در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸

فناوری > جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست

گروه فناوري:امروزه، اطلاعات در دنياي کسب و کار به عنوان طلاي عصر ديجيتال شناخته مي شوند، چرا که پيشرفت محسوس و صعودي هر کسب و کاري به پردازش هوشمند اطلاعات وابسته است.

  گروه فناوري:امروزه، اطلاعات در دنياي کسب و کار به عنوان طلاي عصر ديجيتال شناخته مي شوند، چرا که پيشرفت محسوس و صعودي هر کسب و کاري به پردازش هوشمند اطلاعات وابسته است.

  در واقع کسب و کارهايي در دنياي رقابتي امروز برنده ميدان خواهند بود که تصميمات تجاري خود را بر اساس تحليل هاي هوش اتخاذ کنند.
  به طور کلي، هوش تجاري (BI) به فرآيند تبديل اطلاعات خام به معيارهاي معنادار تلقي مي شود، در گذشته فعاليت هاي مرتبط با BI يا بهتر بگوييم "شبه BI" تنها از طريق دستي وارد کردن اطلاعات از منابع مختلف و سپس پردازش آن ها در صفحات گسترده و نهايتا به دست آوردن يک گزارش آماري محض بود، تحمل زحمت طاقت فرسا براي گردآوري اطلاعات  از يک سو و صرف ساعات زياد براي توليد گزارش از بخش هاي عملياتي مختلف از سوي ديگر باعث شد تا اين روش کلا منسوخ شده اعلام شود. امروزه اين راه حل هاي هوش تجاري است که سازمان ها را قادر به تدارک گزارش هاي جامع در کوتاه ترين زمان ممکن کرده است.
  به واقع يکي از نقش هاي تاثيرگذار BI در مديريت کسب و کارها، روش گزارش دهي هوش تجاري است؛ از ديد سنتي، گزارش دهي به عنوان فرآيند ايستا شناخته مي شود که براي مثال مديران در آخر هفته يا در يک زمان مشخص و با استفاده از اين گزارشات تنها تصويري کلي از مکان اطلاعات به دست بياورند. اين در حالي است که  نرم افزارهاي BI امروزي با خلق محيط پوياتر در مقايسه با گزارش هاي سنتي، مديريت اطلاعات را به صورت هوشمندانه تري فراهم مي آورند. اين قابليت، اجازه نظارت "به هنگام" اطلاعات را بدون نياز به استخراج اطلاعاتي محيا مي_کند.
  امروزه در دنياي پيشرفته تکنولوژي، به کارگيري هوش تجاري به عنوان ابزار تصميم گيري آينده نگرانه امري مرسوم محسوب مي_شود و اين در حالي است که در ايران هنوز BI به چشم ابزاري لوکس و مختص سازمان هاي بزرگ ديده مي شود، اما واقعا جايگاه BI  در ايران کجاست؟مهران رضايي، متخصص BI  و استاد دانشگاه اصفهان به خبرنگار ايسنا مي گويد: BI  هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خودش در ايران دست يابد  زيرا سازمان هاي ايراني هنوز به قابليت هاي BI  اعتماد نکرده اند و مديران هنوز براي اتخاذ تصميم هاي مهم تجاري بر تجربه هاي مديريتي اکتفا کرده اند.
  به گفته وي، مديران بخش خصوصي در زمينه به کارگيري BI  نسبت به سازمان هاي دولتي در پله هاي بالاتري قرار دارند، چرا که دولت همواره پشتيبان مالي سازمان هاي دولتي بوده و به همين خاطر هيچ گاه طعم ورشکستگي براي اين سازمان ها محقق نشده است، در واقع صرف هزينه هاي هنگفت مالي براي حل مشکلات جايگزين به کارگيري روش هاي موثر علمي نظيرBI  شده است.اين استاد دانشگاه اصفهان مي_گويد: شرکت هايي در ايران هستند که مدعي استقرار هوش تجاري هستند، اما متاسفانه به صورت تخصصي در اين حيطه حرفه اي نيستند و تنها کاري که مي کنند لطمه به واقعيت قابليت هاي هوش تجاري است، چرا که در صورت عدم صحيح استقرار هوش تجاري، ممکن است پروژه اي به شکست مختوم شود؛ در اين صورت کسي متخصص BI  را مقصر اين رخداد نمي داند بلکه هوش تجاري را مسبب شکست مي_پندارند و با ادامه اين روند است که اعتماد به هوش تجاري کم رنگ و ضعيف تر مي_شود.
  رضايي با بيان اينکه سرمايه گذاري ها در حوزه BI  هنوز آن طور که بايد صورت نگرفته، مي افزايد: ايران در زمينه فناوري اطلاعات حرف زيادي براي گفتن دارد، چه بسا که در دانشگاه هاي تراز اول ايران نظير دانشگاه اصفهان، صنعتي اصفهان و شريف دانشجوياني با پتانسيل بالقوه اي وجود دارند که به محض فارغ التحصيلي مي توانند بازار فناوري اطلاعات را متحول کنند، اما متاسفانه به دليل عدم سرمايه گذاري و جهت دهي صحيح به اين افراد، با خروج اين نخبگان از ايران و استخدام آن ها در ساير کشورها و البته بهترين کمپاني هاي دنيا مواجه هستيم؛ البته در اين بين نيز شرکت هاي خصوصي نظير "رهنما کالج" وجود دارند که به طور خيرخواهانه خروجي هاي دانشگاه ها را پذيرفته و سپس پس از گذراندن دوره هاي چند ماهه آن ها را به برنامه نويسان حرفه اي و تمام عيار تبديل مي کنند که مي توانند کيفيت دنياي فناوري را در ايران به سطح_هاي بالاتري برسانند.وي که سابقه سال ها مشاوره و مديريت را در شرکت هاي بزرگ آمريکايي از جمله بانک Wells Fargo و FDIC دارد، ادامه مي دهد: در دنياي پيشرفته، سازمان هاي مشاوره زيادي در حوزه BI  وجود دارند، اما در ايران هنوز نهادي وجود ندارد که به طور ويژه از "هوش تجاري" حمايت کند، چرا که متاسفانه هنوز مفهوم BI  در کشور ما به جايگاه درست خود دست پيدا نکرده است و اين در حالي است که سازمان_هاي خدماتي بزرگ بسياري نظير بانک و بيمه که ارتباط مستقيمي را با مشتري و ارزش هاي مالي دارند مي توانند بيشترين بهره را از آن ببرند؛ البته بايد اضافه کرد که با استفاده از self-service BI  يا همان ابزارهاي خويش خدمت هوش تجاري، امکان گزارش گيري و مديريت داده ها بدون نياز به پشتيباني مستقيم واحد IT، سازمان هاي کوچک و متوسط مقياس نيز مي توانند از مزاياي BI  بهره مند شوند.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،اين استاد دانشگاه در پايان مي گويد: آينده هوش تجاري در ايران خوش بينانه است و اين سازمان هاي مرتبط با فناوري اطلاعات هستند که مي توانند در اين زمينه ياري رسان باشند و رسالت خود را در حوزه  BI  به_جاي آورند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی