در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹

فرهنگی > فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است

فرزاد جهان بين گروه فرهنگي:فتنه‌ها هنگامي که روي مي‌آورند شبيه حق مي‌باشند و آنگاه که مي‌روند و به پايان مي‌رسند، حقيقت خود را مي‌نمايانند و هوشيار مي‌سازند. ناشناخته مي‌آيند و شناخته شده مي‌روند. همچون گردباد مي‌گردند و شهري را ويران مي‌کنند و شهري را وامي‌گذارند.

  گروه فرهنگي:فتنه‌ها هنگامي که روي مي‌آورند شبيه حق مي‌باشند و آنگاه که مي‌روند و به پايان مي‌رسند، حقيقت خود را مي‌نمايانند و هوشيار مي‌سازند. ناشناخته مي‌آيند و شناخته شده مي‌روند. همچون گردباد مي‌گردند و شهري را ويران مي‌کنند و شهري را وامي‌گذارند.
  علي(ع) در باره فتنه مي فرمايند:
   ان الفتن اذا اقبلتْ شبَّهت و اذا ادبرت نبَّهتْ. يُنکَرْنَ مقبلاتٍ و يُعْرَفْنَ مدبرات. يَحُمْنَ حَومَ الرياح، يُصِبْنَ بلداً و يُخْطِئْنَ بلداً. اَلا و انَّ اخوفَ الفِتَن عندي عليکم فتنهُ بني اميه، فإنَّها فتنهٌ عَمياءٌ مُظلمهً: عمَّتْ خُطَّتُها و خَصَّتْ بَلِيَّتُها، و اصاب البلاء مَن ابصر فيها، و اخطأ البلاءُ من عمِي عنها. …
  "فتنه‌ها هنگامي که روي مي‌آورند شبيه حق مي‌باشند و آنگاه که مي‌روند و به پايان مي‌رسند، حقيقت خود را مي‌نمايانند و هوشيار مي‌سازند. ناشناخته مي‌آيند و شناخته شده مي‌روند. همچون گردباد مي‌گردند و شهري را ويران مي‌کنند و شهري را وامي‌گذارند. آگاه باشيد که نزد من بيمناکترين فتنه‌ها براي شما فتنه نفاق بني اميه است زيرا که آن، فتنه‌اي کور و تاريک است. همگان را در برمي‌گيرد و مصيبتش خاص مؤمنان است و گرفتاريش به کساني مي‌رسد که از آن آگاهي دارند و بي‌خبران را آسيبي نمي‌رساند.» (خطبه 93)در اين بيان شريف، فتنه داراي ويژگيهاي زير است:
  الف- آغازي نا آشنا و پاياني روشن
  علي(ع) در عبارت " ان الفتن اذا اقبلتْ شبَّهت و اذا ادبرت نبَّهتْ. يُنکَرْنَ مقبلاتٍ و يُعْرَفْنَ مدبرات" تاکيد مي کنند که فتنه آنگاه که رو مي کند مردم را دچار شبهه مي کند. شبهه از آن جهت شبهه گفته مي شود که شبيه حق است.( «وَ اِنَّما سُمِّيَتِ الشُّبْهَهُ شُبْهَهً لاَِنَّها تُشْبِهُ الْحَقَّ )خطبه 38اما وقتي پشت مي کند ايجاد تنبه مي کند.فتنه به صورت ناشناس رو مي کند اما آنگاه که مي گذرد، روشن مي گردد.
  ب- فتنه همه گير است
  علي(ع) در فراز ديگري مي فرمايند:"يَحُمْنَ حَومَ الرياح، يُصِبْنَ بلداً و يُخْطِئْنَ بلداً".  در اين عبارت، حضرت تاکيد مي فرمايند که فتنه مانند گردباد است که بر هر شهري وزيدن مي گيرد و هيچ شهري نيست که با آن درگير نشود اما در برخي شهرها حادثه مي آفرينند و خرابي به دنبال دارند و برخي شهرها به سلامت آن را پشت سر مي گذارند.
  ج- آگاهان در معرض تهديدند
  علي(ع) در عبارت " و اصاب البلاء مَن ابصر فيها، و اخطأ البلاءُ من عمِي عنها"تاکيد مي کنند که در فتنه، کساني که آگاهي به فتنه دارند و آن راشناخته اند نگراني و سختي، دامنگير او مي گردد و کساني که در غفلتند و متوجه فتنه نيستند، تهديدي براي وي نيست.ايشان در خطبه 151 نيز مي فرمايند که"آن کس که به مقابله با فتنه ها برخيزد کمرش را مي شکند و کسي که در فرونشاندن آن تلاشکند او را درهم مي کوبد"
  د- آغاز کننده لزوما پايان دهنده نيست
  در تعبيري از علي(ع) هرکسي که آتش فتنه را بيفروزد خود نيز در آن خواهد سوخت. "من شَبَّ نار الفتنه کان وَقوداً لها".بر اين اساس، اينگونه نيست که آغاز کننده فتنه خود مصون باشد بلکه در ادامه، کار از دست او خارج مي شود وخود نيز، هيزم فتنه مي گردد.
  ه- فتنه، وحدت را به هم مي ريزد
  علي(ع) در خطبه 151 که طي آن به بيان خبري از فتنه هاي آينده مي دهند مي فرمايند:
  سپس فتنه اي سربرآورد که سخت لرزاننده و درهم کوبنده و نابودکننده است.قلب ها پس از استواري مي لغزند و مرداني پس از درستي و سلامت گمراه مي گردند و افکار و انديشه ها به هنگام هجوم اين فتنه ها پراکنده و عقائد پس از آشکارشدنشان به شک و ترديد دچار مي گردد.
  و- فتنه نرم و خزنده است:
  علي(ع) در تعبيري در خصوص فتنه با اشاره به خزنده بودن آن مي فرمايند:
  »تَبدَءُ في مدارج خفيه«در اين عبارت ذکر شده است که فتنه ها به صورت پنهاني ظاهر مي شوند.به عبارتي کسي احتمال نمي دهد که فتنه اي هست.براين اساس مي توان چنين بيان داشت که هر واقعه اي که در آن، حق و باطل به روشني قابل دريافت نباشند و با توجه به پيچيدگي بسيار، همه را در معرض آسيب قرار دهد و وحدت اجتماعي در معرض خطر قرار گيرد و خود شروع کننده نيز در آتش آن بيفتد و توان جمع کردن کار را نداشته باشد و کساني که بخواهند در مقابل آن قرار گيرند در معرض انواع تهديدها و تخريبها قرار مي_گيرند و راه حل، روشنگري است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی