در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

فناوری > تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است

گروه فناوري:اين روزها بحث فيلترکردن تلگرام داغ شده است؛ در اين ميان عده‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين اپليکيشن سخن مي‌گويند و عده‌اي هم بر اين باورند که همان‌طور که تجربه ثابت کرده است، فليترينگ هيچ‌گاه راهکار مناسبي نبوده است.

  گروه فناوري:اين روزها بحث فيلترکردن تلگرام داغ شده است؛ در اين ميان عده‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين اپليکيشن سخن مي‌گويند و عده‌اي هم بر اين باورند که همان‌طور که تجربه ثابت کرده است، فليترينگ هيچ‌گاه راهکار مناسبي نبوده است.
  اين روزها بحث فيلترکردن تلگرام داغ شده است؛ در اين ميان عده‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين اپليکيشن سخن مي‌گويند و عده‌اي هم بر اين باورند که همان‌طور که تجربه ثابت کرده است  فليترينگ هيچ‌گاه راهکار مناسبي نبوده است.
  موضوع اصلي نشست »تلگرام؛ بودن يا نبودن« نيز همين است. اين نشست حضور مهدي منتظرقائم (استاد ارتباطات و عضو هيات علمي دانشگاه تهران) و رضا تقي‌پور (وزير اسبق ارتباطات) در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
  اين نشست با رويکرد بررسي تاثيرات تلگرام در فضاي رسانه‌اي کشور و چرايي ترويج آن برگزار شد که گزيده‌اي از آن را در ادامه مي‌خوانيد.
  * تلگرام فقط يک اپليکيشن است
  مهدي منتظرقائم با اشاره به اهميت تشخيص رسانه‌هاي جمعي و رسانه‌هاي ارتباطي، تلگرام را يکي از رسانه‌هاي ارتباطي ميان هزاران رسانه ارتباطي ديگر در دنيا برشمرد و اظهار کرد: برخلاف آنچه گاهي عنوان مي‌شود، تلگرام نمي‌تواند يک حکومت ايجاد کند و اگر هم چنين ادعايي مطرح شود ما نبايد آن را باور کنيم. تلگرام در راستاي آرمان‌هاي مديران و سرمايه‌گذاران به گونه‌اي اين اپليکيشن را مديريت مي‌کند تا در نهايت بتواند در تغيير ماهيت حکومت يا فرهنگ کشورهايي که ده‌ها ميليون کاربر از اين نرم‌افزار استفاده مي‌کنند، تأثير بگذارد. در غير اين صورت تلگرام هيچ اختياري وراي کاربري کاربران، قوانين بين‌المللي و حرکت در مسير نرم‌افزاري که در يک بستر کاملا رقابتي عرضه مي‌شود، ندارد.
  او با اشاره به مفهوم »قدرت ملي« و ارتباط رسانه‌هاي اجتماعي با آن، اظهار کرد: قطعا هر پديده‌اي به ويژه آنهايي که در جامعه گسترش پيدا مي‌کنند با قدرت مرتبط هستند. حتي مد لباس هم مي‌تواند با قدرت ارتباط داشته باشد. به طور کلي در ارتباطات سياسي هر پديده‌اي که در عالم ظهور مي‌کند در کوتاه يا بلندمدت مي‌تواند روي قدرت تأثير بگذارد.او با اشاره به مفهوم »قدرت ملي« اظهار کرد: ما بايد در تعريف مفهوم قدرت ملي، ملت و نه قدرت را تعريف کنيم. تمام کاربران تلگرام که جاسوس‌ها نيستند، بلکه همين ملت ماست. بحث ما اين نيست که تلگرام مقوله مخالفت با قدرت ملي است که البته تا اندازه‌اي هم هست، اما بحث اصلي اين است که ما در ساختن قدرت ملي در حاکميت اين توفيق را نداشته‌ايم که ملت به نوعي بتواند در ايدئولوژي‌هاي حاکميت عمل کند؛ بنابراين کاربران تلگرام يا افراد خاصي در فضاي مجازي کنش‌هايي دارند که با تعريف رسمي از قدرت ملي فاصله دارد.
  عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر مساله تعريف قدرت ملي و تخصيص آن به مفهوم قدرت نيست، بلکه مساله بسيار عام‌تراست؛ اينکه ما چگونه در ايران به قدرت ملي اهميت مي‌دهيم. بيش از آنکه مساله را به تقابل قدرت ملي به نمايندگي حاکميت و تلگرام تقليل دهيم بايد بحث را دروني کنيم. اينکه چگونه مي‌توان تلگرام و تلگرام‌ها را درون قدرت ملي هضم کرد. چگونه مي‌توان اپليکيشن‌ها را با لايه‌هاي مختلف بسترسازي آنگونه طراحي کرد تا کنش همه افراد از من و شما گرفته تا آمدنيوز و مديران تلگرام به افزايش قدرت ملي منجر شود. اين در حالي است که اتفاقي که الان در حال وقوع است تقليل يک امر بسيار عام و گسترده در سياست‌گذاري رسانه به تقابل سياسي است به اعتقادم من محکوم به شکست است.منتظرقائم اظهار کرد: ما هميشه در لحظه اکنون از گذشته عبور کرده‌ايم و به اجبار به آينده پيش مي‌رويم. بنابراين هميشه بشريت در حال تصميم‌گيري است که چطور آينده او بهتر از امروز باشد. بنابراين اينکه بخواهيم در بحث‌هاي مربوط به آينده مدام از اتفاق‌هاي گذشته سخن بگويم، رويکردي است که در نهايت باز هم منجر به وضع امروز مي‌شود. اگر وضع موجود ما چالش بنيادين نداشت که ما دچار دشمن نمي‌شديم. بايد بپذيريم که گذشته پُرافتخار ما دچار چالش‌هايي شده است؛ اگر بخواهيم به گذشته برگرديم و واقعيت‌ها را ناديده بگيريم و بخواهيم با همين کلمات جلوي تغيير را بگيريم، ما را به راه‌حل‌هاي سياسي مي‌رساند.
  او در ادامه سخنان خود با اشاره به ويژگي‌هاي رسانه‌هاي نوين ارتباطاتي، خاطرنشان کرد: بخش اعظمي از اين اپليکيشن‌هاي نوين شبکه‌سازي هستند که پيش از آنکه به تلفن‌هاي همراه بيايند در کامپيوتر نيز وجود داشتند. تلگرام هم يکي از اين اپليکشين‌هاي ارتباطي است و اپليکيشن‌هاي موبايلي هم يکي از انواع اپليکيشن‌هاي شبکه‌سازي است. اين موضوع واقعيت دارد که ما دشمنان و مخالفاني داريم، اما اين موضع نياز به مرزبندي و لايه‌شناسي دارد تا متوجه شويم در چه مواقعي تلگرام دشمن ماست و کجا بستري است که دوست و دشمن در آن کار مي‌کنند؟ اگر تفکيک فضاها و نقش‌هاي مختلف صورت نگيرد ما دچار رويکرد سياه و سفيد مي‌شويم.
  منتظرقائم با تأکيد بر اينکه تلگرام قطعا يک اپليکيشن است، اظهار کرد: اينکه پشت‌ پرده اين اپليکيشن چه اهداف و سياست‌هايي بوده است در ماهيت آن تغييري ايجاد نمي‌کند. اقتصاد سياسي به عنوان مشخصه است و من حق ندارم اسم اين اپليکيشن را سياست فرهنگي بگذارم. سياست فرهنگي مي‌تواند ابزار آن باشد و نه خود آن. به هر حال تلگرام به خاطر مزاياي نسبي در نرم افزار و سخت افزار و نوع همکاري‌ با دولت‌ها ترويج پيدا کرده است. يکي ديگر از دلايل گرايش به تلگرام را مي‌توان نيازسنجي مشتريان دانست. اما اينکه تلگرام به تعهدهاي خودش عمل نکرده بحث ديگري است. اما سوال اين است که که آيا ما با خود اين اپليکيشن مشکل داريم؟ مثل اين است که آيا ما با کارخانه مرسدس بنز مشکل داريم يا با اتومبيل؟
  اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: اگر ما با خود اپليکيشن مشکل داريم، آن زمان چند سوال مطرح مي‌شود که کجاست گزارش‌هاي حقوقي دولت جمهوري اسلامي از اقداماتي که در عرصه بين‌الملل انجام داده است که تلگرام تعهدات خود را انجام نداده است؟ چرا اينجا به کاربران ايراني بگوييم که اين اپليکيشن تخلف کرده است؟ چرا از طريق بين‌الملل اين موضوع را پيگيري نکنيم. حرف من اين است اين مسيري که مي‌رويم غلط و شبهه‌ناک است.
  منتظر قائم همچنين به تاثير مباحث حقوقي در پيگيري شکايت از تلگرام در سطح بين‌الملل اشاره و با بيان اينکه دغدغه‌ من اتفاقا انقلاب و فرهنگ است، اظهار کرد: اگر قوانين بين‌الملل با تلگرام توافق دارد موظف است گوش کند، اگر اينطور نباشد پرونده فعاليت آن در کشور مذکو باطل مي‌شود. اما اينکه تعريف ما از تروريسم و پرنوگرافي با تعاريف بين‌الملل متفاوت است، اين ديگر مشکل ما است و نه آن اپليکيشن. ما با اين اپليکيشن مشکل نداريم، بلکه ما با کارکرد آن مشکل داريم. چراکه ممکن است در سال‌هاي آينده نام تلگرام به نام اپليکيشن‌هاي ديگر تغيير کند.اين استاد ارتباطات با اشاره به انتقادهاي وارد شده به تلگرام درباره تعدد کانال‌ها و گروه‌هاي پرنوگرافي اظهار کرد: بايد بپذيريم که جامعه امروز ما پرنوگرافي مي‌خواهد و نياز به آموزش جنسي دارد. جامعه ما به دليل تاريخي که طي کرده است وقتي به مساله جنسي مي‌رسد خودکنترلي ندارد و ما امروز در شرف انقلاب جنسي قرار داريم. احتمالا تا 10 سال ديگر تجاوز به عنف در ايران از آمريکا نيز بيشتر خواهد شد.
  او بيان کرد: امروز مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي سخنگوي فيلترکردن تلگرام شده‌اند. جامعه ما که جاهل نيست و خوب مي‌داند که اين حرف‌ها براي کنار زدن رقبا و افزايش بودجه است. من به عنوان يک متخصص ملي با مجموعه‌اي از ابزارهاي سياست‌گذاري از ممنوعيت و محدوديت گرفته تا محدوديت و تکنيک‌هاي رقابتي و روش‌هاي فرهنگي موافق هستم و معتقدم بايد همه آنها روي ميز باشند که هر يک را با توجه به شرايط استفاده کرد.
  *تلگرام نقش حاکميت اقتصادي جمهوري اسلامي است
  همچنين تقي‌پور در سخناني با بيان اينکه تلگرام در عين حال که رسانه است فقط يک رسانه نيست، يادآور شد که بسيار مهم است چگونه و از چه منظري تلگرام را بررسي مي‌کنيم. اينکه آن را به عنوان يک رسانه يا حاکميتي درون حاکميت‌ها مورد بررسي قرار دهيم.تقي‌پور ضمن بيان توضيحاتي درباره قدرت جنگ نرم، فضاي سايبر را مقوله‌اي جديد و مهم در حوزه قدرت برشمرد و يادآور شد: اساسا قدرت نرم انقلاب برگرفته از مردم است. حتي برخلاف بسياري از کشورهاي دنيا، جزو کشورهايي هستيم که قدرت نظامي ما نيز برگرفته از مردم است. امروز استکبار جهاني به اين نتيجه رسيده است که قدرت نظامي ايران شکست‌ناپذير است و به همين دليل هم به سراغ تضعيف قدرت اقتصادي ما رفته‌اند.
  او ادامه داد: اساسا امروز دشمنان انقلاب به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر قرار است جنگي با ما صورت بگيرد بايد جنگ نرم باشد که از طريق بهره‌گيري از راه‌هاي ارتباطي نوين امکان‌پذير است. بنابراين اين فضاي مجازي مي‌تواند فضاي خوبي براي ورود به جنگ ايران باشد؛ البته منظور من اين نيست که تنها کاربري فضاي مجازي به همين امر خلاصه مي‌شود. اگر از من بپرسند موفق‌ترين رييس جمهور آمريکا در مقابله با انقلاب ايران کيست قطعا مي‌گويم اوباما چرا که او شيوه جنگ نرم را براي مقابله با ما پيش گرفت.
  وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به کسب و کارهاي تلگرامي تأکيد کرد که ما اصلا کسب و کار تلگرامي نداريم. اتفاقا تلگرام ضعيف‌ترين پلت‌فُرم براي کسب و کارهاي اقتصادي محسوب مي‌شود. برخي عنوان مي‌کنند که تلگرام تنها به منافع اقتصادي خودش فکر مي‌کند. اي کاش اين طور بود. خبري شنيده‌ام که شايد خيلي قابل اثبات نباشد، اما آقاي پاول دورف (رييس تلگرام) در گفت‌وگو با يکي از نمايندگان جمهوري اسلامي اعلام کرد که از سوي اطرافيان ترامپ تحت فشار است. زماني که قرار شد تلگرام به ايران بيايد، چهار تعهد به جمهوري اسلامي اسلامي داد؛ مقررات و هنجارهاي جامعه ما را رعايت کند  کانال‌هاي پرنوگرافي را در ايران توسعه ندهد و عدم همکاري با کارهاي تروريستي که در يک مورد (حادثه تروريستي مجلس) اين کار را هم انجام داد.
  تقي‌پور افزود: من شديدا مخالفم که تلگرام فقط يکي از هزاران اپليکيشن‌هاي دنياست. ما بيش از 300 نرم‌افزار نسبتا قوي در اين زمينه در دنيا داريم، اما کدام يک از آنها همانند تلگرام ظرفيت ايجاد کانال با ظرفيت‌هاي نامحدود دارد. کاملا مشخص است که اين اپليکيشن به صورت سفارشي طراحي شده است. عده‌اي تصور مي‌کنند بحث فيلتر شدن تلگرام در چند روز اخير مطرح شده است در حالي که حداقل از يک سال است که اين بحث عنوان شده و ما از سال گذشته اين پرسش را مطرح کرديم. در دي ماه سال 95 طرحي به شوراي عالي فضاي مجازي درباره سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي آمد و اين پرسش مطرح شد که آيا قرار است تلگرام با همين شکل ولنگاري و بي‌بندوباري ادامه داشته باشد؟به گزارش امانت به نقل از افق نيوز  اين عضو شوراي عالي فضاي مجازي تأکيد کرد: در اين جلسات مطرح شد که پيام‌رسان‌هاي خارجي به شرطي مي‌توانند در ايران فعاليت کنند که خودشان را در کشور ما ثبت کنند، نمايندگاني بفرستند و در مقابل جرايم صورت گرفته در بستر نرم‌افزار آنها پاسخگو باشند. اين در حالي است که تلگرام به هيچ وجه در راستاي اعلام منشأ جرايم با ايران همکاري نمي‌کند. اينکه رييس تلگرام در دو مقطع براي جمع کردن ارز فراخوان داد و يک ميليارد دلار را جمع کردند و امروز ارزش اين يک ميليارد دلار 1.7 شده است. بنابراين طبيعي است که عده‌اي از حضور تلگرام استقبال مي‌کنند و آن هم سرمايه‌گذاران آمريکايي هستند. آيا اين موضوع به معني نقض حاکميت مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي نيست؟

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی