در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

فناوری > تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات

گروه خبر:مجري پروژه پيوست پدافند سايبري شبکه ملي اطلاعات با تاکيد بر تحقق حاکميت سايبري گفت: تاب‌آوري سايبري در شبکه ملي اطلاعات، مسير را براي دستيابي به اعتمادپذيري بيشتر در اين شبکه هموار مي کند.

  گروه خبر:مجري پروژه پيوست پدافند سايبري شبکه ملي اطلاعات با تاکيد بر تحقق حاکميت سايبري گفت: تاب‌آوري سايبري در شبکه ملي اطلاعات، مسير را براي دستيابي به اعتمادپذيري بيشتر در اين شبکه هموار مي کند.
  احمدرضا غزنوي با بيان اينکه امنيت همواره يکي از نيازهاي اساسي در رشد و توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده و در سير تحولات آن همواره به آن توجه شده است، گفت: به عبارت ديگر با تغيير فضاي توليد و تبادل اطلاعات به فضاي سايبري، رويکرد امنيت نيز با صيانت از محرمانگي، يکپارچگي و در دسترس بودن اطلاعات، به امنيت سايبري تغيير کرد.
  وي ادامه داد: در اين رويکرد، گونه‌هاي مختلف موجوديت‌هاي سايبري که علاوه بر اطلاعات، شامل زيرساخت‌هاي ارتباطات، شبکه‌ها، خدمات و سامانه‌هاي مرتبط است، مورد توجه قرار گرفت.
   در عين حال يک نگراني اساسي همواره وجود دارد که بايد در انتظار ظهور و حتي تحقق تهديدات جديد در قالب رخدادهاي خرابي مبتني بر خطاهاي انساني يا خرابکاري عمدي و البته حملات خصمانه سايبري بود که ضربات آن مي‌تواند آثار مخربي را پديد آورد.
  غزنوي با اشاره به اهميت کليدواژه تاب آوري گفت: تاب‌آوري که شامل مفاهيم مقاومت، پايداري، قابليت اطمينان، قابليت بقاء و تکامل است، از منظر پذيرش مخاطره باقيمانده‌ ناشناخته و غيرقطعي، در فضاي سايبري نيز مورد توجه قرار گرفت.
  مجري پروژه پيوست پدافند سايبري شبکه ملي اطلاعات با بيان اينکه روند همگام شدن و البته همگرايي امنيت سايبري با تاب‌آوري بسيار پرشتاب است، گفت: تاب‌آوري بسيار پيش‌تر از ظهور فناوري و صنعت ارتباطات، اطلاعات و فضاي سايبري، در حوزه‌ صنايع و زيرساخت‌هاي حياتي سنتي مطرح و داراي ادبيات مستقل بود.
  در حوزه امنيت سايبري نيز سازوکارهاي مشابهي مانند پشتيبان‌گيري اطلاعات، احياء در شرايط حوادث طبيعي و غيرمترقبه و حفظ تداوم کسب‌وکار به مرور تکامل يافته و فرايندهاي مديريت حوادث سايبري نيز به بلوغ خوبي رسيد.
  غزنوي با بيان اينکه امروزه تاب‌آوري سايبري، محصول همگرايي ساخت‌يافته و هوشمندانه امنيت سايبري و تاب‌آوري است، افزود: به‌هر ترتيب، تلفيق و همگرايي ادبيات امنيت سايبري و تاب‌آوري براي پوشش تهديدات نوظهور و مواجهه فعال با آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
  به گفته اين پژوهشگر، در اين پارادايم نوظهور، چرخه امنيت سايبري علاوه بر کنترل‌هاي امنيتي ذاتي و طراحي‌شده، به دنبال مواجهه پيش‌کنشي و پيش‌دستانه با تهديدات است.
  به‌عبارتي پيش‌نگري رخدادها و سناريوهاي مخاطره‌آميز که در ادبيات تاب‌آوري بسيار مورد توجه بوده است، به حوزه امنيت سايبري تسري خواهد يافت. از طرفي، فناوري هوش مصنوعي و علوم شناختي که در بستر فناوري اطلاعات و بسترهاي کلان‌داده رشد شگرفي يافته به تکامل اين پيش‌نگري کمک خواهد کرد.
  وي تاکيد کرد: تحقق تاب‌آوري سايبري به‌علت کاهش و تغيير مؤثر فضاي تهديدات، به‌عنوان يک راهبرد مؤثر براي افزايش هزينه متخاصمان نيز مطرح شده است.
  در حقيقت، تاب‌آوري سايبري با ايجاد نااميدي در متخاصم، وي را از به کارگيري بردار تهديد منع کرده و باز مي‌دارد.
  مجري پروژه پيوست پدافند سايبري شبکه ملي اطلاعات با تاکيد بر اينکه تاب‌آوري سايبري در دنيا در مراحل ابتدايي توسعه است، اظهار کرد: با اين وجود، چارچوب‌هاي کاربردي براي توسعه و ارزيابي سطح بلوغ تاب‌آوري سايبري در دسترس بوده و امکان استفاده و بومي‌سازي آن‌ها در زيرساخت‌هاي حياتي مختلف وجود دارد.
  به گفته غزنوي، در چارچوب‌هاي کنوني  اهداف کلان، اصول توسعه و راه‌کارهاي عمومي توسعه بيان شده و محورهاي مختلف ارزيابي بلوغ مشخص شده است.
   به‌صورت کلي، اين چارچوب‌ها دستيابي به چهار توانمندي‌ شامل آمادگي پيش‌کنش و پيش‌نگرانه، استقامت و پايداري مؤثر، احياء و بازيابي در صورت رخداد هرگونه اختلال و تطابق و نيز تکامل به وضعيت پايدارتر از گذشته را به‌صورت ساخت‌يافته ممکن مي‌سازند.وي گفت: تاب آوري شبکه باعث مي شود تا قابليت‌هاي شبکه در محورهاي مديريت حوادث، آسيب‌پذيري‌ها، کنترل‌ها  مخاطرات، وابستگي‌هاي بيروني، دارايي‌ها، پيکره‌بندي، تداوم کسب و کار و همچنين آگاهي وضعيتي و آموزش‌هاي تخصصي به‌صورت استاندارد و نهادينه، توسعه يابد.
  به گفته وي، تکنيک‌هاي فريب، چندگانگي، افزونگي، تحرک و پويايي منابع، مديريت استفاده هوشمند و غير مانا از منابع، بازنمايي پوياي وضعيت قلمرو و پيش‌بيني‌ناپذيري از مهمترين راه‌حل‌هايي تحقق تاب‌آوري سايبري هستند که متناسب با حساسيت و حياتي بودن قلمروهاي مختلف استفاده مي‌شوند.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،غزنوي با تاکيد بر لزوم تحقق تاب‌آوري سايبري در زيست‌بوم فضاي سايبري کشور گفت: آنچه مهم است اين است که تحقق تاب‌آوري سايبري در زيست‌بوم فضاي سايبري و جوامع در حال هوشمندسازي، علاوه بر تلاش هر کنشگر مبتني بر توانمندي‌هاي فني، نيروي انساني و ساختاري وي، نيازمند انسجام، همکاري و هماهنگي همه‌ کنش‌گران براي توسعه متوازن و جلوگيري از سرايت آثار اختلالات و ايجاد بحران‌هاي سراسري است.
  براين اساس آگاهي و شناخت يکسان و مشترک همه‌ کنش‌گران و راهبري هماهنگ و نظام‌مند تاب‌آوري سايبري در يک زيست‌بوم مشخص، نقش مهمي در اثربخشي تاب‌آوري سايبري دارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی