در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > حذف تدريجي کنکور آغاز شده است

گروه خبر:معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات گفت: بسيار بيشتر از نياز جامعه دانش آموخته تزريق جامعه مي شود.

  گروه خبر:معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات گفت: بسيار بيشتر از نياز جامعه دانش آموخته تزريق جامعه مي شود.
  مجتبي شريعتي نياسر در نشست خبري با اصحاب رسانه، با اشاره به اينکه در اثر رشد بي رويه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي درکشور در حال حاضر بسيار بيشتر از نياز جامعه و بازار کار، دانش آموخته در جامعه تزريق مي شود افزود: هم اکنون در مقطع دکتري بيش از 4برابر نياز جامعه دکتري تربيت مي کنيم.
  شريعتي با تاکيد براينکه دستگاه آموزش عالي مسئول اشتغالزايي نيست بلکه مسئول افزايش توان کار آفريني و اشتغال پذيري دانش آموختگان خود است تصريح کرد: در اين راستا امسال طرح جامع مهارت افزايي را تنظيم و آيين نامه آن نيز از هفته گذشته به دانشگاه ها ابلاغ شده است.
  وي تصريح کرد: در قالب اين طرح در 4محور فعالسازي دروس کاربردي و علمي با تعامل مراکز صنعتي ذي ربط، ارائه 4الي 10 واحد آموزشي کمک مهارتي در حوزه دروس مرتبط با رشته ها، برگزاري کارگاه هاي عمومي مهارتي با ارائه گواهي معتبر، رصد دانش آموختگان و خروجي هاي دانشگاه ها و ارزيابي عملکرد خروجي ها از طريق تقويت و ايجاد انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
  معاون آموزشي وزير علوم با اشاره به اينکه براي سال آتي اجراي اين طرح به عنوان يکي از پارامترهاي سطح بندي دانشگاه ها مطرح خواهد بود افزود: دانشگاه هايي که طرح جامع مهارت آموزي را به نحو احسن اجرايي کنند از مشوق هاي مالي و علمي نيز بهره مند خواهد بود.
  *کيفي سازي سياست اصلي وزارت علوم است
   شريعتي کيفي سازي دانشگاه ها را يکي از سياست هاي اصلي وزارت علوم برشمرد و افزود: از ابتداي انقلاب تا آغاز دهه نود همواره به صورت فزاينده اي بر رشد کمي دانشگاه ها تمرکز شده بود که از آغاز دولت دهم در راستاي مهار رشد کمي و ارتقا کيفي دانشگاه ها گام برداشته شده است.
  *بايد در سياست بومي گزيني دانشجويان بازنگري شود
  معاون آموزشي وزير علوم تحقيقات و فناوري اطلاعات در خصوص اجراي طرح بومي گزيني دانشجويان در دانشگاه ها نيز اظهار کرد: سياست بومي گزيني دانشجويان به شکل فعلي طرح درستي نيست و براي استان هاي مرزي طرح مطلوبي محسوب نمي شود لذا بايد در شيوه اجرايي آن بازنگري شود.
  شريعتي يکي از مصاديق رشد بي رويه آموزش عالي در کشور را ايجاد بي حساب و منطق مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مراکز علمي کاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در دهه 80 برشمرد و اظهار کرد: در راستاي مهار اين رويه و تشديد نظارت بر اين مراکز،از حدود بالغ بر 1400 مرکز علمي کاربردي در سطح کشور 400 مرکز علمي کاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و 45 موسسه آموزش عالي تاکنون لغو مجوز و يا منحل شده و يا ظرفيت پذيرش آنها صفر شده است.
  معاون آموزشي وزير علوم با اشاره به اينکه براساس مصوبه شوراي عالي اداري در سال 96 دستگاه هاي اجرايي حق پذيرش دانشجو در مراکز علمي کاربردي وابسته به خود را ندارند خاطرنشان کرد: موسسات غير انتفاعي نيز در صورتي که مطابق با استاندارد ها به ارائه خدمات بپردازند به دانشگاه ارتقا درجه مي يابند و نيز موسساتي که از استانداردها فاصله داشته باشند منحل يا لغو مجوز مي شوند ويا ظرفيت پذيرششان صفر خواهد شد.
  وي در خصوص وضعيت دانشجويان موسساتي که لغو مجوز يا منحل مي شوند نيز تاکيد کرد: دانشجوياني که در مراکز غيرانتفاعي و علمي کاربردي در حال تحصيل هستند  اگر مجوز مرکز در حال تحصيلشان لغو يا ظرفيت پذيرش آن ها صفر شود به مراکز و موسسات استاندارد منتقل خواهند شد و جاي نگراني براي اين افراد نيست.
  *حذف کنکور، آري يا خير؟!
   شريعتي در پاسخ به سوالي مبني بر حذف کنکور مقطع کارشناسي ورودي دانشگاه ها با بيان اينکه کنکور به صورت متمرکز و در سطح ملي بايد حذف شود و نظام تست زني نمي تواند لزوما استعدادياب خوبي براي کشور باشد تصريح کرد: حرکت در راستاي حذف تدريجي کنکور آغاز شده است که در اين راستا از سال آينده فرايند پذيرش دانشجو از طريق سوابق تحصيلي از فرايند کنکور جدا مي شود به شکلي که پذيرش دانشجوي رشته هاي با آزمون و بدون آزمون از يکديگر جدا خواهد بود.
  وي افزود: تا سال گذشته ??درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه ها از طريق سوابق تحصيلي بود از سال آينده رشته هاي مشمول در اين طرح را از کنکور جدا خواهيم کرد و تا پايان دي ماه با اعلام ليست رشته_هاي بدون آزمون، داوطلبان مي توانند با انتخاب رشته هاي بدون ازمون و قبولي در آن ها به تحصيل ادامه دهند.معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه از سال آينده کنکور صرفا براي رشته هاي با آزمون خواهد بود عنوان کرد: اين رشته ها شامل 15درصد از ظرفيت پذيرش دانشگاه_هاي کشور است.
  وي تصريح کرد: با وجود جدا بودن فرايندهاي گزينش دانشجو براي رشته هاي با آزمون و بدون آزمون هيچ محدوديت و ممنوعيتي براي داوطلبان که بخواهند توان خود را براي رشته هاي پر مخاطب (با آزمون)هم محک بزنند وجود ندارد.
  *مدارک mba و dba  ارائه شده در مراکز آموزش عالي اعتبار دانشگاهي ندارد
   به گزارش امانت به نقل از ايسنا،وي در خصوص اعتبار مدارک mba و dba ارائه شده توسط موسسات مختلف نيز تصريح کرد: درحال حاضر دوره هاي اين چنيني که دانشگاه ها و يا موسسات آموزش عالي برگزار مي کنند هيچ گونه اعتبار و ارزش استخدامي، ادامه تحصيل و اعتبار مشابه مدارک دانشگاهي را ندارد و صرفا جنبه دانش افزايي دارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی