در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فناوری > انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد

گروه فناوري:وضعيت امواج آنتن‌هاي BTS تلفن همراه در ايران با افزايش مشترکين تلفن همراه نگراني‌هايي را در ميان مردم ايجاد مي‌کند؛ در اين راستا سازمان انرژي اتمي ايران بر اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه نظارت دارد و حفظ سلامت مردم، کارکنان و نسل‌هاي آينده در برابر خطرات انواع پرتوها را برعهده دارد.

  گروه فناوري:وضعيت امواج آنتن‌هاي BTS تلفن همراه در ايران با افزايش مشترکين تلفن همراه نگراني‌هايي را در ميان مردم ايجاد مي‌کند؛ در اين راستا سازمان انرژي اتمي ايران بر اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه نظارت دارد و حفظ سلامت مردم، کارکنان و نسل‌هاي آينده در برابر خطرات انواع پرتوها را برعهده دارد.
   با توجه به افزايش چشمگير تعداد مشترکين تلفن همراه در سال‌هاي اخير، تعداد ايستگاه‌هاي آنتن تلفن همراه (BTS) در مناطق مسکوني به صورت اجتناب‌ناپذير و اجباري افزايش يافته است. اين موضوع، با توجه به تشعشعات آنتن‌هاي BTS سبب نگراني‌هايي بين مردم شده که در برخي موارد نيز مشکلاتي براي تاسيسات BTS به دنبال داشته است.
  بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه کشور، مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1368 سازمان انرژي اتمي ايران نظارت بر اجراي اين قانون به منظور حفظ سلامت مردم، کارکنان و نسل‌هاي آينده در برابر خطرات انواع پرتوها را به عهده دارد و اين وظيفه به مرکز نظام ايمني هسته‌اي کشور (امور حفاظت در برابر اشعه) به عنوان واحد قانوني محول شده است.
  *کدام پرتوها توسط آنتن‌هاي BTS منتشر مي‌شود؟
   در حال حاضر در کشور از  GSM استفاده مي‌شود. در اين سيستم انجام ارتباطات راديويي بين گوشي‌هاي تلفن همراه و آنتن‌هاي BTS با استفاده از پرتوهاي الکترومغناطيسي در فرکانس‌هاي 900 و 1800 مگاهرتز (ميليون هرتز) صورت مي‌گيرد.عموما وقتي که از پرتوها سخن به ميان مي‌آيد، پرتوهايي نظير ايکس و گاما به ذهن مي‌آيد. گرچه ماهيت پرتورهاي ايکس و گاما با ماهيت پرتوهاي راديويي و مايکروويو که در ارتباطات راديويي مورد استفاده قرار مي گيرند، مشابه است ولي به علت تفاوت بسيار زياد در فرکانس، تاثيرات اين پرتوها بر انسان مشابه نيست.
  *پرتوهاي راديويي و مايکروويو براي انسان چه خطراتي دارد؟
   گرچه پرتوهاي ايکس و گاما مولکول‌ها و اتم‌ها را يونيزه مي‌کنند و به همين دليل با ايجاد واکنش‌هاي شيميايي در بافت بدن انسان، بر آنها اثر مي‌گذارند و به عنوان پرتوهايي که مي‌توانند ريسک ابتلا به سرطان را افزايش دهند، شناخته شده‌اند، ولي پرتورهاي راديويي و مايکروويو در هيچ شرايطي قادر به يون‌سازي در بدن انسان نيستند، بنابراين نبايد اثرات پرتوهاي يون‌ساز را براي پرتوهاي راديويي و مايکروويو هم در نظر گرفت. البته نقش اين پرتوها در افزايش ريسک سرطان توسط مجامع معتبر جهاني، نظير سازمان جهاني بهداشت تاييد نشده است.برخورد پرتوهاي راديويي به ماده سبب مي‌شود مولکول‌هاي ماده نوسان کنند و در نتيجه گرم شوند. به همين دليل اين پرتوها مي‌توانند بر بدن انسان تاثير بگذارند. اين پرتوها در شدت زياد مي‌توانند باعث آسيب ديدن چشم‌ها، سوختن پوست، احساس گرما در بدن و ... شوند.
  *راهکار پيشگيري چيست؟
   در دنيا براي پيشگيري از آسيب ديدن مردم در اثر پرتوهاي راديويي و مايکروويو، ميزان پرتوگيري مردم محدود مي‌شود. در جهان امروز که استفاده از فناوري‌هاي مبتني بر پرتوهاي راديويي و مايکروويو نظير راديو، تلويزيون، کامپيوتر، فرهاي مايکروويو و تلفن همراه نقشي بسيار مهم و مفيد در زندگي افراد دارد، هرگز نمي‌توان شدت اين پرتوها را در محيط زندگي افراد به صفر رساند، بلکه بايد سطح آنها را تا حدي کاهش داد که براي افراد خطرناک محسوب نشوند و اين امر با تدوين استانداردها و رعايت آنها محقق مي‌شود.در ايران، مقادير شدت پرتوهاي راديويي و مايکروويو در مناطق مسکوني و اماکن عمومي بايد از حدودي که در استاندارد ملي ايران با عنوان "پرتوهاي غير يونساز – حدود پرتوگيري" آمده است، کمتر باشد. استاندارد فوق توسط امور حفاظت در برابر اشعه کشور تدوين شده، در سال 1385 در سازمان ملي استاندارد ايران به تصويب رسيده است.مبناي تدوين اين استاندارد نتايج آخرين تحقيقات انجام‌شده در جهان بوده است و حدودي که در آن براي پرتوهاي راديويي تعيين شده، در حال حاضر مشابه با استاندارد اغلب کشورها نظير استراليا، ژاپن و کشورهاي اروپايي است. اين استاندارد به پيشنهاد واحد قانوني براساس آخرين يافته‌ها به‌روز مي‌شود.کليه اپراتورهاي تلفن همراه، براساس توافقاتي که با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران به عمل آمده است، بايد با اخذ پروانه اشتغال به کار با پرتوهاي راديويي و مايکروويو از امور حفاظت در برابر اشعه کشور، به نصب و بهره‌برداري از تجهيزات تلفن همراه بپردازند. هر اپراتور براي دريافت پروانه اشتغال فوق، متعهد مي‌شود که ضوابط مدون اين امور و نيز استاندارد ملي ايران را در ارتباط با پرتوگيري مردم رعايت کند.اپراتورها براي محقق شدن اين موضوع، با استفاده از تجهيزات بسيار پيشرفته به اندازه‌گيري پرتوهاي منتشر شده از آنتن‌هاي BTS، مقايسه‌ي نتايج با مقادير استاندارد و ارائه گزارش در موارد ضرورت به واحد قانوني، مي‌پردازند.
  *نتايج اندازه‌گيري‌ها چه بوده است؟
   اندازه‌گيري پرتوهاي منتشر شده توسط آنتن‌هاي BTS در ايران با نصب اولين آنتن‌ها و تقريبا در سال 1380 شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. براساس نتايج به دست آمده تاکنون، در هيچ موردي شدت پرتو راديويي ناشي از آنتن‌هاي BTS اندازه‌گيري شده نه فقط از حد پرتوگيري مردم براساس استاندارد ملي بيشتر نبوده است، بلکه در اغلب موارد از يک صدم اين حد کمتر بوده است.آنتن‌هاي BTS بايد به گونه‌اي در سطح شهرها و روستاها و مناطق مختلف نصب شوند که پرتوهاي هر يک از آنها منطقه وسيعي را تحت پوشش قرار دهد، به همين دليل اين آنتن‌ها عموما روي پشت بام‌ها و يا روي دکل‌هاي بلند و در ارتفاعات بالا نصب مي‌شوند. امواج اين آنتن‌ها در فواصل کم از آنتن به سطح منازل مسکوني نمي‌رسد.
  با فاصله گرفتن از آنتن به علت پخش شدن موج در فضا، شدت پرتو به سرعت کاهش مي‌يابد، به گونه‌اي که خانه‌ها و مردم در ميدان‌هاي بسيار ضعيف قرار مي‌گيرند. با برخورد امواج راديويي به يک ساختمان، بخشي از انرژي وارد ساختمان مي‌شود تا امکان استفاده از تلفن همراه در ساختمان‌ها فراهم شود و درصد ديگري از موج از روي سطح ساختمان بازتابيده مي‌شود و مسير خود را در فضاي باز ادامه مي‌دهد.
  در شکل زير مشخص شده است که در يک ايستگاه پايه آنتن‌ها که در بالاي دکل نصب مي‌شوند، تابش‌هاي راديويي را به محيط ارسال مي‌کنند. دو نوع آنتن روي هر دکل قرار دارد؛ يک نوع آنتن مربوط به ارسال و دريافت تابش در فرکانس‌هاي GSM است. اين آنتن‌ها با گوشي‌هاي تلفن همراه ارتباط برقرار مي‌کنند تا امکان تماس گرفتن با هم توسط گوشي فراهم شود.آنتن ديگر آنتن‌هاي بشقابي است که فقط براي ارتباط دو ايستگاه پايه (لينک مايکروويو) روي دکل نصب مي‌شود. هيچ مانعي نبايد در مسير تابش اين آنتن‌هاي بشقابي باشد، زيرا موانع سبب قطع ارتباط مي‌شوند. لذا بايد توجه کنيم که دکل‌ها تشعشع خاصي ندارند بلکه آنتن‌هاي واقع در بالاي دکل تابش را انجام مي‌دهند.
  *پرتوهاي آنتن‌هاي BTS براي ساکنين خانه خطرناک است؟
  به علت نصب آنتن در ارتفاع بالا، موج‌هاي منتشرشده از آنتن نصب‌شده روي پشت‌بام به خانه‌اي که آنتن روي آن نصب شده است و خانه‌هاي مجاور نمي‌رسد. در فواصل بيشتر که موج به سطح بام خانه‌ها مي‌رسد نيز به علت فاصله گرفتن از آنتن و پخش شدن موج در فضاي وسيع‌تر، شدت پرتو بسيار کاهش مي‌يابد و از حد استاندارد بسيار کمتر است، لذا نصب آنتن‌هاي BTS روي پشت بام‌ها و دکل‌هاي بلند الزاما با رعايت استانداردهاي مربوطه صورت مي‌گيرد و خطري براي ساکنين محل محسوب نمي‌شود.
  براي اطمينان دادن به مردم و مراجع قانوني ذي‌ربط، واحد قانوني نتايج تعدادي از اندازه‌گيري‌هاي انجام شده از پرتوهاي ناشي از نصب آنتن‌هاي BTS  در نقاط مختلف شهرهاي مختلف کشور را در معرض ديد عموم قرار مي‌دهد. در فرکانس‌هاي GSM مورد استفاده در ايران، حد چگالي توان 4.4 وات بر مترمربع است و تمامي نتايج اندازه‌گيري با اين حد مقايسه شده است و در هر محل اندازه‌گيري مشخص شده است که شدت پرتو چه کسري از حد است.
  اين اندازه‌گيري‌ها توسط واحد قانوني ادامه دارد و در اقصي‌نقاط کشور صورت خواهد گرفت. اندازه‌گيري‌هايي که توسط واحد قانوني انجام مي‌شود، بدون هماهنگي قبلي با اپراتورهاي تلفن همراه و در شرايط متنوع موجود در کشور انجام مي‌شود تا تمامي شرايط ممکن در نظر گرفته شود.
  در نهايت، شرايط نصب و بهره‌برداري آنتن‌هاي BTS در ايران به گونه‌اي است که در شرايط فعلي بر مبناي اطلاعات تاييد شده توسط مجامع علمي جهاني، مردم مي‌توانند بدون نگراني از اين فناوري سودمند در برقراري ارتباطات بهره‌مند باشند. سازمان انرژي اتمي ايران (مرکز نظام ايمني هسته‌اي – امور حفاظت در برابر اشعه) نيز به طور مستمر، بايد به عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه نظارت داشته باشد تا اطمينان حاصل شود که همواره شدت ميدان‌هاي الکترومغناطيسي ناشي از نصب آنتن‌هاي فوق، در محل‌هاي کار و زندگي مردم با استانداردهاي مربوطه مطابقت دارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی