در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

فرهنگی > فرهنگ دروغ‌گويي!

گروه فرهنگي:سوال اين است که منشأ رفتار ناپسند دروغ کجاست؟ يا ريشه اين نوع فرهنگ از کجا آب مي‌خورد؟

  گروه فرهنگي:سوال اين است که منشأ رفتار ناپسند دروغ کجاست؟ يا ريشه اين نوع فرهنگ از کجا آب مي‌خورد؟
   دروغگويي واژه‌اي است که در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در طول تاريخ امري ناپسند بوده و با نگاه به تاريخ تمدن‌ها مي‌توانيم ببينيم که از اين کار ناپسند هميشه اجتناب شده و جوامع هميشه در جهت ريشه کن کردن آن برآمده‌اند؛ پس بايد از اين مسئله که گريبان‌گير زندگي و فرهنگ ما ايراني‌ها شده، اجتناب ورزيم. به نظر مي‌رسد که دروغگويي تبديل به هنجار و ارزش اجتماعي شده و در تبادلات اجتماعي افراد جامعه رسوخ کرده است و افراد جامعه در کنش‌هاي متقابل خود از اين رفتار ناپسند اجتناب نمي‌ورزند.
  حال سوال اين است که منشأ اين رفتار ناپسند کجاست؟ يا ريشه اين نوع فرهنگ از کجا آب مي‌خورد؟
   بعد از ديدن کليپي که در تلگرام دست به دست مي‌شد و محتواي فيلم هم اين بود که در آن پدر و مادرکودکي، فرزند خود را تشويق مي‌کردند تا کار اشتباهي که انجام داده بود، را با دروغگويي جبران کند و حتي کودک در اين کنش متقابلي که با پدر و مادر خود داشت، پاداش هم مي‌گرفت و اين به نظر مي‌رسد که انگيزه‌اي را در کودک ايجاد مي‌کند تا در آينده کنش خود را تکرار کند.
  در اين کليپ به وضوح مشاهده مي‌شود که چطور فرهنگ دروغگويي در دوران اجتماعي شدن کودکان شکل مي‌گيرد و ساختمان ذهني کودکان با اين نوع هنجار‌ها و ارزش‌ها شکل مي‌گيرد و کنش‌ها و رفتار‌هاي کودکان در آينده بر اساس همين ساختمان ذهني صورت مي‌گيرد.
  پس فرهنگ دروغگويي ريشه در اجتماعي شدن ما در دوران کودکي دارد اينکه خانواده‌ها بايد فرزندان خود را از اين رفتار ناپسند دوري گزينند و راستگويي را در گفتمان فرزندان خود حاکم کنند. البته نقش اطرافيان نيز در گسترش اين فرهنگ نقش بسزايي دارد از جمله نقش دوستان و مدرسه و …..
   در يکي از کار‌هاي پيمايشي که بنده در قهوه خانه‌هاي تهران درباره گرايش جوانان و نوجوانان به قليان انجام داده بودم به اين نتيجه رسيدم که فرهنگ قليان کشيدن نيز ريشه در ارزش‌ها و هنجار‌هاي خانواده دارد که بر مي‌گردد به ساليان قبل.
   سال‌هايي که والدين ايراني در خانه قليان چاق مي‌کردند و حتي در مواردي فرزندان را هم به اين کار تشويق مي‌کردند که در اين مورد هم اجتماعي شدن اوليه کودکان نقش بسزايي در ترويج گسترده فرهنگ قليان کشيدن داشته است.
  به گزارش امانت به نقل از شعار سال،به نظر مي‌رسد که در صورتي فرهنگ دروغگويي از جامعه ما ريشه کن خواهد شد که خانواده‌ها از اين رفتار‌هاي ناپسند اجتناب کنند و به جاي آن صداقت و راستي را در در کنش متقابل خود با کودکان جايگزين کنند.
  البته نقش افراد جامعه را هم بايد در نظر گرفت اينکه افراد جامعه نيز بايد در برخورد با اين رفتار ناپسند واکنش تندي نشان دهند و از انتشار آن در ميان ساير افراد جامعه، بويژه از طريق شبکه‌هاي اجتماعي مجازي، اجتناب ورزند؛ که در نهايت تمامي مسائلي که ناشي از فرهنگ دروغگويي بوده و گريبانگير جامعه ما شده، ريشه کن خواهند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی