در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

فناوری > برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي

گروه فناوري:امروزه دنيا در يک پيچ تاريخي قرار گرفته و يکي از مهم‌تريـن پيشران هاي اين پيچ، فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان يک فناوري تحول آفرين و پيدايش زيست بوم فضاي مجازي است که با تأثير فزاينده خود در حال شکل دادن به تمام عرصه‌هاي زندگي حقيقي است به نحوي که امروزه فاصله بين مجاز و حقيقت در اين فضا به صفر رسيده است.

  گروه فناوري:امروزه دنيا در يک پيچ تاريخي قرار گرفته و يکي از مهم‌تريـن پيشران هاي اين پيچ، فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان يک فناوري تحول آفرين و پيدايش زيست بوم فضاي مجازي است که با تأثير فزاينده خود در حال شکل دادن به تمام عرصه‌هاي زندگي حقيقي است به نحوي که امروزه فاصله بين مجاز و حقيقت در اين فضا به صفر رسيده است.
   اين فضا تمام ساحت‌هاي حيات بشري را آن‌گونه تحت تأثير قرار داده است که دنياي ما را در کميت و کيفيت دچار تحولاتي عميق ساخته است به نحوي که فضاي مجازي به اندازه انقلاب اسلامي اهميت پيدا کرده است. براساس همين اهميت فزاينده است که رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح يکشنبه 22 تيرماه در ديداري مجازي با نمايندگان در کنار «مسکن»، «ازدواج جوانان و راه‌هاي تسهيل آن» و «فرزندآوري و جلوگيري از حرکت کشور به سمت پيري جمعيت»، «مديريت فضاي مجازي در کوتاه مدت و ميان مدت» را از مسائل اصلي اجتماعي کشور دانستند و خواستار مديريت عقلاني اين فضا و توجه جدي به اهميت اين حوزه در تقويت فرهنگ جامعه شدند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در کنار ديگر نهادهاي مسئول در قبال اين فضا، خود را از مخاطبان اصلي سخنان رهبر انقلاب دانسته و براساس رهنمودهاي ايشان، گام‌هاي اساسي‌اي را در راستاي مديريت کوتاه و ميان مدت آن برداشته است.
  اين وزارتخانه ضمن آگاهي دقيق از معايب و آسيب‌هاي فضاي مجازي چون قمار، وس، کلاهبرداري‌ها و جرايم سايبري، دروغ و تهمت بر اين باور است که با وضع و شکل‌گيري مقررات لازم از يک سو و ايجاد زيرساخت‌هاي حياتي و توليد محتوا و ارائه خدمات از سوي ديگر، مي‌توان از شمار و گستره اين آسيب‌ها کاست و با محقق کردن ظرفيت‌هاي بالقوه اين فضا، از مزاياي بسيار آن براي تحقق منافع ملي بهره برد. در اين راستا در کوتاه مدت دو اقدام کلان در دستورکار قرار گرفته است: قانونمندسازي فضاي مجازي و افزايش استقلال و قدرتمندي در اين فضا.
  - قانونمندسازي فضاي مجازي: ضعف در مديريت فضاي مجازي در زمينه‌هاي مختلف ازجمله تعيين مسئوليت حقوقي و مدني ارائه‌کنندگان خدمات در حوزه فناوري اطلاعات، حکمراني الکترونيکي، مديريت تراکنش‌هاي الکترونيکي و حفاظت از داده‌هاي اشخاص در فضاي مجازي، باعث خواهد شد تا آسيب‌هاي اجتماعي مدنظر رهبر معظم انقلاب در اين فضا تشديد گردد. در راستاي کاهش و رفع نگراني‌هاي مذکور و قانونمندسازي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همکاري مرکز پژوهش‌هاي مجلس و پژوهشگاه فناوري قوه قضائيه، با انجام مطالعات تخصصي و جامع، پيش‌نويس لوايح مورد نياز در اين زمينه را ارائه نموده است. اين لوايح مشتمل بر لايحه مسئوليت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فاوا، لايحه صيانت از داده‌هاي شخصي، لايحه حکمراني الکترونيکي و لايحه تراکنش‌هاي الکترونيکي سبب خواهد شد تا تعامل با فضاي مجازي داراي اصول شده و با آسيب‌هاي آن برخورد قانوني و نه سليقه‌اي صورت گيرد.
  - افزايش استقلال، تاب‌آوري و قدرتمندي در فضاي مجازي: به شکل سنتي استقلال يک کشور مشتمل بر مؤلفه‌هايي چون سياسي، نظامي، فرهنگي، قضايي، ديپلماتيک، ايدئولوژيک، اقتصادي و امنيتي مي‌شود. اما امروزه اگر کشوري به‌دنبال حفظ استقلال فضاي مجازي خود نباشد، ساير مؤلفه‌هاي استقلال خود را درمعرض خطر قرار مي‌دهد. هدف، مقابله با هر نوع دشمني ازجمله مقابله با هژموني امريکا در عرصه فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتالي و رفع امکان تحريم اينترنتي ايران است. از سوي ديگر احراز جايگاه و سهم مناسب براي اقتصاد ديجيتال در فضاي مجازي در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي کشور و برنامه‌ريزي همه‌جانبه براي بهبود شرايط کسب و کار مرتبط با فناوري‌هاي مجازي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي اشتغالزايي و نيز رونق محتوا، خدمات و تجارت در اين عرصه، از ديگر اهداف مطرح در اين زمينه است. بر اين اساس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدامات خود را در تکميل هرچه سريعتر شبکه ملي اطلاعات به‌عنوان اصلي‌ترين راهبرد کشور براي بهره‌مندي حداکثري از فضاي مجازي و مديريت آسيب‌هاي آن تشديد نموده و اميدوار است تا با تکميل و تسريع تکاليف محول شده به ديگر دستگاه‌ها، در کوتاه مدت، استقلال حداکثري فضاي مجازي کشور محقق گردد.
  در ميان مدت اقدامات اين وزارتخانه ناظر بر مديريت فضاي مجازي در راستاي محقق‌سازي اهداف زير است:
  - ارائه بيانيه ارزش ج.ا.ايران در فضاي مجازي: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بواسطه نقش پررنگش در کمک به سياستگذاري در زمينه فضاي مجازي از يک سو و اجراي مصوبات و تصميم‌هاي اتخاذ شده در اين زمينه از سوي ديگر، تلاش دارد تا با ايفاي نقش مؤثر در تبيين بيانيه ارزش و مسير حرکت ايران در فضاي مجازي، مديريت موفق اين فضا را ممکن سازد. رسيدن به اجماع درباره اين بيانيه و تبيين راهبرد منسجم ايران در شوراي عالي فضاي مجازي گامي است که در ميان مدت محقق خواهد گرديد.
  - ترويج سبک زندگي اسلامي ايراني و بسط گفتمان انقلاب اسلامي در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي: امروزه امتداد انقلاب اسلامي در فضاي مجازي يک بايد و ضرورت است تا شعار عزت و اقتدار انقلاب در فضاي مجازي به يک گفتمان تبديل گردد. گفتمان و هنجارسازي جذاب از انقلاب اسلامي بواسطه توليد و غني‌سازي محتواي فضاي مجازي، ابزار محقق‌سازي اين گفتمان در جهان خواهد بود که براي نيل به اين هدف، ارتقاي فرهنگ کاربري و سواد فضاي مجازي جامعه، از طريق آموزش عمومي و فرهنگ‌سازي برنامه‌ريزي شده است.
  - افزايش رفاه عمومي از طريق فضاي مجازي: ابزارهاي توانمند فضاي مجازي، دنياي ارائه خدمات (حمل و نقل، خريد کالا و خدمات و...) به کاربران را متحول و زمينه را براي افزايش رفاه عمومي ايجاد نموده‌اند. در اين رابطه، با تکميل صددرصدي شبکه ملي اطلاعات و بخش‌هاي مهم آن چون دولت الکترونيک و متناسب‌سازي‌ خدمات فضاي مجازي با ويژگي‌هاي مورد استفاده شهروندان و بومي‌سازي اين خدمات، رفاه شهروندان با دريافت خدمات بهتر، سريعتر و مقرون به صرفه‌تر، تأمين خواهد شد.
  - استفاده از فضاي مجازي براي تقويت حضور ج.ا.ايران در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي و جايگاه ژئوپليتيک سايبري آن: در ميان مدت بواسطه استقلال زيرساختي و ايجاد بنيان‌هاي قوي در زمينه خدمات و محتوا، ايران در وضعيتي است که مي‌تواند از طريق استانداردسازي و قانونگذاري و اجتماعي‌سازي فرهنگ ايراني-اسلامي در گفتمان سايبري داخلي، منطقه‌اي و جهاني، نقشي پررنگ داشته باشد و با ايجاد ائتلاف‌هاي قوي در جهت استفاده عادلانه و اخلاقي از اين فضا و ارتباط و همکاري وسيع و هدفمند با ملتها خصوصاً ملل مسلمان گام بردارد.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باور دارد که به فرمايش رهبر معظم انقلاب مي‌توان از عرصه‌ فضاي مجازي حداکثر منافع را [کسب کرد]؛ همان کاري که دشمن مي‌کند، شما [هم] مي‌توانيد بکنيد در جهت عکس.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی