از تابناک،بنابراين نرخ ارتکاب جرم هم بالاست و در يک لحظه از زمان به ميزان بسيار زيادي ممکن است واقع شود. براي نمونه ممکن است بتوان هزاران سند و اطلاعات رايانه‌اي را در لحظه‌اي از زمان جعل کرد و يا به صورت غيرمجاز کپي کرد و تکثير کرد. از اين رو ارتکاب جرايم جمعي در محيط سايبر يک ويژگي نسبتا معمول است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی