در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود

گروه فرهنگي: کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به مهارت‌آموزي و حذف مشق شب در سال تحصيلي جديد، گفت: تمرکز بر کتاب‌هاي درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود.

  گروه فرهنگي: کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به مهارت‌آموزي و حذف مشق شب در سال تحصيلي جديد، گفت: تمرکز بر کتاب‌هاي درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود.
  بر اساس تصميم وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد مشق شب براي دانش‌آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي حذف و تکاليف مهارت‌محور جايگزين شده است.
  در مرحله اول، اين برنامه در کلاس‌هايي که تراکم 16 تا 25 دانش‌آموز دارند اجرا خواهد شد به اين نحو که بچه‌ها قرار است تکاليف خود را در مدرسه زير نظر معلمان انجام دهند و ساعت‌هاي بيرون از مدرسه را صرف مهارت‌آموزي کنند.
  همچنين در سال تحصيلي فعلي، دو ساعت از آموزش در پايه‌هاي چهارم تا ششم ابتدايي و دوره اول متوسطه به فعاليت‌هاي مهارت‌محور اختصاص داده شده است.
  احسان اورنگيان اظهار داشت: اکنون شرايط به گونه‌اي است که اگر با يک جوان ديپلم مصاحبه‌اي براي ورود به يک موسسه دولتي يا خصوصي بگذاريد عملا هيچ مهارت اجتماعي فردي ندارد و حتي قادر به نوشتن يک درخواست و نامه اداري براي استخدام نيست.
  عضو سابق هيات علمي دانشگاه فرهنگيان تصريح کرد: بخشي از اين ناکارآمدي به ارزشيابي پاياني و کنکور که بر سيستم آموزشي حاکم است، باز مي‌گردد و موضوع ديگر اين است که اگر يک معلم بخواهد مهارت‌آموزي را شروع کند آيا اوليا اجازه مي‌دهند مهارت‌آموزي فرزندانشان در حالي که همچنان با نمره مانوس هستند در اولويت قرار گيرد؟
  وي با بيان اينکه ارزشيابي توصيفي با وجود گذشت چند سال هنوز براي خانواده جا نيفتاده و آنها از معلمان و اولياي مدارس نمره مطالبه مي‌کنند، گفت: با توجه به اينکه از مدرسه صرفا تصور چند کلاس درس و دانش‌آموزاني پشت نيکمت را داريم با در اختيار گذاشتن دو ساعت آموزشي براي فعاليت‌هاي مهارت‌محور، معلمان بايد چگونه عمل کنند؛ اين ساعت را به سخنراني يا بازي بگذرانند و يا اينکه در حياط مدرسه به دانش‌آموزان اجازه دهند بازارچه محلي داير کنند.
  مشاور يکي از مدارس استعدادهاي درخشان  ادامه داد: اين اقدام از يک طرف، گلايه مدير و از سوي ديگر نارضايتي معلمان ورزش را به دنبال دارد که چرا بخشي از حياط به ايجاد بازارچه اختصاص داده شده است و ديگر معلمان نيز از به هم‌ريختگي کلاس‌هاي درس شکايت مي‌کنند.
  اورنگيان اظهار داشت: نکته ديگر اينکه آيا معلمان آموزش کافي را در اين زمينه ديده و دوره‌هايي را گذرانده‌اند و يا خود مهارت‌آموزي دانش‌آموزان را باور دارند؟
  کارشناس حوزه آموزش و پرورش در خصوص اينکه دانش‌آموزان در طرح تکاليف مهارت‌محور بيشتر چه مهارت‌هايي را بايد بياموزند، گفت: دانش‌آموزان بايد مهارت اجتماعي شدن و هويت‌يابي را بياموزند زيرا اکنون بچه‌ها نمي‌دانند که اگر پسر هستند چه نقشي را در آينده در اجتماع به عهده خواهند گرفت يا اينکه اگر دختر هستند جامعه چه انتظاراتي از آنها دارد.
  پيش از اين نيز معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش به گفته بود: مهارت‌هاي اساسي که براي اين دوره مدنظر است و در سند برنامه درسي ملي نيز ذکر شده شامل آداب و مهارت‌هاي زندگي، خودمديريتي در اداره امور زندگي، آداب معاشرت، آداب معيشت، مديريت زمان، مديريت رفتارهاي هيجاني وخودآگاهي، ارتباط موثر و مسئوليت‌پذيري، مهارت حفظ محيط زيست، مهارت مديريت مالي و استفاده درست از منابع است.
  رضوان حکيم زاده همچنين تاکيد کرده که اين موارد امسال در دوره ابتدايي مبناي مهارت‌آموزي دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد تا دانش‌آموزان با دست‌ورزي و تمرين عملي و از طريق فعاليت‌هايي که تعيين مي‌شود در کنار برنامه درسي در کلاس‌ها، اين مهارت‌ها در آنها تقويت شود و بتوانند از آموخته‌هاي خود براي تعميق يادگيري در کلاس درس هم استفاده کنند.
  وي با تاکيد بر اينکه طيف متنوعي از مهارت‌ها وجود دارد و معلمان هم مي‌وانند با خلاقيت اين مهارت‌ها را به دانش‌آموزان ارائه کنند، يادآور شد: همچنين لازم است مهارت‌هاي پايه شغلي و کارآفريني در دوره ابتدايي آموزش داده شود که اين مهارت‌ها مي تواند شامل فعاليت گروهي، تصميم‌گيري حل مساله و مشارکت در مديريت منابع باشد.
  عضو سابق هيات علمي دانشگاه فرهنگيان در ادامه در خصوص مولفه‌هاي موفقيت اين طرح اظهار داشت: اگر نتوانيم تکاليف مهارت‌محور را به درستي ارائه دهيم، دانش‌آموز توانايي بيان اعتراض و نظرات خود به والدينش را نداشته باشد و نتواند ايرادهاي فضاي آموزشي را به مدير گوشزد کند ضمن اينکه خانواده‌ها و مسئولان مدرسه تحمل انتقادات را نداشته باشند، اين طرح موفق نخواهد بود.
  اورنگيان يادآور شد: ما بايد مشخص کنيم که مهارت‌ها را از ابتدا چگونه آغاز کرده و در پايان دوره نيز به کجا مي‌رسيم و ارزشيابي کمي و کيفي اين مهارت‌ها بايد به طور عيني تشريح شود.
  وي با اشاره به اينکه در برخي دوره‌هاي تحصيلي 14 عنوان درسي داريم حال آنکه در هيچ جاي دنيا چنين چيزي مشاهده نمي‌شود، گفت: با اين تعدد عناوين درسي به اقيانوسي با عمق يک سانتي‌متر تبديل شده‌ايم که همه چيز را مي‌دانيم اما در عين حال چيزي نمي‌دانيم؛ در شرايطي که در برخي نظام‌هاي آموزشي چهار يا پنج عنوان در نظر گرفته مي‌شود و آموزش‌ها همراه با آزمايش و خارج از کلاس و مدرسه به دانش‌آموزان ارائه مي‌شود.
  اين کارشناس آموزشي با بيان اينکه چرا دانش‌آموزان دبيرستاني بايد انتگرال بخوانند، کجاي زندگي يک بچه با دانستن اين مساله حل مي شود، يادآور شد: وقتي علم و دانش قابليت کاربردي شدن را نداشته باشد و صرفا مدرک‌گرايي بدون کسب مهارت مدنظر قرار گيرد به جايي نخواهيم رسيد.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،اورنگيان گفت:علم بايد توام با يک مهارت باشد و در کنار افزايش بار دانشي دانش‌آموزان بايد از علوم تجربي نيز بهره بگيريم، علومي که بتواند کاربردهاي زندگي را به بچه‌ها ياد دهد در غير اين صورت براي اکثر مردم سواد تا پنج دوره ابتدايي براي اداره روزمره زندگي کفايت مي‌کند و بقيه سطوح تحصيلي چندان کاربردي ندارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی