در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود

گروه فرهنگي:مدير مسؤول روزنامه »دنياي اقتصاد« به ظهور روزنامه‌هاي الکترونيکي و تاثير آن بر نسخه چاپي اشاره کرد و گفت: به نظرم رسانه‌هاي الکترونيک و ديجيتال و گسترش فضاي مجازي نمي‌توانند فضاي رسانه مکتوب را به طور دائم از بين ببرند به دليل اينکه هر کدام مخاطب خاص خود را دارند.

  گروه فرهنگي:مدير مسؤول روزنامه »دنياي اقتصاد« به ظهور روزنامه‌هاي الکترونيکي و تاثير آن بر نسخه چاپي اشاره کرد و گفت: به نظرم رسانه‌هاي الکترونيک و ديجيتال و گسترش فضاي مجازي نمي‌توانند فضاي رسانه مکتوب را به طور دائم از بين ببرند به دليل اينکه هر کدام مخاطب خاص خود را دارند.
  عليرضا بختياري درباره تبديل روزنامه‌هاي کاغذي به نسخه الکترونيکي گفت: بايد مشاهده کرد که در دنيا چه اتفاقي بعد از گسترش فضاي مجازي و انتشار روزنامه‌هاي الکترونيکي افتاده است و ما هم از اين روند جهاني مستثنا نخواهيم بود.
   در کشورهاي اروپايي، آمريکا و ژاپن طبيعي است که بعد از گسترش فضاي مجازي و انتشار روزنامه‌هاي الکترونيکي، انتشار روزنامه‌هاي کاغذي کاهش پيدا کرده باشد.
   اما اين درصد کاهش زياد نيست؛ براي مثال روزنامه يوميوري ژاپن از تيراژ 14 ميليون به 11 يا 10.30 ميليون نسخه مي‌رسد. با اينکه در اين کشور محدوديت در اينترنت بسيار کم است و دسترسي مردم راحت‌تر است ولي نسخه‌هاي چاپي با مقداري کاهش در جايگاه خود باقي مانده‌اند. از طرف ديگر برخي از نشريات هم که انتشار نسخه چاپي خود را متوقف کرده بودند باز هم به مدار توليد و چاپ نسخه کاغذي برگشتند.
  او با اشاره به تغييرات محتوايي در مطبوعات اظهار کرد: به نظرم تغيير در محتواي مطبوعات اتفاق افتاده و آن تغيير اين است که انتشار صرف خبر نمي‌تواند عامل فروش نشريات مکتوب باشد. نشريات مکتوب مي‌توانند با ارائه بسته‌هاي تحليلي و دقيق اثر و نقش خود را حفظ کنند.
  مدير مسؤول روزنامه دنياي اقتصاد با بيان اينکه زماني که رسانه‌هاي جديد ظهور مي‌کنند، رسانه‌هاي قبلي از بين نمي‌روند، گفت: ظهور تلويزيون نتوانست راديو را کاملا از بين ببرد بنابراين به نظرم رسانه‌هاي الکترونيک و ديجيتال و فضاي مجازي نمي‌توانند فضاي رسانه مکتوب را به طور کامل از بين ببرد به دليل اينکه هر کدام مخاطب خاص خود را دارند و اين مساله به نوع محتوايي بستگي دارد که توليد مي‌کنند. اگر رسانه‌ها قرار باشد تنها اخبار را منتشر کنند طبيعي است که فضاي ديجيتال بسيار راحت‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر اخبار را به دست مخاطب خواهد رساند و زمان مفهومي ندارد. اما اگر بسته‌بندي و تحليل منحصر به فرد خود را داشته باشند مخاطب خود را جذب خواهند کرد. فضاي مجازي اثري را که در فضاي مکتوب کشور ما گذاشته فراتر از تأثير گسترش فضاي مجازي است به دليل اينکه ميزان مطالعه به طور کلي در کشور ما پايين است. همچنين تيراژ کتاب و مطبوعات کم است و در اوج هم تيراژ قابل توجهي نداشتيم.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،او ادامه داد: مردم ما به دلايل ريشه‌هاي فرهنگي، تاريخي و... ميزان مطالعه کمي دارند؛ بنابراين گسترش فضاي مجازي در کنار تمايل کمتر مردم به مطالعه روي هم اثر فزاينده گذاشته‌اند.بختياري در پايان گفت: اگر نشريه‌اي فروش ندارد طبيعي است که به سمت الکترونيکي شدن برود زيرا به نفع آن‌هاست. همچنين اين نشريه مي‌تواند رويکرد خود را در توليد محتوا تغيير دهد. اگر روزنامه‌اي صرفا خبري را چاپ کند و فروش نداشته باشد اثري هم نخواهد داشت. اين در حالي است که مطبوعات به دنبال اثرگذاري در توليد محتواي خود هستند البته رسانه‌ مکتوبي که اثرگذاري دارد و خوانده مي‌شود چرا بايد مسير خود را تغيير دهد؟ بلکه تنها بايد محتواي خود را در جهت ذائقه مخاطب تنظيم کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی