در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

فناوری > حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي

گروه فناوري:اگرچه تاثير خشونت ناشي از انجام بازي‌هاي رايانه‌اي بر رفتار کودکان انکارنشدني است، اما مي‌توان بر وجهه مثبت اين بازي‌ها مانند پيشرفت مهارت‌هاي شناختي و گسترش آشنايي کودکان با رايانه نيز تاکيد کرد و البته در کنار نهادهاي نظارتي، لازم است خانوادها نيز با نقش نظارتي خود، قبل از خريد هر بازي درباره آن تحقيق کرده و سطح آگاهي خود و فرزندانشان را در اين زمينه بالا ببرند.

  گروه فناوري:اگرچه تاثير خشونت ناشي از انجام بازي‌هاي رايانه‌اي بر رفتار کودکان انکارنشدني است، اما مي‌توان بر وجهه مثبت اين بازي‌ها مانند پيشرفت مهارت‌هاي شناختي و گسترش آشنايي کودکان با رايانه نيز تاکيد کرد و البته در کنار نهادهاي نظارتي، لازم است خانوادها نيز با نقش نظارتي خود، قبل از خريد هر بازي درباره آن تحقيق کرده و سطح آگاهي خود و فرزندانشان را در اين زمينه بالا ببرند.
  خشونت در بازيهاي رايانهاي و تاثير آن بر گيمرهاي جوان و البته نوجوانان، موضوعي است که در اين سالها دغدغه بسياري از افراد و خانواده_ها بوده است. درست به همين دليل هم نشستهاي تخصصي مختلف با حضور متخصصان و روانشناسان برگزار شده و قوانيني هم در اين زمينه وضع و اجرا شده است.
  با وجود اين، با رشد و توسعه صنعت بازيهاي رايانهاي گويا اين دغدغه هم بيش‌تر مي‌شود، تا جايي که نماينده مردم شهر مشهد مدتي پيش آن را به‌صورت سوالي از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح کرد. نصراله پژمانفر که وزارت فرهنگ و ارشاد را مسئول نظارت دقيق بر بازيهاي رايانهاي مي_داند  معتقد است که اين بازيها باعث ترويج خشونت و فساد اخلاقي مي‌شوند.
  اما سيدعباس صالحي - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي- در اين مورد گفته است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تمام تلاش خودش را براي نظارت بر بازار بازيهاي رايانهاي انجام ميدهد و در همين راستا اقدام به جمع_آوري دو ميليون بازي داراي آسيب‌هاي اخلاقي و خشن از بازار بازي‌هاي رايانه‌اي کرده است. حتي 466 واحد صنفي متخلف در اين زمينه هم به اتاق اصناف که عالي‌ترين مرجع رسيدگي‌کننده به تخلفات صنفي است، معرفي شدند.
  *نقش پررنگ نظارت خانوادهها
  اين در حالي است که کارشناسان بازيهاي رايانهاي، بارها درباره اهميت نقش نظارتي خانواده هشدار دادهاند. درواقع اين کارشناسان معتقدند که والدين و خانوادهها بايد قبل از خريد هر بازي به اندازه کافي درباره آن تحقيق کرده، سطح آگاهي خود و فرزندانشان را در اين زمينه بالا ببرند و حتي گاهي فرزندانشان را در انجام اين بازيها همراهي کنند. آن‌ها حتي به خانوادهها يادآور شدهاند که به تفريحات واقعي بيش‌تر از بازيهاي مجازي اهميت و اولويت بدهند و درنهايت براي انتخاب و خريد بازيهاي رايانه‌اي به راهکارهاي ارايه شده از سوي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي به عنوان متولي اين حوزه، اعتماد کنند.
  در اين راستا عماد رحماني به عنوان يک بازيساز فعال معتقد است که موضوع خشونت در بازيهاي رايانهاي در واقع تنها مربوط به بازيهاي خارجي است و نميتواند توليدات داخلي را شامل شود. وي در اين زمينه مي_گويد: با يک بررسي ساده ميتوان به اين نتيجه رسيد که موضوع خشونت در بازيهاي رايانهاي فقط مختص بازيهاي خارجي است.
  وي اظهار کرد: بخش بزرگي از مسئوليت اين موضوع متوجه خانوادهها و بيتوجهي آن‌ها به رده‌بندي سني اعمال و مشخص‌شده برروي بازيها هنگام خريد است. او ميگويد: بنياد ملي بازيهاي رايانه_اي با نظارت بر بازار بازي و ايجاد رد_ه_بندي سني براي بازيهاي مختلف سعي دارد گيمرها و خانواده_ها را در اين زمينه کمک کند. بنابراين قصوري متوجه نهادهاي نظارتي نيست. فرهنگ‌سازي شايد موثرترين راهکار در اين مورد باشد. در واقع هميشه هم نظارت نمي_تواند راهکار موثري باشد، چون مثلا در مورد بازيهاي رايانه_اي  درنهايت خود مصرف_کننده انتخاب و خريد مي_کند.
  رحماني درباره نظارت و مميزي اعمال‌شده از سوي بنياد ملي بازي_هاي رايا_نه_اي بر محصولات اين بازار، مي_گويد: بازي رايانه_اي درحقيقت تعاملي_ترين رسانه دنياست و به همين دليل با هيچ محصول فرهنگي ديگري قابل مقايسه نيست. با وجود اين نبايد فراموش کنيم که مميزي قرار نيست تغييرات بزرگي ايجاد کند. جريان نظارت بر بازي_هاي رايانه_اي، روندي طولاني و زمانبر است که بايد در کنار فرهنگسازي براي مصرف_کنندگان جلو برود. تا جايي که مي_دانم نظارت بنياد ملي بازيهاي رايانهاي هم ساختار سليقهاي نداشته و به همين دليل توليدکنندگان داخلي هيچ موضعي در برابر اعمال اين مميزي و اصلاح احتمالي بازي توليديشان ندارند.
  *ردهبندي بازيها با ابزارهاي علمي و روانشناسي
  در حالي که بعضي نمايندگان معتقدند نظارت دقيقي برروي بازار بازيهاي رايانهاي اعمال نميشود، بعضي از توليدکنندگان و ناشران اين بازيها به مميزي پس از نشر که توسط کارشناسان بنياد ملي بازيهاي رايانهاي انجام ميشود، انتقاد دارند. اما خسرو کردميهن - معاون نظارت بنياد ملي بازي‌هاي رايانهاي- تاکيد دارد که اقدامات و فعاليتهاي تحقيقاتي زيادي در اين زمينه انجام شده است.وي گفت: پس از سوال نماينده محترم شهر مشهد، ما در نامهاي براي ايشان اطلاعات و توضيحات لازم را ارايه داديم. ما برنامهريزي دقيقي براي ردهبندي بازيهاي رايانهاي داريم که کاملا بر پايه شواهد علمي و روانشناسي است. به همين دليل اميدواريم که خريداران هنگام انتخاب و خريد يک بازي به اين ردهبندي توجه کنند.
  وي با بيان اينکه بازيهاي رايانهاي خارجي خشونت بيش‌تري نسبت به رقباي داخليشان دارند، گفت: البته نبايد اين موضوع مهم را هم فراموش کرد که بخش عمده جذابيت بازيهاي رايانهاي به ماهيت اکشن و هيجاني بودن آن‌ها مربوط است. بنابراين بايد ديد تعبير و تفسير را چطور تعريف مي_کنيم.
   به‌طور کلي بازيهاي رايانه_اي ايراني براي ورود به بازار مجوز نشر دريافت مي_کنند و پس از انتشار هم مميزي مي_شوند. ما براي حمايت از توليدات داخلي مجوز نشر را با خوداظهاري بازي‌سازان و به شکلي ساده با پر کردن يک پرسشنامه، صادر ميکنيم. اما تنها به اين خوداظهاري و پرسشنامه اکتفا نکرده و پس از انتشار هم کنترل کامل و دقيقي بر آن‌ها انجام ميدهيم.
  معاون نظارت بنياد ملي بازي‌هاي رايانهاي ادامه داد: پس از انتشار و ورود بازي به بازار، اگر همه چيز مبتني بر اطلاعات ارايه‌شده به ما در پرسشنامه خوداظهاري باشد که هيچ اعمال نظارتي انجام نمي_شود. اما اگر اينطور نباشد، از انتشار و عرضه آن بازي جلوگيري ميکنيم تا با بررسي دوباره و اعمال اصلاحات لازم دوباره وارد بازار شود. اين فرآيندي است که به آن مميزي پس از انتشار ميگوييم؛ کاري که درواقع نوعي نظارت برمبناي فرهنگ ايراني و اسلامي است و اعمال سليقه شخصي هيچ نقشي در آن ندارد.
  کردميهن معتقد است بنياد ملي بازيهاي رايانهاي مسئوليت مهمي در برابر مردم و خانواده_ها دارد. او در اين باره مي‌گويد: ما حدود 28 ميليون مخاطب بازي رايانهاي يا گيمر در کشور داريم و اصلا نمي_خواهيم آن‌ها را از تنوع محصولات محروم کنيم، اما در برابر مردم و خانوادهها هم مسووليم. اين نظارت دقيق باعث مي_شود که مردم هنگام خريد با اعتماد بيش‌تري انتخاب کنند.
  اما رده_بندي بازيهاي رايانه_اي با ديگر محصولات فرهنگي کاملا متفاوت است. در بازيها مميزي و نظارت به شيوه_اي بسيار ظريف و عميق انجام _مي_شود، چون اصولا بازي رسانه_اي بسيار پيچيده و متفاوت است.
  *استفاده بهينه از بازي‌هاي رايانه‌اي
   تحقيقات انجام‌شده درباره تاثيرگذاري بازيهاي رايانهاي نشان ميدهد که شرکت‌هاي توليدکننده بازي‌هاي رايانه‌اي براي جذب کودکان و نوجوانان و به‌دنبال آن، فروش بيش‌تر، از عوامل هيجان کاذب و خشونت استفاده مي‌کنند. همين موضوع لزوم توجه و دقت در انتخاب بازيها را نشان مي‌دهد. مهرناز شعاعي - روانشناس- در اين باره ميگويد: استاندارد علمي براي تشخيص يک بازي سالم موضوع بسيار بااهميتي در اين زمينه است؛ به خصوص که اين استانداردها بايد مطابق با نيازهاي فرهنگي هر جامعه باشند.
  وي هم‌چنين اظهار مي‌کند اگرچه خشونت مهمترين محرکه‌اي بازي‌هاي رايانهاي است که در بعضي نمونههاي خارجي حتي به حد افراط از آن استفاده مي‌شود، اما گيمرها و خانوادهها ميتوانند با بررسي دقيق و انتخاب آگاهانه تا حد زيادي جلوي آن را بگيرند. از طرفي بهتر است بيش‌تر بر تأثيرات مثبت بازي‌هاي رايانه‌اي مانند پيشرفت مهارت‌هاي شناختي، ادراکي و حرکتي، ارتقاي تعامل با هم سن و سالان و گسترش آشنايي کودکان با رايانه تمرکز شود.
  به گزارش امانت به نقل از آفتاب_نيوز،درنهايت، آشکار شدن مزايا و خطرات فضاي مجازي ضرورت برنامه‌ريزي به‌منظور محتواسازي ديجيتالي مناسب براي کودکان و نوجوانان و نظارت صحيح و کارآمد والدين و همچنين بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فضاي مجازي در جهت ارتقاي دانش و مهارت‌هاي کودکان را روشن مي‌کند و از طرفي لازم است شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها و هم‌چنين بازي‌هاي رايانه‌اي براي کودکان ويژه‌سازي شوند و رده‌بندي سني نيز همواره براي آن‌ها در نظر گرفته_شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی