در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸

فرهنگی > روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند

گروه فرهنگي:مدير مسوول روزنامه »آرمان امروز« درباره وضعيت روزنامه‌نگاران در کشور گفت: تبعيض، نبود پشتوانه قوي اقتصادي براي رسانه‌ها و نبود امنيت شغلي باعث شده است روزنامه‌نگاران هر روز در فضايي کار کنند که انگار فردا نيستند.

  گروه فرهنگي:مدير مسوول روزنامه »آرمان امروز« درباره وضعيت روزنامه‌نگاران در کشور گفت: تبعيض، نبود پشتوانه قوي اقتصادي براي رسانه‌ها و نبود امنيت شغلي باعث شده است روزنامه‌نگاران هر روز در فضايي کار کنند که انگار فردا نيستند.
   حسين عبداللهي به صنف روزنامه‌نگاران اشاره و اظهار کرد: تا زماني که صنف مطبوعات و روزنامه‌نگاران وجود نداشته باشد و روزنامه‌نگاران فاقد اتحاديه و سنديکا باشند اين مشکل ادامه خواهد داشت. متاسفانه ديوار رسانه‌ها بسيار کوتاه است و با اينکه رسانه‌ها کمک مي‌کنند تا ديگر اصناف به حقشان برسند اما از گرفتن حق خود ناتوان هستند. بنابراين تا زماني که سنديکا، اتحاديه و انجمن روزنامه‌نگاران نباشد، نمي‌توانند دنبال مطالبات صنفي روزنامه‌نگاران باشند. مساله امنيت شغلي فقط براي روزنامه‌نگاران نيست بلکه در اغلب شغل‌ها اين امنيت به خطر افتاده است. هر چند که براي روزنامه‌نگاري اصل و اساس، امنيت است اما در واقع دولت‌ها با تشکيل اصنافي که در راستاي حرفه روزنامه‌نگاري هستند، بايد اين مساله را ايجاد کنند.
  او تصريح کرد: اصل داستان اين است که روزنامه‌نگاران و مديران مسوول متاسفانه به لحاظ رواني هم امنيت ندارند. تبعيض، نبود پشتوانه قوي اقتصادي براي رسانه‌ها و نبود امنيت شغلي باعث شده روزنامه‌نگاران هر روز در فضايي کار کنند که انگار فردا نيستند. اين مساله باعث شده است که روزنامه‌نگاران نتوانند امنيتي را براي امرار معاش خانواده خود داشته باشند. به هر حال بسياري از روزنامه‌نگاران بخصوص غيردولتي‌ها در معرض اين مساله هستند و اين نابه‌ساماني کلي اقتصادي روي رسانه هم تاثير گذاشته است.
  عبداللهي به تاثير فضاي مجازي بر رسانه‌هاي مکتوب اشاره و اظهار کرد: در شرايط فعلي، ظهور فضاي مجازي باعث شده که مردم نسبت به اخبار و اطلاعات روزنامه‌ها دچار بي‌توجهي شوند. از طرفي به دليل اينکه روزنامه‌ها نتوانستند خود را مطابق پيشرفت تکنولوژي فعلي مجهز کنند، بر اين بي‌توجهي اثر گذاشته است. همچنين در فضاي مجازي آزادانه مطلب نوشته مي‌شود اما رسانه‌هاي مکتوب از چنين آزادي برخوردار نيستند و گاهي از اين منظر با آن‌ها برخورد مي‌شود.
  او اضافه کرد: اگر قرار است که ما امنيت شغلي داشته باشيم ابتدا بايد انجمن صنفي قوي وجود داشته باشد. همچنين دولت در انجمن‌ها دخالت نکند و يارانه متعلق به رسانه را به موقع پرداخت کند وگرنه روزنامه‌ها نمي‌توانند سرپا بمانند.
  مدير مسوول روزنامه »آرمان« با بيان اينکه گسترش فضاي مجازي روي رسانه‌ها تاثير گذاشته است، اظهار کرد: رسانه‌ها از يک سو بايد کار ويژه خود را انجام دهند و از سوي ديگر تبعض‌ها در بخش دولتي  و تخصيص آگهي‌هاي دولتي به رسانه‌ها باعث ايجاد مشکلاتي شده است. گراني کاغذ نيز بر مشکلات افزوده و در واقع اين فضا، فضاي مساعدي نيست. ما اميدواريم دولت براي اينکه رسانه‌ها بتوانند فضاي داخل کشور را به سمت شادابي و اميدواري بيشتر ببرند، فکري بکند و مانع افزايش قيمت کاغذ شوند و همچنين رايانه مطبوعات را پرداخت کنند.
  او به تاثير آزاد نبودن رسانه‌هاي داخلي بر استقبال مردم از رسانه‌هاي خارج از کشور اشاره کرد و ادامه داد: از سوي ديگر بحث اين است که عدم آزادي عمل رسانه‌ها باعث نشود که نشاط از آن‌ها گرفته شود و رسانه‌ها را دچار کرختي کند.
   همچنين اين عدم آزادي منجر مي‌شود که مردم به رسانه‌هاي غيرخودي روي بياورند و اثر بدي دارد. بايد اجازه دهند که مطبوعات و رسانه‌هاي داخلي در چارچوب قوانين خود آزادانه عمل کنند. در بحث مبارزه با فساد بايد اجازه داده شود تا رسانه‌ها افشاگري کنند و با يک افشاگري، براي آن‌ها سد و مانع ايجاد نکنيم. در تمام دنيا پذيرفته شده که رسانه‌ها بهترين ابزار براي مبارزه با فساد هستند بنابراين بايد بگذاريم آن‌ها کار خود را انجام دهند و از اين منظر، هم اعتماد اجتماعي بالا خواهد رفت هم اقتصاد مطبوعات بهتر خواهد شد.
  مدير مسوول روزنامه «آرمان امروز» با اشاره به دليل ديگر استقبال مردم از رسانه‌هاي خارجي ادامه داد: تا زماني که اين مطبوعات از گردونه خارج نشده‌اند و قوه اثرگذاري بالايي دارند بايد قدرشان را بدانيم و کمک کنيم که مشکلاتشان حل شود. اگر هر يک از رسانه‌ها شريان و ارتباطشان با مردم قطع شود باعث مي‌شود که مردم نتوانند با رسانه داخلي ارتباط برقرار کنند و به رسانه خارجي روي مي‌آورند. آزادي مطبوعات هم بسيار مهم است بنابراين بايد اجازه دهيم در فضاي داخلي مانور بيشتري داشته باشند و با کوچکترين مساله‌اي با آن‌ها برخورد نکنيم. همچنين اجازه دهيم که کارويژه اصلي رسانه‌اي خود را انجام دهند.
  او اضافه کرد: زماني که با کوچکترين اشتباهي با رسانه برخورد مي‌شود، تداوم اين روند موجب اقبال مردم به رسانه‌هاي خارجي خواهد شد. گردش آزاد اطلاعات و اخبار، مرزها را درنورديده و مردم براي رفع نياز خبري به رسانه خارجي مراجعه مي‌کنند؛ البته در حال حاضر اين رسانه‌ها تلاش مي‌کنند تا دايره نفوذ خود را گسترش دهند و اقبال مردم، اثرگذاري رسانه‌هاي خارجي را زياد خواهد کرد. بايد مراقب باشيم و بدانيم اين مساله به ضرر اصل امنيت ملي ماست و موجب مي‌شود مردم اعتماد خود را نسبت به رسانه داخلي از دست دهند.
  عبداللهي با بيان اينکه اين روند با تداوم وضعيت کنوني براي روزنامه‌نگاران روندي نيست که بتوان به نتيجه آن خوش‌بين بود، اظهار کرد: من وضعيت را بسيار نامساعد مي‌دانم اما اميدوارم دولت اين مسائل را بهتر مديريت کند. ما اعتقاد داريم که رسانه‌هاي وابسته به دولت هم نبايد از اينجا ارتزاق کنند. اگر اين مسئله حل شود، مي‌شود روي امنيت شغلي هم کار کرد. بايد بيمه پرسنل و بيمه بيکاري کارکنان رسانه‌ها را جدي گرفت و نگذاريم خانواده کارکنان رسانه و روزنامه‌نگاران لطمه بخورند.
  مدير مسوول روزنامه با بيان اينکه تعطيلي ناخواسته در مطبوعات خوشايند هيچ روزنامه‌نگاري نيست، ادامه داد: اما گاه تداوم مشکلات و مسائل اقتصادي مدير رسانه را مجبور مي‌کند تا تصميم بگيرد که ادامه ندهد. براي صنف ما هم خوب نيست يک روزنامه مدتي کوتاه منتشر شود و بعد بگويد براي مشکلات مالي تعطيل مي‌شويم. گاهي معلوم مي‌شود که اين مسئله سياسي است يا موضوعات ديگري در پس آن قرار دارد. البته اگر مشکل مالي باشد، نشان مي‌دهد که مدير رسانه اطلاعات کافي نداشته است.
  او اضافه کرد: ما هيچ راهي نداريم جز اينکه اوضاع نابه هنجار و نابه سامان حوزه مديريت رسانه را بشناسيم و بدانيم که يک نماينده و مدير خوب، يک مدير رسانه‌اي خوب نيست.
  مدير مسوول روزنامه آرمان امروز اظهار کرد: ما نبايد با اقدمات خودمان آسايش و آرامش رسانه‌ها را برهم بزنيم اگر آسايش و آرامش آن‌ها به مخاطره بيفتد، باعث مي‌شود که رسانه‌ها نتوانند مسووليت روشنگري خود را به موقع انجام دهند. ما در رسانه عشق، فداکاري و گذشت داريم. ما بايد کاري کنيم که اين مساله با تامين امنيت شغلي خبرنگاران حل شود، اگر نه، اطلاع‌رساني درست صورت نمي‌گيرد و ضرر آن براي امنيت ملي است؛ البته در جاي ديگر هم اثرات منفي خود را خواهد داشت که خوشايند هيچ ايراني نخواهد بود.
  او با بيان پرسش‌هايي درباره وضعيت رسانه‌ها در کشور گفت: چرا انجمن صنفي روزنامه‌نگاران باز نمي‌شود؟ چرا لايحه سازمان نظام جامع رسانه‌اي درست برنامه‌ريزي نشده است؟
   چرا خبرنگاري آنچنان که بايد در مشاغل سخت لحاظ نمي‌شود؟ و هزاران چراي ديگر که منجر به تهديد امنيت شغلي روزنامه‌نگاران است و اين تهديد صرفا بر همان قشر مترتب نمي‌شود بلکه اثر خود را بر روي ساير گروه‌هاي اجتماعي، نويسندگان، هنرمندان و بدنه جامعه منتقل مي‌کند و باعث عميق‌تر شدن يأس مي‌شود. اين مساله آفت بزرگي است. ما بايد اميد را در جامعه تقويت کنيم. مهمترين ابزار اميد، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و مطبوعات هستند. بنابراين وقتي که روزنامه‌نگاران پناهي ندارند و در بي‌ثباتي هستند چطور مي‌توانند درباره ساير اصناف ديگر قلم بزنند و از حقوق آن‌ها دفاع کنند. اين تعامل بايد صورت بگيرد و ما بايد ضمن دفاع از امنيت شغلي دنبال استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران هم باشيم چون در درون استقلال حرفه‌اي، امنيت شغلي هم تاحدودي تضمين خواهد شد.
  او به امنيت شغلي خبرنگاران اشاره کرد و گفت: زماني امنيت شغلي به وجود مي‌آيد که يک انجمن صنفي قوي و دولتي داشته باشيم که از بخش خصوصي حمايت مي‌کند، داشته باشيم. همچنين اگر مديران رسانه‌اي داشته باشيم که دغدغه اطلاع‌رساني دارند و بتوانند با شکوفايي رسانه‌اي فضاي شاداب و مطلوب را براي مردم که روزنامه‌نگاران هم جزو آن‌ها هستند، ايجاد کنند، امنيت خواهيم داشت.
  عبدالهي به ويژگي رسانه‌ها براي گرفتن مجوز اشاره و اظهار کرد: در دنيا هر فردي رسانه مي‌خواهد فقط يک اسم مي‌دهد تا نشريه خود را ثبت کند و انتشار دهد. اما ساختار ما اين است که مجوز بگيريم البته نظر من اين است که همه بتوانند براي چاپ نشريه مجوز بگيرند اما با اين شرايط مجوز را به افرادي بدهيم که اهليت حرفه‌اي آن‌ها ثابت شده باشد يعني توانايي انتشار داشته باشند و پرسنل خود را بيکار نکنند. ما نمي‌توانيم از افرادي که در حرفه ما اهليت ندارند، دفاع کنيم. اين فضاي امن زماني براي روزنامه‌نگاران از نظر سياسي، معشيتي و صنفي باقي خواهد ماند که ما خشت اول را درست بگذاريم؛ يعني مجوز دادن به فردي که اهليت حرفه‌اي و توانايي انتشار دارد.
  به گزارش امانت بهنقل از ميهن امروز،عبداللهي در پايان گفت: خبرنگار يا روزنامه‌نگار زماني که بيکار مي‌شود دو ماه طول مي‌کشد تا کار پيدا کند. اگر در مدت کوتاه رسانه‌اي بگويد بيا سر کار يعني رسانه ايرادتي دارد؛ البته حلقه مفقوده امنيت شغلي همچنان وجود خواهد داشت.
   اين دغدغه و ثبات کاري هميشه براي خبرنگار و روزنامه‌نگار وجود دارد و از بين نمي‌رود. فردي هم که زود کار پيدا مي‌کند باز اين دغدغه را دارد. ما بايد اصل و اساس را درست کنيم و علاقه‌مندم به جاي سطحي نگاه کردن، به مسائل مربوطه عمقي نگاه کنيم. مشکلات اين صنف مشکلات جامعه است نه فقط يک قشر خاص. اگر بي‌ثباتي در کار شما باشد بر کيفيت کار شما اثر مي‌گذارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی