در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹

فرهنگی > اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي

گروه دين و انديشه: اعتقاد به منجي و موعودي که جهان را پر از عدل و داد مي‌کند، »يک الهام فطري انساني« و يک »اعتقاد عمومي و جهاني« است.

  گروه دين و انديشه: اعتقاد به منجي و موعودي که جهان را پر از عدل و داد مي‌کند، »يک الهام فطري انساني« و يک »اعتقاد عمومي و جهاني« است.
   اعتقاد به منجي وموعودي که مي‌آيد و جهان را پر از عدل و داد مي‌کند »يک الهام فطري انساني« (شهيد صدر، انتظار در انديشه‌ها، 1379: 61) و يک »اعتقاد عمومي و جهاني« (مکارم شيرازي، 1386:58؛ يوسفيان، 1390: 22) است؛ که در سرشت انسان‌هاي آزادي‌خواه، عدالت‌طلب و حق‌جو وجود دارد.
   اين باور درهم? اديان الهي وجود داشته و دارد و برخي دامن? اعتقاد به منجي را گسترده کرده ومعتقدند که »انتظار، تنها به اديان تعلق [نداشته] بلکه مکاتب و مذاهب نيز ظهور نجات بخشي که عدل را بگستراند و عدالت را تحقق بخشد، انتظار مي‌کشند«(آصفي، 17:1390)
  »...و در هر روزگاري در ميان هر قومي و امتي و در هر سرزميني و به زبان هر پيامبر يا حکيمي يا بزرگي که سخن از «موعود» رفته است... منظور هم? آن تعبيرها و اشارت‌ها و نام‌ها، سرانجام موعود آخرالزمان است؛ و آن موعود؛ مهدي است«. (حکيمي، 53،1391) پيامبران صاحب کتاب نيز از موعود آخرالزمان يادکرده‌اند و نام او در کتب آسماني ثبت و ضبط شده است و در تمام زبان‌ها و زمان‌ها از آن مصلح آخرالزمان اعم از زبور، انجيل، تورات، کتاب‌هاي ايرانيان باستان و ساير اديان سخن به ميان آمده است.
   اين باور پس از اسلام، گسترش چشمگيري يافت. انتظار ظهور منجي در ميان مسلمانان عموماً و در بين شيعيان خصوصاً ريش? عميق‌تري داشته و جزء يکي از اصول مذهب تشيع(امامت، مهدويت) به حساب مي‌آيد. شيعه که تفکرش بر اساس اسلام اصيل و حقيقي است و با توجه به روايات ماثوره از اهل بيت(ع) معتقد است؛ منجي و موعود آخرالزمان، حضرت مهدي(عج) و از خاندان رسالت بوده؛ و هم نام و هم کنيه پيامبر اکرم(ص)است. جابر بن عبدالله انصاري از رسول خدا(ص) روايت کند که حضرت فرمود: مهدي از فرزندان من است؛ اسم او اسم من و کنيه او کنيه من است... (صدوق 1388، ج1، باب25، ح 11 -534). اين نوشتار برآن است تا »ظهور، شرايط و ويژگي هاي ظهور) را با توجه به آيات و احاديث در سه بخش بررسي کند.
   بشريت در طول تاريخ در پي برپايي زندگي عدالت محور و توام با آرامش بوده و به اعتقاد علامه طباطبايي »بشر از روزي که پا در کره خاکي نهاده هميشه در پي داشتن زندگي مقرون با سعادت بوده و اين امر محقق نخواهد شد، مگر با ظهور امام زمان(عج«،( طباطبايي، 264،1368) اين ظهور که بزرگترين رخداد بشري - الهي بوده و يکي از مسائل و اموري است که فِرَق اسلامي و اديان الهي به آن اجماع دارند؛ ظهور منجي و موعودي است که عالم را پر از عدل و داد، مساوات، برابري، برادري و عدالت مي‌کند. فقر را از بين مي‌برد؛ کفر را نابود و اسلام را گسترش مي‌دهد، قرآن را تفسير کرده »تاليَ کِتابِ اللهِ وَ تَرجُمانَه«(آل ياسين) و عدالت علوي و الهي را بر پا مي‌کند؛ دشمنان الهي را از ميان برداشته، حق و حقيقت را فراگير مي‌کند.»در ميان مباحث مهدويت، مساله ظهور حضرت مهدي(عج) و تاسيس حکومت عدل جهاني ايشان از آن رو که تحول جدي در زندگي بشر و در رشد همه جانب? او ايفا مي‌کند؛ مهمترين موضوع است...«(قرائتي، محسن؛ شرايط ظهور از ديدگاه قرآن، 1393.)
   *ظهور در اديان
  منجي و موعودي که در قرآن خداوند از آن يادکرده؛ اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه تمام اديان الهي و آسماني از منجي آخرالزمان ياد کرده‌اند. فوتوريسم (fotorism) به معناي اعتقاد به ظهور يک نجات دهنده که مي‌آيد و جهان را پر از عدل و داد مي‌کند. هر مذهبي معتقد است که منجي و موعود از دين و مذهب وي است. مذهب بودا در انتظار »بوداي پنجم« است؛ و زرتشت او را »سوشيانت يا سوشانس« مي‌داند. هندوها، يهوديان، ارامنه، وخيلي از اديان ديگر انتظار ظهور منجي و موعودي را مي‌کشند.«نويد امن و امان صافي گلپايگاني،ص34؛ سيماي آفتاب، طاهري، 13،1380؛ دفتر اول آفتاب مهر، 21،1393؛ قاضي زاهدي گلپايگاني،30،1376).
   *ظهور در اسلام
  اسلام دين جامع و کاملي است که براي زندگي فردي و اجتماعي بشر برنامه داشته و با مشخص کردن خط مشي هدايت و صراط مستقيم، او را به سر منزل مقصود رهنمون مي‌سازد. يکي از مباحث مهم که در زندگي، سعادت و هدايت انسان‌ها نقش دارد و اسلام نيز بر آن تاکيد فراوان کرده؛ موضوع مهدويت و موعود آخرالزمان است. (مساله مهدي موعود(عج) در اسلام به عنوان يک اصل استوار و خلل ناپذير مطرح بوده)( اشتهاردي،1380،183)؛ و مهدي موعود تحقق بخش ايده آل همه انبياء و اولياء و مردان مبارز راه حق است. (مطهري، 1390،59).احاديث و روايات گوناگون از محقق شدن ظهور حضرت مهدي موعود(عج) صحبت کرده و همه ائمه اطهار از آمدن ايشان سخن گفته‌اند. مساله ظهور آخرين حجت خدا تا آنجا مسلم است که حتي در احاديث از ويژگي ياران حضرت، نحوه ظهور، اتفاقات قبل و بعد از ظهور و اقدامات آن حضرت بعد از ظهور و يژگي‌هاي آن دوران صحبت شده است.پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز درباره ظهور حضرت مهدي(عج) فرمودند: دنيا به پايان نمي‌رسد تا اينکه مردي از اهل بيت(ع) من که هم نام من است سلطنت نمايد( سيد بن طاووس،1380،154).
   *ظهور در نظر اهل سنت
  عقيده ظهور حضرت حجت(ع) نيز در بين اهل سنت پذيرفته شده است و بسياري از بزرگان اهل سنت از جمله؛ ابن ماجه، ترمذي، تفتازاني، سيوطي، احمد بن حنبل، ابن جوزي، قندورزي و. ..در کتب خويش از نام، کنيه، اجداد، ظهور، علائم ظهور، ويژگي‌هاي ظهور، ياران و اقدامات حضرت سخن به ميان آورده‌اند.
  به گزارش امانت به نقل از ايکنا، ابن خلدون يکي از بزرگان و محققان اهل سنت در کتاب تاريخ خودش درباره عقيده به امام مهدي(ع) مي‌نويسد(مشهور بين همه اهل اسلام، اين است که حتما در آخر الزمان، مردي از اهل بيت (ع) ظهور مي‌کند که دين را حمايت، عدل را آشکار و مسلمانان از او پيروي مي‌کنند و او بر ممالک اسلامي استيلا مي‌يابد.آن شخص، مهدي ناميده مي‌شود.(تاريخ ابن خلدون،ج 1 ص 311 فصل 52.)

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی