در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

فناوری > علم در خدمت مهار کوويد 19

گروه فناوري: روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه هر سال دهم نوامبر و با تاکيد بر اهميت علم در جامعه و نياز به مداخله عمومي در مباحث و مسايل علمي جديد برگزار مي‌شود. تمرکز اين رويداد در سال جاري، استفاده از علم براي مهار کوويد 19 است.

  گروه فناوري:  روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه هر سال دهم نوامبر و با تاکيد بر اهميت علم در جامعه و نياز به مداخله عمومي در مباحث و مسايل علمي جديد برگزار مي‌شود. تمرکز اين رويداد در سال جاري، استفاده از علم براي مهار کوويد 19 است. اين رويداد يکي از نتايج مثبت کنفرانس جهاني علوم است که در سال 1999 ميلادي در بوداپست برگزار شد. روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه اولين بار در سال 2002 ميلادي با نظارت و تحت سرپرستي يونسکو به عنوان يک مناسبت جهاني برگزار شد و از سال 2001 ميلادي مقدمات اجراي پروژه‌ها، برنامه‌ها و سرمايه‌گذاري براي پيشرفت علوم در سراسر جهان فراهم شد.
  هدف اصلي از برگزاري روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه، تاکيد بر اهميت و تاثير علم بر زندگي روزمره بوده و تلاش مي‌شود آگاهي شهروندان از پيشرفت‌هاي علمي مختلف افزايش يابد.
  در اين روز فرصت مناسبي براي جلب توجه عمومي به تاثير علم در زندگي و درگيرکردن عموم مردم در مباحث علمي فراهم مي‌شود.
   اهداف برگزاري اين روز - افزايش آگاهي عمومي درباره نقش علم در ايجاد جوامع پايدار و آرام- تشويق همبستگي ملي و بين‌المللي با هدف به اشتراک‌گذاري علوم توسط کشورهاي مختلف- تجديد تعهدات ملي و بين‌المللي براي استفاده از علم به نفع جوامع بشري- جلب توجه عمومي به چالش‌هاي پيش روي علم در افزايش حمايت از تلاش‌هاي علمي.
  شعار روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه در سال 2020 »علم به همراه و براي جامعه به‌منظور مقابله با کوويد ??« است. در جريان اين بحران سلامتي بي‌سابقه، يونسکو و ساير سازمان هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف علوم، در تلاشند تا بين علم و جوامع بشري رابطه نزديک‌تري برقرار کنند و همکاري‌هاي علمي ضروري براي مقابله با اين بحران را افزايش دهند.
  واکنش يونسکو نسبت به کوويد 19 از ديدگاه علمي بر اساس سه اصل تشويق جامعه جهاني به همکاري علمي، حصول اطمينان از دسترسي به آب و حمايت از بازسازي زيست محيطي، برنامه‌ريزي شده است. در پاندمي کوويد 19، برقراري روابط همکاري بين دانشمندان و سياستمداران و همچنين به اشتراک‌گذاري تحقيقات علمي از جمله نتايج آزمايش واکسن‌هاي احتمالي، در سطح جهان، يکي از مهم‌ترين اقدامات ضروري براي مقابله با شيوع ويروس محسوب مي‌شود.
  آدري ازولي دبيرکل يونسکو در پيام خود به مناسب روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه گفت: »بحران کنوني بايد به عنوان يک هشدار در خصوص فوريت افزايش سرمايه‌گذاري و حمايت از همکاري‌ها و تحقيقات علمي، عمل کند. اين موضوع نه تنها در خصوص علوم طبيعي، بلکه در مورد علوم انساني و اجتماعي نيز مصداق دارد. ويروس کرونا يک مساله گسترده اجتماعي است که نمي‌توان آن را در حد به اشتراک‌گذاري داده‌هاي اپيدميولوژيک کوچک شمرد، هرچند که اين داده‌ها اساسي باشند.«
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، براساس آخرين اطلاعات تارنماي »ورد ميترز«، بيش از 51 ميليون و 286 هزار نفر به کوويد 19 مبتلا شده اند که از اين ميان بيش از يک ميليون و 270 هزار نفر جان خود را از دست داده و بيش از 36 ميليون تاکنون بهبود يافته_اند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی