در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد

گروه فرهنگي:رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران معتقد است: آفت اصلي در حوزه سواد رسانه‌اي اقدامات جزيره‌اي است. امروز براي فراگيري نهضت سواد رسانه‌اي بايد تمام نهادها، انجمن‌ها، موسسات و کانون‌هاي فعال در اين زمينه با تمام قوا وارد ميدان عمل شوند و اينگونه نباشد که از هر سمتي صدايي که تاکيد بر خودمحوري دارد، شنيده شود.

  گروه فرهنگي:رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران معتقد است: آفت اصلي در حوزه سواد رسانه‌اي اقدامات جزيره‌اي است. امروز براي فراگيري نهضت سواد رسانه‌اي بايد تمام نهادها، انجمن‌ها، موسسات و کانون‌هاي فعال در اين زمينه با تمام قوا وارد ميدان عمل شوند و اينگونه نباشد که از هر سمتي صدايي که تاکيد بر خودمحوري دارد، شنيده شود.
   سيد مرتضي موسويان با تاکيد بر ضرورت فراگيري نهضت سواد رسانه‌اي در کشور، اظهار کرد: براي موفقيت اين نهضت بايد تمام نهادهاي مسؤول در اين حوزه وارد ميدان شوند و طبق برنامه‌اي ملي و جامع براي کاهش کم سوادي رسانه‌اي گام بردارند.
   تجربه ثابت کرده است اقدامات جزيره‌اي در اين حوزه موجبات توفيق را فراهم نمي‌کند و اين مهم نياز به عزم و همراهي همگاني دارد.
  او با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري که »فعلاً دشمن از ابزار رسانه استفاده مي‌کند براي اثرگذاري بر افکار عمومي. توجه کنيد! ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر در دست دشمن باشد، ابزار خطرناکي است. ابزار رسانه را تشبيه مي‌کنند به سلاح‌هاي شيميايي در جنگ نظامي؛ سلاح شيميايي را وقتي مي‌زنند  سلاح شيميايي تانک و تجهيزات را از بين نمي‌برد؛ تجهيزات مي‌ماند و انسان‌ها از بين مي‌روند و از قدرت استفاده از ابزار مي‌افتند؛ سلاح شيميايي در جنگ نظامي اينجوري است؛ ابزار رسانه هم اينجور است.
  امروز از تلويزيون، راديو، اينترنت، شبکه‌هاي اجتماعي، انواع و اقسام وسايل فضاي مجازي، عليه افکار عمومي ما استفاده مي‌شود؛ اين را کساني که مسئوليت اين بخش از کشور را - بخش ارتباطات را - دارند، درست توجه کنند.«، افزود: پس از بيان اين دغدغه هوشمندانه، انجمن سواد رسانه‌اي تنها راه مقابله با اين سلاح شيميايي را سواد رسانه‌اي عنوان کرد و بر ضرورت فراگيري اين مهم تاکيد کرد. رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران بيان کرد: امروز سواد رسانه‌اي ديگر نزد افکار عمومي ناشناخته نيست و مخاطبان مي‌دانند براي زيست در دنياي رسانه‌اي شده  بايد مهارتي با عنوان سواد رسانه‌اي داشته باشند، محصول چند سال تلاش مجموعه‌هاي مختلف فعال در اين حوزه است.
  موسويان غفلت اصلي در اين حوزه استراتژيک را اقدامات جزيره‌اي دانست و تصريح کرد: همانطور که زماني براي ريشه کني بي سوادي، نهضت سواد آموزي با مشارکت تمام بخش‌هاي مربوطه وارد ميدان عمل شدند، امروز براي فراگيري نهضت سواد رسانه‌اي بايد تمام نهادها، انجمن ها  موسسات و کانون‌هاي فعال در اين زمينه با تمام قوا وارد ميدان عمل شوند و اينگونه نباشد که از هر سمتي صدايي که تاکيد بر خودمحوري و نفي سايرين را دارد، شنيده شود.
  او ادامه داد: با عنايت به روند فزاينده رشد تکنولوژي‌ها، هر ثانيه غفلت ما مي‌تواند خسارت‌هاي قابل توجهي داشته باشد. بسط و توسعه سواد رسانه‌اي، کار يک دستگاه و انجمن و وزارتخانه نيست و هر آنجايي که با چنين رويکردي پا به ميدان بگذارد، فاصله با موفقيت قابل توجه خواهد بود و مهمتر اينکه نفي آنچه در گذشته انجام شده است، جفاي در حق تمام کساني است که سال‌هاست در اين حوزه با دغدغه گام برداشتند.
   رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران بيان کرد: امروز سواد رسانه‌اي ديگر نزد افکار عمومي ناشناخته نيست و مخاطبان مي‌دانند براي زيست در دنياي رسانه‌اي شده  بايد مهارتي با عنوان سواد رسانه‌اي داشته باشند، محصول چند سال تلاش مجموعه‌هاي مختلف فعال در اين حوزه است.
  موسويان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در انجمن سواد رسانه‌اي ايران در يک سال و نيمي که از زمان تاسيس آن مي‌گذرد، خاطرنشان کرد: طراحي و اجراي دوره‌هاي پودمان سواد رسانه‌اي در راستاي مهارت افزايي و تربيت مربي سواد رسانه‌اي، توليد و پخش ده‌ها برنامه راديويي و تلويزيوني  چاپ چند عنوان کتاب با موضوع سواد رسانه‌اي، برگزاري همايش با موضوع سواد رسانه‌اي، برگزاري نشست‌هاي تخصصي در اين حوزه، شناسايي و عضوگيري فعالان سواد رسانه‌اي در سطح کشور جهت فراگيري نهضت سواد رسانه‌اي در ايران اسلامي  گفتمان سازي در حوزه سواد رسانه اي  مطالبه گري از نهادهاي مسوول در اين حوزه  ورود به هنگام در موضوعات متاثر از رسانه در بزنگاه هاي زماني مختلف، تلاش جهت عمومي سازي و تبيين ضرورت هاي فراگيري سواد رسانه‌اي براي عموم مردم و.....تنها بخش کوچکي از اقدامات اين تشکل مردم نهاد بوده است.
  او ضمن قدرداني از همه نهادها، موسسات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي که طي اين سال‌ها دغدغه‌مند براي توسعه سواد رسانه‌اي در کشور گام برداشتند، اعلام کرد: اين انجمن براي ياري رساني و همراهي به تمامي فعالان اين بخش آمادگي دارد و ما به عنوان تنها تشکل مردم نهاد و فعال در اين حوزه به هر روندي که موجبات محافظت از کاربر در برابر سلام شيميايي دشمن را فراهم مي‌آورد، کمک خواهيم کرد.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا ، موسويان در پايان گفت: انجمن سواد رسانه‌اي آمادگي دارد با استفاده از ظرفيت تمام فعالان اين حوزه »طرح ملي ارتقاي سواد رسانه‌اي « را تهيه و اجرايي کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی