در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

فرهنگی > راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان

گروه دين و انديشه:زنده نگه داشتن دفاع مقدس و بهره بردن از گنج دوران جنگ، براي تداوم انقلاب و تضمين پيشرفت هاي بيشتر کفايت مي‌کند و اين است سر و راز تلاش نفوذي هاي دشمن براي به فراموشي سپردن آن دوران؛ هر روز به شکلي و امروز با حذف نام مقدس و مبارک »شهيد« از کوي و برزن! آخرين روزهاي سي و نهمين سالگرد هفته دفاع مقدس را سپري مي‌کنيم.هفته دفاع مقدس تمام مي شود اما دفاع مقدس همچنان ادامه دارد!دفاع مقدس بدون ترديد از اثرگذارترين مقاطع چهار دهه گذشته است.

  گروه دين و انديشه:زنده نگه داشتن دفاع مقدس و بهره بردن از گنج دوران جنگ، براي تداوم انقلاب و تضمين پيشرفت هاي بيشتر کفايت مي‌کند و اين است سر و راز تلاش نفوذي هاي دشمن براي به فراموشي سپردن آن دوران؛ هر روز به شکلي و امروز با حذف نام مقدس و مبارک »شهيد« از کوي و برزن! آخرين روزهاي سي و نهمين سالگرد هفته دفاع مقدس را سپري مي‌کنيم.هفته دفاع مقدس تمام مي شود اما دفاع مقدس همچنان ادامه دارد!دفاع مقدس بدون ترديد از اثرگذارترين مقاطع چهار دهه گذشته است.
  دفاع مقدس يادآور "جنگ جهاني" عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران است و اگر هيچ رويداد ديگري جز دوران هشت سال دفاع مقدس نبود، همين هشت سال براي اثبات عنايت خداي متعال به اين انقلاب و امداد هاي آشکار و غيبي او براي حفظ انقلاب کفايت مي کرد!
  چگونه مي شود حدود چهل کشور شامل ابرقدرتها و همه قدرت هاي بزرگ و کوچک جهاني و منطقه اي با آخرين تجهيزات اطلاعاتي و نظامي و حمايت کامل سياسي و اقتصادي در يک طرف جمع شوند و نتوانند بر طرف ديگر که کشوري تازه انقلاب کرده، فاقد نيروي مسلح آماده، تحت محاصره شديد اقتصادي و نظامي و بي بهره از حمايت کشوري موثر بوده، غلبه کنند و سرانجام مجبور به عقب نشيني کامل از تمام اراضي اشغال شده شوند؟چگونه مي شود کشور حمله کننده متجاوز شناخته شود و موظف به پرداخت خسارت گردد؟دفاع مقدس يک رويداد تمام شده نيست که بخواهيم به آن فقط نگاه تاريخي داشته باشيم بلکه رويدادي است که در همين امروز و فرداي ما نيز آثارش آشکار و قابل مشاهده است.
  باور به "مقاومت" به عنوان يک نظريه تضمين کننده استقلال و پيشرفت کشور پس از خود انقلاب اسلامي، مرهون دوران دفاع مقدس است.
  "خودباوري" و اعتماد به نفسي که سر منشا تمامي دستاوردهاي دفاعي و غيردفاعي کشور است از ثمرات و برکات دوران دفاع مقدس است.
  و عدم جرات دشمن براي تکرار تجاوز نظامي به ايران اسلامي نيز نتيجه تجربه اي است که از دوران دفاع مقدس بدست اورده است.
  دشمن در محاسبات خود حتما" اين نکته را در نظر دارد که، کشوري که در نخستين سالهاي انقلابش و در شرايطي که ثبات سياسي لازم را نداشته و منافقين تروريست داخل کشور را ناامن کرده بودند و گروهکها برخي مناطق مرزي و بخصوص کردستان را به آشوب کشيده بودند و اقتصاد کشور بدترين شرايط را تجربه مي کرد و حتي به سيم خاردار نياز داشت و براي وارد کردنش تحت محاصره بود، توانست عليه جبهه اي گسترده از دشمنان ايستادگي کند و عقب ننشيند حتما" و به طريق اولي امروز که ثبات سياسي و انسجام دروني اش مثال زدني است، نفوذ منطقه ايش غيرقابل ترديد است و توان دفاعي اش لرزه بر اندام دشمن انداخته، غيرقابل شکست است.
  زنده نگه داشتن دفاع مقدس و بهره بردن از گنج دوران جنگ، براي تداوم انقلاب و تضمين پيشرفت هاي بيشتر کفايت مي‌کند و اين است سر و راز تلاش نفوذي هاي دشمن براي به فراموشي سپردن آن دوران؛ هر روز به شکلي و امروز با حذف نام مقدس و مبارک "شهيد" از کوي و برزن!

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی