در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

فرهنگی > رسانه ها و رسالت انسجام بخشي

محمد ستاري گروه فرهنگي: حضور آگاهانه و پرتلاش رسانه ها و نقش پررنگ شخصيت ها از جناح هاي مختلف سياسي در تنوير و روشنگري افکار عمومي، به مثابه پادزهري در برابر تهديدآفرينان امنيت بود که وحدت ملي و انسجام اجتماعي را نشانه گرفته بودند.

  گروه فرهنگي: حضور آگاهانه و پرتلاش رسانه ها و نقش پررنگ شخصيت ها از جناح هاي مختلف سياسي در تنوير و روشنگري افکار عمومي، به مثابه پادزهري در برابر تهديدآفرينان امنيت بود که وحدت ملي و انسجام اجتماعي را نشانه گرفته بودند.
  اعتراضات اخير که در برخي شهرهاي ايران طي چند روز گذشته اتفاق افتاد، رفته رفته شکل خشن و تند به خود گرفت. در اين ميان برخي کانال ها و شبکه هاي معاند نظام با دميدن در آتش فتنه و دامن زدن به کنشگري هاي تند، فضا را به سمت آشوب پيش بردند. بر اين اساس رسانه هاي اپوزيسيون و برانداز با تمام توان به ميدان آمدند تا فضاي اجتماعي و سياسي را ملتهب کرده و با دامن زدن به شايعات و جريان سازي نقش پيشرو و پيشگام در وقايع به عهده بگيرند. با اين حال رسانه هاي داخلي با تنوير افکار عمومي و روشنگري ها توانستند، گوي سبقت را از رسانه هاي معاند ربوده و فضاي غبارآلودي که بيگانگان ساخته بودند را کنار زنند.
  روزچهارشنبه 13 ديماه، سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اين که رسانه ها وظيفه خود را در اتفاقات اخير به خوبي ايفا کردند، گفت: رسانه ها به سرعت فضاي دقيق اجتماعي کشور را دريافتند و مسير را در فضاي وحدت و انسجام اجتماعي پيش بردند.
  وي درباره نقش رسانه ها براي آرام کردن جامعه در اتفاقات اخير، اظهار کرد: در شرايطي قرار داريم که امنيت به عنوان نقطه مزيت اجتماعي ما است و اين مزيت منطقه اي و جهاني ايران است، بسياري تلاش دارند اين نقطه مزيت را به نقطه تهديد تبديل کنند.
  در اين زمينه به ذکر چند نکته مي پردازيم:
  1- رسانه ها امروز نقش بي بديلي در شکل دادن به افکار عمومي بازي مي کنند. شايد با کمي اغراق بتوان گفت که نگاه مردم را رسانه ها مي سازند. در واقع با گسترده شدن عرصه فناوري هاي نو، مرزها در جهان معناي جديدي يافته است. همزمان، زمان و مکان نيز در حال فشرده شدن هستند و جغرافياي تازه اي در دنيا شکل گرفته است.
   به باور کارشناسان اگر در سال هاي دهه 70 ميلادي، خبرگزاري هاي بزرگي همچون »آسوشيتدپرس«، »رويترز«، »يونايتدپرس« و ... جريان اصلي اطلاع رساني خبري بودند، امروز بر اين امر تاکيد مي شود که شبکه هاي اجتماعي، جريان اصلي اطلاع رساني و جريان سازهاي خبري اين حوزه هستند.
  ما اکنون در ميانه نوعي از انقلاب صنعتي در عرصه رسانه ها هستيم. در مرکز اين انقلاب گسترش روزافزون رسانه هاي اجتماعي و ابزارهاي الکترونيکي همچون رايانه و تبلت قرار دارند که به عنوان مصرف کننده تقاضا يا جمع آوري کننده خبرها و نشردهنده آن عمل مي کنند.
  هر چند دگرگوني هايي به سرعت در صنعت خبر رخ مي دهد و در اين بين شبکه هاي اجتماعي نقش مهمي يافته اند اما نمي توان از نقش رسانه هاي اصلي غفلت کرد و آنها را ناديده انگاشت. بر همين اساس اين رسانه ها به علت خبر رساني صحيح و به موقع مي توانند به تنوير افکار عمومي بپردازند و شايعه سازي و خبرپراکني هاي برخي از شبکه هاي اجتماعي را خنثي کنند. بنابر اين رسانه هاي اصلي از رسالت مهمي در عرصه خبر رساني برخوردار هستند.
  2- »آزادي« و »مسووليت« اساس کار رسانه ها را شکل مي دهند. رسانه ها ضمن اينکه از آزادي تضمين شده در قوانين مدون کشورها برخوردارند در ازاي برخورداري از اين آزادي مسئوليت هايي هم دارند.
  اين آزادي و مسئوليت را مي توان به مثابه حق وتکليف ديد. حق و تکليفي که رابطه دوسويه دارند؛ به طوري که هر جا حق باشد به طور حتم تکليف هم خواهد بود و هر جاي تکليفي باشد حقي نيز متصور مي شود، به عبارتي ديگر حق و تکليف از هم جدا نيستند. پس حق در واقع نوعي امتياز و اختيار است ولي تکليف وظيفه اي است که بر عهده دارنده حق است. مسئوليت، نتيجه تکليف است و کساني که برحسب قوانين مکلف شناخته مي‏شوند، داراي مسئوليت هستند. بحث حق و تکليف از مهمترين مباحثي است که درباره رسانه ها مي توان به آن اشاره کرد.
  اين که رسانه ها جدا از حقي که دارند و آن آزادي در ايفاي رسالت شان است، داراي تکليفي نيز هستند و آن اين است که بايستي پاسخگوي پرسش هاي افکار عمومي باشند و نقش نظارتي و مسئولانه را عهده دار شوند.
  در وقايع اخير رسانه هاي کشورمان  وظيفه خود را به خوبي انجام دادند. همانگونه که وزير ارشاد يادآور شدند رسانه ها در اتفاقات اخير به خوبي سرعت فضاي دقيق اجتماعي کشور را دريافتند و مسير را در فضاي وحدت و انسجام اجتماعي پيش بردند.
  3- به گزارش امانت به نقل از ايرنا،ما در شرايط حساسي از تاريخ خود به سر مي_بريم، در جهان آشوبناک و خاورميانه اي زيست مي کنيم که درگير نبردهاي خونين است. دشمنان ما از همه تلاش هاي خود بهره مي گيرند تا موتور توسعه و پيشرفت ما را از حرکت بياندازند. از اين رو از ابزارهاي مختلفي بهره مي برند و به ويژه با جنگ نرم و عمليات رواني مي خواهند اعتماد عمومي مردم به نظام را خدشه دار کنند و بر امنيت مثال زدني جمهوري اسلامي آسيب وارد کنند.همانگونه که پيشتر گفته شد، وزير ارشاد در بخشي از سخنان خود بر مولفه امنيت به عنوان نقطه مزيت اجتماعي تاکيد کردند. در واقع اين امنيت نقطه ثقلي است که دشمنان ما را از اپوزيسيون هاي خارج نشين تا رئيس جمهور جنجالي آمريکا و برخي مقامات کشورهاي مرتجع منطقه بر آن داشته تا به صف شده و بر آن خدشه وارد کنند.
  از اين رو به ميدان آمدن رسانه ها و حضور پررنگ شخصيت ها از جناح مختلف سياسي در تنوير و روشنگري افکار عمومي، به مثابه پادزهري در برابر تهديدآفرينان امنيت بود که وحدت ملي و انسجام اجتماعي را نشانه گرفته بودند.
  بنابر اين با آگاهي بخشي، مي توان تهديدها را به فرصت تبديل کرد و با تقويت همبستگي و وفاق ملي ضريب امينت را افزايش داده و توطئه هاي دشمنان را خنثي کرد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی