در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

فناوری > سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند

گروه علمي: کارشناس و روزنامه‌نگار استارت‌آپي گفت: کارآفرينان و سرمايه‌گذاران استارت‌آپي هيچ انتظار عجيبي از دولت ندارند؛ دولت فقط به مهمترين مسئوليت خود در اين زمينه يعني بسترسازي و تسهيل‌گري بپردازد و نگذارد فضاي کسب و کارهاي استارت‌آپي از بين برود.

   گروه علمي: کارشناس و روزنامه‌نگار استارت‌آپي گفت: کارآفرينان و سرمايه‌گذاران استارت‌آپي هيچ انتظار عجيبي از دولت ندارند؛ دولت فقط به مهمترين مسئوليت خود در اين زمينه يعني بسترسازي و تسهيل‌گري بپردازد و نگذارد فضاي کسب و کارهاي استارت‌آپي از بين برود.
   عباس خاراباف، کارشناس و روزنامه‌نگار استارت‌آپي گفت: رئيس جمهور، معاونانش و چند وزير دولت فقط در سخنراني‌ها و ارائه گزارش‌هاي عملکرد خود، ياد دستاوردهاي شرکت‌هاي خصوصي استارت‌آپي مي‌افتند و وقتي که اين شرکت‌ها و کارآفرينان با انواع مشکلات، موانع، برچسب‌ها و محدويت‌ها مواجه مي‌شوند، خبري از ايشان نيست.
  وي با اشاره به شرايط سخت فضاي استارت‌آپي ادامه داد: دولت با استفاده تبليغاتي از دستاوردهاي چند استارت‌آپ و سرمايه‌گذار خطرپذير استارت‌آپي بخش خصوصي، اين فضا را سياسي و حتي امنيتي کرده و بعضا بستر را براي فعاليت شرکت‌هاي خصوصي واقعي محدود کرده است.
  خاراباف در پاسخ به اينکه چه مشکلاتي بر سر راه سرمايه‌گذاران حوزه فناوري وجود دارد گفت: بهتر است آقاي رئيس جمهور پاسخ بدهند چه موانعي بر سر راه فعاليت مهمترين سرمايه‌گذاران جسورانه (وي‌سي‌ها)، شرکت‌هاي خلاق، دانش‌بنيان و فناوري‌محور استارتاپي وجود دارد و کدام نهادها سنگ‌اندازي مي‌کنند. وي ادامه داد: البته کارآفرينان و سرمايه‌گذاران استارت‌آپي هيچ انتظار عجيبي از دولت ندارند؛ دولت فقط بايد به مهمترين مسئوليت خود در اين زمينه يعني بسترسازي و تسهيل‌گري بپردازد و اجازه ندهد فضاي کسب و کارهاي استارتاپي خصوصي از بين برود.
   اين کارشناس استارت‌آپي با اشاره به اهميت مراقبت و حمايت از سرمايه‌گذاران استارت‌آپي و کارآفرينان گفت: براي تربيت کارآفرينان استارتاپي ايراني در داخل کشور و توسعه شرکت‌هاي استارت‌آپي موفق، چندين سال در تحريم‌هاي ناجوانمردانه و شرايط ويژه جنگ اقتصادي، زحمات زيادي کشيده شده است و مهمترين نقش را سرمايه‌گذاران ارزش‌آفرين و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي استارتاپي در اين مسير داشته‌اند. خاراباف افزود: اين کارآفرينان و شرکت‌هاي استارت‌آپي در جنگ اقتصادي دقيقا به اندازه موشک‌هاي بومي و پدافندي ويژه جنگ‌هاي نظامي براي ما با ارزش هستند؛ اينها هستند که در برابر حمله اقتصادي دشمنان دفاع مي‌کنند و نمي‌گذارند اقتصاد کشور دچار نفوذ شود. وي همچنين گفت: اگر کارآفرينان و شرکت‌هاي استارت‌آپي و سرمايه‌گذاري ملي از بين بروند، شرکت‌هاي چندمليتي غربي در منطقه و حتي داخل کشور قدرت خواهند گرفت و از نابودي اين فضا فقط منافقين و دشمنان ملت و نظام خوشحال مي‌شوند.
  خاراباف گفت: تحريم و دشمني مربوط به همين چندسال اخير نيست اما مطمئن باشيد اگر بر فرض مثال حتي هيچ تحريمي نبود و استارت‌آپ‌هاي بين‌المللي به راحتي داخل ايران فعاليت مي‌کردند هم، کارآفرينان براي ايجاد کسب‌وکارهاي بومي مي‌جنگيدند و موفق هم مي‌شدند.
  وي ادامه داد: بايد توجه داشت که تحريم بيشتر از همه به اين کارآفرينان و شرکت‌هاي استارت‌آپي ضربه زده است اما آنها از جنگيدن با دشمنان بيروني هراسي ندارند و تهديدها را به فرصت تبديل کرده‌اند.
  به گزارش امانت به نقل از فارس،خاراباف در پايان گفت: بايد قبول داشت که بخشي از مشکلات کسب‌وکارهاي خصوصي بومي داخل کشور است و فضا براي فعاليت اين سرمايه‌گذاران مناسب نيست.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی