در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فناوری > بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند

گروه فناوري: نتايج يک تحقيق از وضعيت استفاده کودکان از فضاي مجازي نشان مي دهد که 97 درصد نوجوانان ايراني موبايل دارند و استفاده بزرگسالان و کودکان از ابزارهاي فيلترشکن در ايران يکسان است.

  گروه فناوري: نتايج يک تحقيق از وضعيت استفاده کودکان از فضاي مجازي نشان مي دهد که 97 درصد نوجوانان ايراني موبايل دارند و استفاده بزرگسالان و کودکان از ابزارهاي فيلترشکن در ايران يکسان است.
  حميدرضا ششجواني پژوهشگر و محقق حوزه کسب وکارهاي فرهنگي با اشاره به تحقيقي که در حوزه کودکان و فضاي مجازي انجام شده است، گفت: اين تحقيق که از ?8 هزار نفر در کل کشور انجام شد به اين منظور بود که بدانيم نسبت کودکان با فضاي مجازي به چه صورت است و به طور مثال متوجه شديم که کودکان بين 3 تا 5 و 12 تا 14 سال چه ميزان به گوشي هاي هوشمند دسترسي دارند.
  *97 درصد نوجوانان 15 تا 17 ساله موبايل دارند
  ششجواني با بيان اينکه اين مطالعات، مشاوره اي براي بزرگ شدن زيست بوم کسب وکارهاي فرهنگي ديجيتال در حوزه کودکان است، ادامه داد: براساس اين مطالعات 97 درصد نوجوانان (15 تا 17 سال) در  مراکز استان ها صاحب گوشي همراه هستند، گفت: نکته جالب اينکه نتيجه اين مطالعات، به نتايج بسياري ديگر از کشورها در اين زمينه شباهت دارد.
  *شباهت رفتار تکنولوژيکي نسل Z ايران و امريکا
  ششجواني به نسلي که دردنيا به نام نسل Z شناخته مي شوند اشاره کرد و افزود: اين نسل کساني هستند که در زمان تولد آنها اينترنت وجود داشته و عصر بدون اينترنت را تجربه نکرده اند و شيوه نگرش و رويکرد اين نسل با تمام نسل هاي قبلي متفاوت است.
  اين محقق حوزه کودکان و اينترنت تاکيد کرد: بر اساس تحقيقات، خيلي از رفتارهاي نسل Z  در ايران و به طور مثال آمريکا با هم شباهت دارد و همچنين در فيليپين و ايران درصد کودکاني که هم موبايل و هم تبلت دارند بسيار به هم نزديک است. اين نشان مي دهد که ما در يک فرآيند جهاني هستيم و ناگزير در اين مسير حرکت مي کنيم.
  *محدوديت دسترسي کودکان به اينترنت در کشورهاي مختلف
  ششجواني به تجربياتي که در کشورهاي مختلف درباره استفاده کودکان از اينترنت وجود دارد اشاره کرد و گفت: يکي از روش ها، ايجاد محدوديت در دسترسي کودکان به اينترنت توسط دولت و والدين است که از اين طريق کودکان با محدويت مي توانند به فضاي مجازي و اينترنت دسترسي داشته باشند.
  وي با اشاره به اينکه دولت در اين کشورها کمترين نقش و دخالت را دارد، گفت: تشکل هاي غير دولتي، اجتماعي و والدين هستند که به صورت واسطه با دولت عمل مي کنند.
   اين پژوهشگر تصريح کرد: در برخي کشورها نيز محدوديت براي کودکان اعمال نمي کنند.
   اما کودکان در يک سيستم آموزشي و تربيتي از ابتداي تولد قرار دارند که در صورت دسترسي آنان به اينترنت هم والدين نگراني از اين نظر ندارند و در حقيقت جامعه به نحوي از اين کودکان مراقبت مي کند.
  *استفاده يکسان بزرگسالان و کودکان از فيلترشکن
  اين پژوهشگر به استفاده يکسان بزرگسالان و کودکان از فيلترشکن در ايران اشاره کرد و افزود: در بين بچه هاي 12 تا 18 سال در ايران، همچنان شبکه اجتماعي محبوب، تلگرام و بعد از آن اينستاگرام است. در صورتيکه تصور ما با توجه به فيلتر تلگرام، چيز ديگري بود و زماني که کودکان به فيلترشکن دسترسي داشته باشند امکان کنترل وجود ندارد.
  *والدين ايراني از 6 سالگي کودکان نگران استفاده از اينترنت هستند
  وي به ميزان نگراني والدين ايراني درباره استفاده کودکان خود از گوشي و تبلت نيز اشاره کرد و افزود: والدين ايراني در رابطه با استفاده کودکان 3 تا 5 سال خود نگراني از بابت استفاده از اينترنت ندارند و از 6 سالگي دغدغه والدين آغاز مي شود و تا 18 سالگي با افزايش سن کودک، دغدغه والدين نيز افزايش پيدا مي کند و البته هر چقدر تحصيلات والدين بيشتر بوده دغدغه آنان نيز کمتر شده است.
  *نگراني 70 درصد والدين کودکان 12 تا 14 سال از سايتهاي غيراخلاقي
  ششجواني به تقسيم بندي کودکان بين 3 تا 5، 6 تا 11، 12 تا 14 و 15 تا 17 سال در اين مطالعات اشاره کرد و گفت: 80 درصد والدين براي کودکان 6 تا 11 سال خود از نظر اينکه در فضاي اينترنت با چه کساني آشنا مي شوند و چه عکس و فيلم هايي مي بيند، نگراني دارند.
  وي افزود: 75 درصد والدين براي کودکان 12 تا 14 سال از نظر استفاده از سايت هاي غير اخلاقي نگراني دارند که مادران بيشتر از پدران در اين باره نگراني دارند.
  محقق حوزه کودکان درباره راهکاري که بايد براي دسترسي کودکان به فضاي مجازي و اينترنت در ايران اجرا شود نيز توضيح داد: بايد در اين حوزه آگاهي افراد و به خصوص والدين را افزايش دهيم و از برخورد هاي سلبي و محدود کننده استفاده نشود و زيرساخت محتوايي مناسب اين سنين فراهم شود.
  ششجواني به ?? کسب وکار فرهنگي که در حوزه کودکان در فضاي مجازي فعاليت مي کنند اشاره کرد و گفت: نوع فعاليت اين کسب و کارها به همراه مدل تجاري و نحوه فعاليت آنها را بررسي کرديم و اين مطالعه با هدف اينکه بتوانند مدلي براي کسب و کارها ديگر باشد، منتشر شده است.
  وي با اشاره به رونمايي از سند برنامه‌ اقدام وزارت ارتباطات در توسعه‌ فضاي مجازي کودک و نوجوان توسط وزارت ارتباطات ادامه داد: در يکي دو سال گذشته کسب وکارهاي حوزه کودکان در فضاي مجازي رشد 10 درصدي را تجربه کردند .همچنين در وزارت ارشاد اسلامي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اقدامات در حد گفتمان سازي انجام شده است.
  به گزارش امانت به نقل از ايتنا، وي درباره اهميت سرمايه گذاري در حوزه کودکان، گفت: تمام مطالعات توسعه اي نشان مي دهد که سرمايه گذاري در حوزه آموزش کودکان به مراتب از بسياري از حوزه هاي ديگر نتايج بهتري براي توسعه ايران دارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی