در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

فناوری > لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا

گروه فناوري:عضو هيات علمي پژوهشکده سامانه‌هاي فضايي پژوهشگاه فضايي ايران با بيان اينکه عصر چهارم فضايي مدتي آغاز شده و بايد به فکر وارد شدن به عصر پنجم فضايي باشيم، گفت: لازمه همراه شدن با عصر چهارم فضايي تبعيت و پايبندي به چارچوب‌هاي تحقق آن است و در اين راستا بايد اولويت‎هاي اين حوزه را به طور شفاف تعيين کنيم.

  گروه فناوري:عضو هيات علمي پژوهشکده سامانه‌هاي فضايي پژوهشگاه فضايي ايران با بيان اينکه عصر چهارم فضايي مدتي آغاز شده و بايد به فکر وارد شدن به عصر پنجم فضايي باشيم، گفت: لازمه همراه شدن با عصر چهارم فضايي تبعيت و پايبندي به چارچوب‌هاي تحقق آن است و در اين راستا بايد اولويت‎هاي اين حوزه را به طور شفاف تعيين کنيم.
   دکتر اميد شکوفا امروز در وبينار عصر جديد فضا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها که به صورت مجازي برگزار شد، با بيان اينکه مدتي است که عصر جديد فضا آغاز شده است، آغاز اين عصر را ناشي از فعاليت ?? ساله انسان در اين عرصه دانست.
  وي با بيان اينکه در حال حاضر بايد به فکر وارد شدن به نسل پنجم فضايي باشيم، اظهار کرد: تلاش براي کسب سود، کاهش هزينه‌ها، حضور بازيگران جديد و کارآفرينان، رويکردهاي صنعتي، سرمايه گذاري بخش خصوصي، ارائه راه حل‌هاي فناورانه و استفاده حداکثري از فناوري‌هاي ساير حوزه‌ها از مشخصه‌هاي عصر چهارم فضايي است.
  شکوفا، کوچک سازي، انبوه سازي، انعطاف در طراحي، تسريع در طراحي و توسعه، قابليت استفاده مجدد و اشتراک گذاري زير ساخت‌ها و سيستم‌ها را از رويکردهاي عصر چهارم فضا عنوان کرد و يادآور شد: در اين عصر کليه نقش آفرينان فضايي شامل سازمان‌هاي بين المللي، دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‎ها و موسسات بخش خصوصي  به صورت شبکه‌اي با يکديگر تعامل دارند.
  عضو هيات علمي پژوهشکده سامانه‌هاي فضايي پژوهشگاه فضايي ايران با اشاره به نقش هر يک از بازيگران حوزه فضايي در عصر نوين فضايي، خاطر نشان کرد: ماموريت دولت‌ها در جهت رفع موانع، تنظيم مقررات، بسط و گسترش همکاري‌هاست و نقش آژانس‌هاي فضايي نيز انتشار چشم انداز شفاف و جذب سرمايه گذاران خارجي و توانمندسازي نهادهاي فضايي است.
  وي نقش شرکت‌هاي فضايي را قابليت پاسخگويي سريع به نيازهاي آني بازار دانست و اظهار کرد: علاوه بر آن شهروندان عادي در عصر چهارم فضا به عنوان شهروند سرمايه گذار، شهروند فناور، شهروند سازنده مطرح هستند که براي يافتن پاسخ‌هاي فناورانه به کمک سازمان‌هاي فضايي و دانشمندان اين حوزه مي‌آيند.
  وي با اشاره به شرايط و مسير ايران در عصر چهارم فضايي، يادآور شد: لازمه همراه شدن با عصر چهارم فضايي تبعيت و پايبندي به چارچوب‌هاي تحقق آن است؛ از اين رو بايد مشخص کرد که طي چند سال گذشته انگيزه‌هاي ما، نقش آفرينان حوزه فضايي کشور، زمينه‌ها، وظايف نهادها و فناوري‌هاي ما تا چه حد تغيير کرده و با شرايط روز متناسب سازي شده‌اند.
  شکوفا با تاکيد بر ضرورت توجه به ايجاد و توسعه ظرفيت‌هاي موجود در اين حوزه، گفت: علاوه بر آن بايد با بررسي و ارزيابي دريابيم که در کدام بخش از صنايع فضايي متمرکز شويم.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،عضو هيات علمي پژوهشکده سامانه‌هاي فضايي پژوهشگاه فضايي با تاکيد بر اينکه لازم است زمينه جذب سرمايه بخش خصوصي در حوزه فضايي فراهم شود، افزود: براي وارد شدن به عصر چهارم فضايي پيشنهاد مي‌شود در زمينه ارائه سياست فضايي شفاف و دقيق با اهداف قابل پايش و راستي آزمايي، تعيين اولويت‌هاي اساسي در توسعه برنامه، رفع انحصار از برخي از فعاليت‌ها و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود اقدام شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی