در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي

گروه فرهنگي: جلسه گفت و گوهاي فرهنگي آذربايجان غربي با تمرکز بر موانع اشتغال و کارآفريني در حالي برگزار شد که کفه ترازوي»تئوري يا عمل« تا حدودي به سمت ايده پردازي سنگيني مي کرد.

  گروه فرهنگي: جلسه گفت و گوهاي فرهنگي آذربايجان غربي  با تمرکز بر موانع اشتغال و کارآفريني در حالي برگزار شد که کفه ترازوي»تئوري يا عمل« تا حدودي به سمت ايده پردازي سنگيني مي کرد.
  فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي با همکاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در راستاي تقويت نقش ها، فعاليت ها و مصوبه هاي حاکميتي، به ويژه گسترش شبکه تصميم گيري به ايجاد دبيرخانه گفت و گوهاي فرهنگي اقدام کرده است. هدف از تشکيل اين دبيرخانه، استفاده از ظرفيت هاي فکري صاحب نظران دانشگاهي، اهالي فرهنگ، هنر و رسانه استان و همچنين صنوف و سازمان هاي مردم نهاد وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور شناسايي موانع اشتغال و کارآفريني حوزه فرهنگ و هنر، آسيب شناسي و ارائه راهکارهاي عملي در راستاي کسب و کارهاي اين حوزه تعيين شده است. دستاوردهاي مورد نظر در اجراي اين طرح، دستيابي به پيشنهادهاي راهبردي مشخص و عملياتي بر اساس تلاش جمعي گفت و گو محور عنوان شده است. مديرعامل موسسه فرهنگي و هنري آذرپژوه، پيش قراول گفت و گوهاي اين جلسه بود و ضرورت دستوري نبودن نگاه ها نسبت به حوزه فرهنگ را يادآور شد.
  علي معين فر با تاکيد بر اينکه دولت در اين زمينه بايد نقش نظارتي داشته باشد، افزود: نيازهاي مختص مناطق و فرهنگ مرتبط به آنها بايد پايش شده و در سايه هدايت و نظارت نسبت به رفع آنها اقدام شود. رييس حوزه هنري آذربايجان غربي هم با اشاره به اينکه مقوله اشتغال در هنر بايد در بين هنرمندان جا بيافتد، گفت: طي ماه هاي اخير چهار جلد کتاب در اين نهاد رونمايي شده که 2 جلد به چاپ دوم و 2 جلد ديگر به چاپ چهارم رسيده است.
  احد هوشمند افزود: زيرساخت هاي فرهنگي در آذربايجان غربي و به ويژه در حوزه سينما ضعيف است. وي با طرح اين سوالات که »زيرساخت هاي هنري در زمينه اشتغال تا چه حدي آماده است؟« و »چقدر هنرمندان با مقوله اقتصاد هنر و جريان کارآفريني هنر آشنا هستند؟« به چالش هاي پيش روي هنرمندان درباره درآمدزايي از فرهنگ و هنر تاکيد کرد. فعال فرهنگي و مديرکل اسبق فرهنگي و اجتماعي استانداري آذربايجان غربي نيز گفت: نشست هايي در سال هاي 1392 و 1393 با اصحاب فرهنگ برگزار مي کرديم که درخواست آن هنرمندان حمايت همه جانبه از سوي دولت بود.
  هوشنگ عطاپور با تاکيد بر اينکه اين نوع حمايت از سوي دولت امکان پذير نيست، افزود: اقتصاد فرهنگ حلقه مفقوده اين بخش به شمار مي رود و اگر آثار هنرمندان به کسب و کار تبديل شود، به ارزش افزوده نيز منجر خواهد شد. وي ادامه داد: خود هنرمند بايد به آنچه که دارد، آگاه باشد و دانش و مهارت را به ثروت تبديل کند. وي تاکيد کرد: نهادهاي فرهنگي مختلفي وجود دارد و هنرمندان بايد کد حرفه اي داشته باشند تا سروسامان پيدا کنند. وي افزود: معافيت هاي مالياتي و بيمه_اي بايد شامل حال هنرمند شود تا کسب و کار پويا در جامعه شکل گيرد. عطاپور گفت: تحقيق نظري در حوزه اقتصاد فرهنگي انجام نشده است و بايد از ايده هنرمندان در اين حوزه استفاده شود.
  وي افزود: توليدات فرهنگي و هنري بايد به صورت کسب و کار خانگي و بنگاه هاي کوچک عرضه شود. فعال فرهنگي و هنري نيز گفت: »فرهنگ ايده پردازي« و »ايده پردازي فرهنگي« در جامعه وجود ندارد و به اندازه تامين نيازهاي اوليه به ايده ها بها داده نمي شود. کامران داوري نکو افزود: در حوزه فرهنگ و هنر نياز با مصرف همخواني ندارد و بايد بر اساس نياز و ذائقه مخاطبان توليد هنري انجام شود. وي با اشاره به اينکه سيستم استعداديابي بايد از سن خردسالي جدي گرفته شود، بيان کرد: توزيع درست منابع از لحاظ فيزيکي و معنوي نيز در جامعه ضروري است. وي ادامه داد: بايد از سنين کودکي مهارت هايي چون گفت و گو و مذاکره آموزش داده شود. داوري نکو جز اعضايي بود که چند راهکار عملي را مطرح کرد و افزود: برندسازي منطقه اي و ملي، راه اندازي مراکز رشد و شتاب دهنده، تشکيل سمن ها و سنديکاها، گفتمان سازي اقتصاد و هنر، برگزاري نشست با رايزن هاي فرهنگي و بيشينه کردن سهم شادي در جامعه از راهکاري پويايي اقتصاد هنر است.
  رييس انجمن سينماي جوانان آذربايجان غربي نيز گفت: اين استان در دهه 1360 با توليد يا مشارکت در توليد بيش از 20 فيلم سينمايي دوران شکوفايي را تجربه کرد و در حال حاضر نيز اين ظرفيت در اين استان وجود دارد. احسان مهديان افزود: هنرمندان بايد با قالب ها و ويژگي ارائه اثر در سطح جهاني آشنا باشند تا آثار آنان با استقبال روبرو شود. استاد رشته روانشناسي نيز گفت: بيش از 20 سازمان و نهاد در حوزه فرهنگ و هنر فعال است و با اين پراکندگي فرصت سياستگذاري و برنامه ريزي منسجم براي اين حوزه به وجود نمي آيد. مهران سليماني افزود: بايد قانون حقوق معنوي ناشران و خالقان آثار جدي گرفته شده و از اين نظر از هنرمندان حمايت شود. وي اضافه کرد: حوزه تئاتر و موسيقي مي تواند در صورت برخورداري از حمايت در کوتاه مدت بازده خوبي داشته باشد.
  وي افزود: سبک زندگي خود مانعي بر سر راه اقتصاد فرهنگ محسوب مي شود و در اين زمينه پايين بودن سرانه مطالعه و بيشتر بودن ساعات استفاده از فضاي مجازي از مصداق هاي آن است. وي با اشاره به اينکه بايد با رويکرد حمايتي به فرهنگ نگاه کرد، ادامه داد: هزينه در زمينه فرهنگ، سرمايه گذاري براي کاهش آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شود. سعيد لطف اله زاده، مدرس کارآفريني نيز گفت: تنها سه سينما در مرکز آذربايجان غربي وجود دارد که اين فضاها نيز از استقبال کمي برخوردار است و مي توان با عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش به رونق اين سينماها کمک کرد. معاون فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي هم با اشاره به اينکه صنعت فرهنگ در اين استان نهادينه شده، گفت: اين صنعت با ناشران، چاپ، توليدات سينمايي و نرم افزارهاي مختلف در ارتباط است. رسول بابازاده افزود: بايد به بخش خصوصي و شرکت هاي مرتبط بها داده شود و فضاي رقابتي براي فعالان فرهنگ و هنر از طريق نمايشگاه ها، برندهاي خاص و کسب و کار ايجاد شود.
  مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي هم در جمع بندي نکته نظرهاي اعضا گفت: شناسايي نيروهاي درگير بالقوه و بالفعل در حوزه فرهنگ و هنر، جذب و آموزش آنان از چند ماه گذشته در استان دنبال شده است. حجت الاسلام ناصر خداياري زيرساخت هاي فرهنگي را در رونق کسب و کارهاي فرهنگي تاثيرگذار دانست و افزود: در حالي که فضاي فرهنگي در آذربايجان شرقي به ازاي هر هزار نفر 75 متر است، اين ميزان در آذربايجان غربي 25 متر مي باشد. وي ادامه داد: تعداد صندلي در آذربايجان غربي به ازاي هر يکهزار نفر 2.5 اما در آذربايجان شرقي هشت صندلي است؛ در حالي که تنها سه سينماي دولتي در آذربايجان غربي فعال است، اين آمار در آذربايجان شرقي به 20 مورد مي رسد. وي افزايش توان و ظرفيت هنرمندان را هم مورد تاکيد قرار داد و ادامه داد: هنرمندان موفق و قدرتمند مي توانند بر سيستم هاي دولتي تاثير مثبت بگذارند و در راس امور قرار بگيرند. حجت الاسلام خداياري با اشاره به اينکه «توليد، توزيع و مصرف» براي پيوند اقتصاد و هنر ضروري است، گفت: توليد در عرصه فرهنگ و هنر بايد بر اساس نيازسنجي از جامعه هدف باشد و در اين زمينه از مشاوران امر کمک گرفته شود.
  وي با بيان اينکه توزيع امکانات فرهنگي در جامعه نيز بايد متناسب و عادلانه باشد، افزود: تا زماني که توليدات فرهنگي و هنري در سبد خانواده قرار نگيرد، انگيزه توليد اثر در هنرمندان وجود نخواهد داشت. مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي همچنين به اهميت »نگرش نسبت به مفهوم انسان« براي تحول در بخش هاي مختلف و به ويژه در زمينه فرهنگ و هنر تاکيد کرد. حجت الاسلام خداياري با اشاره به اينکه فرهنگ ما شبيه اقتصاد ما است، افزود: 16 استان کم برخوردار در کشور وجود دارد و آذربايجان غربي شانزدهمين استان محسوب مي شود. وي اضافه کرد: کارآفرين هاي فرهنگي در آذربايجان غربي بايد تشويق شده و از آنان حمايت شود. وي با بيان اينکه زيرساخت هاي آذربايجان غربي دچار ضعف اساسي است، افزود: علت نرفتن مردم به سينما بايد تحليل و موانع پيش روي اين موضوع بايد شناسايي شود.
  حجت الاسلام خداياري اضافه کرد: با آماده شدن تالار مرکزي اروميه، فضاي فرهنگي در آذربايجان غربي به 80 هزار مترمربع خواهد رسيد. وي ادامه داد: مسوولان بايد رويکرد فرهنگي داشته باشند و راهکار مسائل فرهنگي در فرهنگ نهفته است؛ موسيقي بايد روحيه جمعي را تقويت کند و به ايجاد نشاط در جامعه منجر شود. وي اضافه کرد: تئاتر خصوصي مي تواند در آذربايجان غربي شکوفا و به درآمدزايي منجر شود. به گزارش امانت به نقل از ايرنا نخستين جلسه گفت و گوهاي فرهنگي آذربايجان غربي در حالي پس از حدود 2 ساعت به سرانجام رسيد که ارايه راهکارهاي عملي به جلسه بعدي موکول شد. طبق ليست نيز چهار نفر از اعضا شامل سيدهادي طباطبايي به عنوان فعال فرهنگي، نويد عزيزي به عنوان عکاس و فيلمساز استان، ماندانا خسرواني مجد به نمايندگي از مولفان و مترجمان و يوسف پيربوداقي به عنوان رييس خانه مطبوعات آذربايجان غربي در اين جلسه غايب بودند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی