در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

فناوری > قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري

گروه فناوري:امنيت داده‌هاي شرکت‌ها در محيط‌هاي ابري به اين بستگي دارد که هنگام مهاجرت به محيط‌هاي ابري، داشتن قابليت ديد ضروري است.

  گروه فناوري:امنيت داده‌هاي شرکت‌ها در محيط‌هاي ابري به اين بستگي دارد که هنگام مهاجرت به محيط‌هاي ابري، داشتن قابليت ديد ضروري است.
  محيط ابر، انعطاف‌پذير و به‌سرعت در حال تغيير است. اين انعطاف‌پذيري در حملات سايبري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بنابراين براي شرکت‌ها بسيار حياتي است که روي تمام داده‌‌هايي که از شبکه‌ آنها عبور مي‌کند، قابليت ديد داشته‌باشند. در‌حالي‌که قرار گرفتن بارهاي کاري و برنامه‌هاي کاربردي در محيط‌هاي ابري باعث انعطاف‌پذيري و چابکي مي‌شود، اما چندين نقطه‌ حمله را نيز معرفي مي‌کند. در‌حال‌حاضر شرکت‌ها نياز دارند تا علاوه‌بر شبکه‌هاي ابر خصوصي داخلي روي ارائه‌دهندگان ابر نيز نظارت داشته‌باشند.
  ابر از ديدگاه امنيتي بر پيچيدگي مي‌افزايد. اينکه يک شرکت، کارگزار وب يا برنامه‌هاي کسب‌وکار حياتي خود را به محيط‌هاي ابري منتقل کند، مهم نيست. مهم اين است که آنها اطمينان حاصل کنند که همان سطح از عملکرد، امنيت و پذيرش را ارائه مي‌دهند. در يک مرکز داده‌ سنتي شرکت‌ها به ابزارهاي قدرتمندي که هيچ بسته‌ داد‌ه‌اي را از دست ندهند و همچنين به برنامه‌هاي آشکار‌سازي شبکه نياز دارند. هنگام انتقال به محيط‌هاي ابري دسترسي به داده‌هاي بسته‌ها به‌طور معمول محدود مي‌شود، اما نياز به قابليت ديد ازجمله توانايي شناسايي تهديد‌هاي فعال، تشخيص مشکلات و نظارت مداوم بر برنامه‌ها همچنان باقي مي‌ماند.همان‌طور که شرکت‌هاي بيشتري از محيط‌هاي ابري در کسب‌وکار خود استفاده مي‌کنند، اهميت مشخص کردن سياست‌هاي امنيتي قبل از مهاجرت به ابر افزايش مي‌يابد، زيرا شرکت‌ها در محيط‌هاي ابري دقيقا متوجه مي‌شوند که قابليت ديد آنها چقدر محدود است.
  هنگام مهاجرت به محيط‌هاي ابري قابليت ديد، نه‌فقط يک ويژگي خوب، بلکه يک ويژگي ضروري است که تمام سازمان‌ها بايد از آن‌ برخوردار باشند. رايانش ابري يک ابتکار ساده در فناوري اطلاعات نيست. اغلب اوقات استفاده از رايانش ابري منجر به دسترسي همه‌جانبه به داده‌ها مي‌شود، اما همچنين باعث مي‌شود اطلاعاتي که در محيط‌هاي ابري ذخيره شده‌اند در معرض خطر قرار داشته‌باشند.پژوهشگران شرکت تحقيقاتي Dimensional Research اخيرا تحقيقاتي را روي بيش از 350 متخصص فناوري اطلاعات در شرکت‌هاي بزرگ‌تر از هزار کارمند انجام داده‌اند، درنتيجه‌ اين تحقيقات بيش از 90 درصد متخصصان فناوري اطلاعات گفته‌اند اولويت‌هاي اصلي آنها مربوط به ايمن‌سازي داده‌ها و برنامه‌ها و برآورده کردن نيازمندي‌هاي پذيرش در محيط‌هاي ابر عمومي است. وقتي گروه‌هاي فناوري اطلاعات مجبور باشند بين چندين زيرساخت متفاوت حرکت کنند تا بتوانند براي مهاجرت به محيط‌هاي ابري آماده شوند، احتمال دارد که با موانع امنيتي بيشتري مواجه شوند.غالبا شرکت‌ها با تکيه بر تجارب گذشته‌ خود در مراکز داده‌‌اي پيشين خود به محيط‌هاي ابري مهاجرت مي‌کنند. آنها بر اين باورند که مي‌توانند از زيرساخت‌هاي مرکز داده و ابزارهاي خود در محيط‌هاي ابري استفاده‌کنند. گروه‌هاي فناوري اطلاعات فکر مي‌کنند که قابليت ديد به آساني قابل دسترسي است، اما وقتي زيرساختي را از يک محيط ابري عمومي اجاره مي‌کنند، متوجه مي‌شوند که ديگر سطح دسترسي و قابليت ديد سابق خود را ندارند.محيط ميزباني ابر در مجموع همانند ميزباني در يک محيط خصوصي است. با اين حال اغلب دقيقا مشابه هم نيستند، چرا که هنگام مديريت انعطاف‌پذيري و تغييرات مداوم در يک محيط ابري، مخصوصا هنگام استفاده از فرايندها يا راه‌حل‌هايي که براي مراکز داده‌ سنتي ايجاد شده‌اند، چالش‌هايي وجود دارد.همان‌طور که شرکت‌ها به سمت محيط‌هاي ابري حرکت مي‌کنند، گروه‌هاي امنيتي آنها نيز بايد وارد کار شوند. هنگام انتخاب ابزارهاي امنيتي، دسترسي در سطح بسته و مقياس‌پذيري خودکار ويژگي‌هاي حياتي هستند که نبايد ناديده گرفته‌شوند. آخرين چيزي که يک سازمان در محيط ابري به آن نياز دارد قابليت ديد است که در هربار افزايش ظرفيت ترافيک نياز به تغيير مجدد دارد. بيشتر محصولات موجود در بازار که قابليت ديد ارائه مي‌دهند، داراي ويژگي مقياس‌پذيري خودکار نيستند.
  يکي از مواردي که شرکت‌ها مي‌توانند در اوايل انتقال خود به محيط‌‌هاي ابري انجام دهند، انتخاب ابزارهاي cloud-ready است. مديريت يک مدل نرم‌افزار به‌عنوان سرويس (SaaS) با پيکربندي که يک‌بار انجام مي‌شود، بسيار ساده‌تر از مدل‌هايي است که در هنگام افزايش جريان ترافيک و ويژگي‌هاي برنامه‌هاي کاربردي به پيکربندي‌هاي اوليه و مداوم زيادي نياز دارند. درنهايت شرکت‌ها نياز دارند مجموعه‌اي از ابزارهاي يکپارچه در محيط فيزيکي و محيط ابري خود را به‌کار گيرند. اين باور در بازار وجود دارد که ابزارهاي مرکز داده‌ موجود مي‌توانند به محيط‌هاي ابري منتقل شوند؛ انجام اين کار به نظر خوب مي‌رسد، اما متاسفانه مي‌تواند منجر به ايجاد آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي زيادي شود.
  به گزارش امانت به نقل از افتانا، مشارکت گروه امنيتي در ابتداي مهاجرت به محيط‌هاي ابري، شرکت‌ها را مجبور مي‌کند تا توجه کنند که بايد از چه ابزارهاي امنيتي استفاده‌کنند و چگونه مي‌تواند اين ابزارها را به بهترين شکل ممکن با هم ادغام کنند.
  محيط‌هاي ابري انعطاف‌پذيري، سرعت و مقياس‌پذيري را براي برنامه‌ها و سرويس‌هاي حياتي ارائه مي‌دهند که در اقتصاد رايانه‌اي امروز بسيار مهم است. بدون قابليت ديد روي تمام داده‌هايي که در چنين محيط‌‌هايي در جريان هستند، امنيت و کارايي برنامه‌هاي کاربردي در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
  بدون قابليت ديد اين احتمال وجود دارد که گروه امنيتي شرکت‌ها بيشتر و يا کمتر از حد نياز روي زيرساخت‌هاي امنيتي سرمايه‌گذاري کنند. اين يک خطر بزرگ است. شرکت‌ها نياز دارند که نشت‌هاي اطلاعاتي را پيدا کنند و جلوي آنها را بگيرند و از اجراي سياست‌هايي اطمينان حاصل کنند که از دستگاه‌ها و سامانه‌ها در برابر دسترسي‌هاي غيرمجاز حفاظت مي‌کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی