در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ

مجتبي اردشيري گروه فرهنگي:ايران سال هاست که در کنار عناوين ريز و درشتي که در سطح جامعه جهاني به خود اختصاص داده، در يک زمينه نيز در صدر فهرست بلندبالاي آن قرار دارد و آن، ميزان استفاده زنان ايراني از وسائل آرايشي است؛ ميزاني که سبب شده تا ايران به دومين کشور مصرف کننده لوازم آرايشي در خاورميانه و هفتمين کشور جهان در اين زمينه مطرح باشد و ساليانه، ميلياردها دلار تحت عنوان "تجارت زيبايي" به مرزهاي کشور گسيل داشته مي شود تا اين ميزان خريد، با ضرب در وقتي که زنان و دختران صرف آرايش خود مي کنند، به رقمي افسانه اي تبديل شود.

   گروه فرهنگي:ايران سال هاست که در کنار عناوين ريز و درشتي که در سطح جامعه جهاني به خود اختصاص داده، در يک زمينه نيز در صدر فهرست بلندبالاي آن قرار دارد و آن، ميزان استفاده زنان ايراني از وسائل آرايشي است؛ ميزاني که سبب شده تا ايران به دومين کشور مصرف کننده لوازم آرايشي در خاورميانه و هفتمين کشور جهان در اين زمينه مطرح باشد و ساليانه، ميلياردها دلار تحت عنوان "تجارت زيبايي" به مرزهاي کشور گسيل داشته مي شود تا اين ميزان خريد، با ضرب در وقتي که زنان و دختران صرف آرايش خود مي کنند، به رقمي افسانه اي تبديل شود.
  قطعا با پائين آمدن مرزهاي بلوغ و بلوغ زودرس دختران نوجوان، سن استفاده از وسائل آرايشي نيز پائين آمده و از آن سو، درصد زناني که در سنين بالا، تمايل به استفاده از وسائل آرايشي مي کنند نيز طبق عرف جامعه امروز، به مراتب بيشتر از دوره هاي گذشته است. تمام اين آمارها در کنار بالا رفتن جمعيت کشور از مرز 81 ميليون نفر و روي کار آمدن دختران دهه 80، سبب شده تا کم کم آن آمارهاي جهاني در مورد ايران، تغيير يافته و کشورمان به صدر اين فهرست نزديک تر شود.
  علل و انگيزه هاي وقوع چنين رخدادي، سوژه گزارش ما نيست، اما نگراني از بابت انتشار چنين آمارهايي از آن بابت است که هم زمان با رشد افسارگسيخته استفاده زنان و دختران ايراني از وسائل آرايشي، آمارهاي مربوط به شاخه هاي فرهنگي اين سرزمين، روز به روز در حال افول است؛ آماري که از کتاب خواني و عدم استقبال زنان و دختران از رشته هاي علوم انساني را شامل مي شود تا موسيقي و سينما و ديگر هنرهايي که به عنوان شاخص، طراز فرهنگي يک جامعه را تعيين مي کنند.
  طبيعتا گرايش به استفاده از اين لوازم که گاها به مرز افراط نيز مي رسد، دروازه اي است براي ورود به دنياي بي کران متدهاي زيبايي روزي که به شکلي هيجاني در ميان زنان و دختران ايراني در حال رواج است. انواع خالکوبي ها، آرايش هاي غربي، مدل هاي موي فانتزي، کاشت انواع نگين و سنجاق در قسمت هاي مختلف بدن، انواع عمل هاي زيبايي، گسترش چشمگير مانيکور، پديکور، اپيلاسيون و . . . تنها گوشه اي کوچک از اين بازار چشم نوازي است که درصد قابل توجهي از زنان و دختران جامعه ما فارغ از هر ميزان اعتقادي را درگير خود نموده و شايد تنها يک بار امتحان هر يک از اينها کافي باشد تا فرد به شکلي زنجيره وار، معتاد آنها گشته و به بهانه هايي هم چون به روز شدن اين متدها يا ترميم و بازسازي آنها، گاها تا ساليان سال، از اين مهندسي پيروي نموده و به نوعي معتاد آن گردد.
  مطمئنا در اين بين، فرهنگ، در طراز بسيار پائين تري نسبت به اين زيبايي هاي ظاهري قرار گرفته و درصد بسيار پائيني از دختران و زنان، به شکلي خودخواسته، خود را درگير در امور فرهنگي و تلاش براي ماندگاري در اين عرصه مي کنند.طبيعتا با غافل ماندن جامعه زنان از اين نياز ضروري هر کشوري، آن بخش هاي ظريف فرهنگ که طبع و ريزبيني هاي زنانه را مي طلبد، هرگز کشف نشده يا با اهمال مواجه مي گردد.حال تصور کنيد اگر ميلياردها ساعتي که ايرانيان در طول يک سال خرج خريد و استعمال وسائل آرايشي مي کنند، صرف تقويت زيرساخت هاي فرهنگي اين کشور مي شد، آن وقت ايران چه جهش چشمگيري در حوزه هاي فرهنگي منطقه اي و حتي بين المللي از خود نشان مي داد و به چه رشدي در طول يک سال مي رسيد.
  به گزارش امانت به نقل از بصيرت،قطعا اين امر با توجه به بافت جمعيتي اکنون جامعه و گسترش افسارگسيخته ادوات مدرنيته، نياز چنداني به مهندسي مسئولان و برنامه ريزي هاي بلندمدت يا ميان مدت ندارد و فقط به يک جوشش مردمي در سطح خانواده برمي گردد که با تنوير افکار زنان و دختران در جهت اعتيادي که به وسائل آرايشي پيدا مي کنند، قطعا گام هاي قابل قبولي در زمينه جابجايي اين آمار نه چندان خوشايند برداشته مي شود.آن هم در دوره اي که بحث هاي فرهنگي در کشور، به يک ضرورت تبديل شده و کمبودهاي پررنگي در هر يک از حوزه هاي فرهنگي احساس مي شود که با توجه به عدم تخصيص بودجه کافي، شکل مزمن تري نيز به خود پيدا کرده است.تنها راهکار، شکل اختياري افراد در پس زدن اين وسائل و اعتيادي است که به شکل ناخواسته اي گرفتار آن شده اند و دير يا زود، اين هنجار درست در ميان زنان و دختران به وجود خواهد آمد که با اشباع اين وضعيت، به دنبال راهکاري براي فرار از آن بر مي آيند.يک ناهنجاري اپيدمي که حتي با توجه به حجم آزادي هاي فردي و پوششي در جوامع اروپايي و آمريکايي، در ميان زنان و دختران آنها مشاهده نمي شود و قطعا، دير يا زود، اين باور که زنان و دختران ايراني، نياز به اين حجم وسائل آرايشي ندارند، در ميان آنها شکل عمومي پيدا کرده و سطح تقاضا در اين تجارت، پائين مي آيد.در شرايط کنوني، بايد ابتدا از خود شروع کنيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی