در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

فرهنگی > حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي

گروه فرهنگي:يک پژوهشگر حوزه فرهنگ در برنامه راديويي انعکاس گفت: در حوزه رسانه و فرهنگ مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي نداريم و نياز به مدل هست.

  گروه فرهنگي:يک پژوهشگر حوزه فرهنگ در برنامه راديويي انعکاس گفت: در حوزه رسانه و فرهنگ مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي نداريم و نياز به مدل هست.
  امروزه با پيشرفت فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مي‌توان گفت که رسانه‌هاي نوين بر شيوه هاي زندگي در جامعه تأثير زيادي داشته و نقش مهمي را در تعاملات و ارتباطات ايفا مي کنند و با وجود چنين نقش مهمي شواهد فراواني وجود دارد که رسانه هايي در اين عرصه جديد جهاني فعاليت مي کنند که بي اعتبار هستند اما توانستند مخاطبان فراواني را گرد خود جمع کنند.در اين باره برنامه راديويي انعکاس که به صورت تخصصي موضوعات رسانه اي را دنبال مي کند چهارشنبه شب ميزبان چند تن از اساتيد حوزه رسانه بود. در اين برنامه که به تهيه کنندگي »معصومه اسمعيل نژاد«، دانش آموخته دکتراي مديريت رسانه با  عنوان »سندروم رسانه هاي بي اعتبار اما پر مخاطب« به روي آنتن زنده شبکه راديويي گفت و گو رفت. افرادي همچون محسن عامري (مديرگروه مطالعات مقايسه_اي فرهنگي پژوهشکده مطالعات ميان فرهنگي)، عليرضا باستاني (موسس انجمن سواد رسانه اي)، مجيد رضائيان (استاد رشته روزنامه نگاري) و داوود نعمتي انارکي (عضو هيأت علمي دانشگاه صداوسيما) به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.
  *هويت دوگانه رسانه ها
  وي همچنين با اشاره به اينکه هر رسانه دو هويت دارد؛ يکي ذاتي و ديگري اکتسابي است که به واسطه مخاطبان بدست مي آيد چون اگر مي گوييم يک رسانه پر مخاطب است، اشکال از ماست که آن را بي اعتبار مي_دانيم، گفت: انسان جزئي ترين جزء رسانه است؛ اما آيا خداوند انسان را بي هويت آفريده است؟
   اگر قائليم که هر انسان خود يک رسانه است، پس چطور رسانه مي_تواند بي اعتبار باشد!؟وي افزود: اگر رسانه اي بي اعتبار است، پس چرا مخاطب دارد. رسانه هايي که به زعم ما اعتبار اندکي دارند، بي ارزش هستند پس بايد ادله خود را در اين باره بيان کنيم.
  *نهادهاي جدايي ناپذير جامعه از رسانه
  عامري هم با اشاره به اينکه نهادهاي فرهنگي در گذشته در خانه، مدرسه و محل کار تقسيم بندي مي شد، افزود: امروز نمي توان بشر را جدا از نهاد رسانه اي دانست؛ اين نهاد ارزش سازي مي کند و به نوعي بايد نسبت به آن فکر و تفکر داشته باشيم. جامعه ايراني جمع گراست و ويژگي هاي جمع گرايي دارد؛ يعني هرچه به سمت فرد گرايي و جامعه مي رويم، در جامعه بازگشت مي_خورد. اين روند جز ذات فرهنگي و اجتماعي ماست و لذا ضريب اين جمع گراني در ميان ايرانيان بالاست.مديرگروه مطالعات مقايسه اي فرهنگي پژوهشکده مطالعات ميان فرهنگي با بيان اين مطلب نتيجه گرفت: مخاطب ايراني جمع گراست و تعاملي که در رسانه اتفاق مي افتد، تبادل و تفاهم را در بر دارد و اين جهان، فارغ از بسياري چارچوب ها در ساير نهادهاي فرهنگي است و مخاطب ايراني از اين جهان لذت مي برد.
  *رسانه ها شبيه لباس تن
  نعمتي انارکي با طرح اين موضوع که رسانه ابزار و ميانجي برقراري ارتباط است، گفت: هر رسانه با شروع فعاليت خود در چارچوبي مشخص حرکت مي کند که براي رسيدن به اهداف و تحقق وظايف خود مجبور است يکسري نقش نيز تعريف نمايد. نقش رسانه را مي توان به لباسي تشبيه کرد که رسانه بر تن مي کند. اين نقش تنوع دارد و قادرست جريان ارتباطي را با مخاطبان تعريف نمايد.اين عضو هيأت علمي دانشگاه صداوسيما همچنين گفت: نقش خبري  آگاهي دهندگي، تبليغي، سياسي، تفريحي تقويت احساس تعلق اجتماعي، رهبري و هدايت نقش هاي رسانه است و با توليد محتوا سعي مي شود اين وظايف محقق گردد.
  *»رسانه پرمخاطب و کم اعتبار« يا »رسانه بي اعتبار و پر مخاطب«؟
  وي در بخش ديگري با اشاره به عنوان برنامه يعني "رسانه هاي بي اعتبار اما پر مخاطب" گفت: به نظر مي رسد اين عنوان دقيق نيست! چراکه رسانه اگر پر مخاطب باشد، اعتبار کسب مي کند و شايسته بود عنوان رسانه هاي پر مخاطب اما کم اعتبار براي اين مطلب انتخاب مي شد.سپس نعمتي انارکي تأکيد کرد: کارکردهاي رسانه اي عتبار را کم يا زياد مي کند؛ رسانه هاي پر مخاطب اما کم اعتبار يعني اين رسانه ها به مرور زمان بدليل از دست دادن اعتبار، تعداد مخاطبان خود را نيز رو به کاهش مي بينند.
   *چالش هاي امروز روزنامه نگاري
  اين استاد دانشگاه در ادامه به طرح اين موضوع پرداخت که با ورود به سطح وب2 روزنامه نگاري با چالشي مواجه شد چراکه افرادي روي کار آمدند که شناختي نسبت به روزنامه نگاري حرفه اي ندارند و متاسفانه اين روند رو به استمرار است و جريان روزنامه نگاري حرفه اي را به سمت ورود غير حرفه اي ها مي کشاند.
  *سه گروه از رسانه ها
  رضائيان از اساتيد رشته روزنامه نگاري هم در برنامه اخير انعکاس با اشاره به دسته بندي رسانه ها در سه گروه اظهار کرد: برخي رسانه ها پر مخاطب بوده يا تيراژ بالايي دارند؛ اما در عين حال در اصطلاح تاثير گذاري اندکي دارند. مدل دوم رسانه هايي در فضاي وب يا مطبوعات مي باشند که تاثير و مخاطب بالايي دارند و دسته سوم نيز رسانه هاي تخصصي با مخاطبان محدود هستند اما به واقع تاثيرگذار و موفق مي باشند؛ چون جريان ساز هستند.وي ادامه داد: امروزه در شبکه هاي اجتماعي کانال ها يا پيج هايي ساخته مي شود که از فقدان مشروعيت و سنديت آسيب مي بينند. فقدان مشروعيت به کم اعتباري رسانه باز مي گردد. در عين حال برخي شبکه هاي اجتماعي تاثير گذاري مقطعي دارند ولي بدليل فقدان مشروعيت، از اعتبار لازم برخوردار نيستند.اين استاد رشته روزنامه نگاري نگاهي هم به روزنامه نگاري افشاگر انداخت و گفت: اين گروه به شرط آنکه روزنامه هاي حرفه اي صحت اخبار ادعايي اين ها را تاييد کنند، مورد سنجش قرار مي گيرند. اين رسانه ها حرفه اي نيستند و مشروعيت حرفه اي ندارند و حتي ممکن است مخاطب بالايي نيز داشته باشند.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،در بخش ديگري وي گفت: مخاطب غير متخصص کنش هاي شبکه هاي اجتماعي را با شبهاتي مواجه مي سازد و او تصور مي کند اين ها مبني بر روزنامه نگاري حرفه اي است؛ به همين دليل شبکه هاي اجتماعي را نمي توان رسانه حرفه اي ناميد و بايد نسبت به اين مهم تاکيد کنيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی