در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹

فرهنگی > آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا

علي حبيبي گروه فرهنگي: اقتضائات و مطالبات نسل کنوني و آينده چيست و اصولا با توجه به پيشرفت هاي روزافزون فناوري ها، ارائه کدام محتواي آموزشي جهت آمادگي دانش آموزان براي ورود به زندگي آينده لازم است؟

   گروه فرهنگي: اقتضائات و مطالبات نسل کنوني و آينده چيست و اصولا با توجه به پيشرفت هاي روزافزون فناوري ها، ارائه کدام محتواي آموزشي جهت آمادگي دانش آموزان براي ورود به زندگي آينده لازم است؟
  سرعت فناوري هاي جديد در سال ها و دهه هاي اخير چنان رشد يافته که خيلي از کشورهاي در حال توسعه از همراه شدن با آن جا ماندند و اين مساله در همه ابعاد جامعه آنان نمايان است.
   بندرت کشورهايي از اين دست وجود دارند که اين فناوري ها را متناسب با جامعه خود استفاده کرده باشند و همين مساله باعث شد که در خيلي موارد تبعات ناگوار اين فناوري در اين جوامع بيشتر از مزيت هاي آن باشد. شايد مهمترين عاملي که باعث اين عوارض شده توليد نشدن محتواي آموزشي درخور در زمان مناسب بوده است. محتواي آموزشي به روز خيلي دير در کتاب هاي درسي وارد مي شود بطوري که دنياي آموزش هاي مدرسه و دنياي دانش آموزان کاملا باهم متفاوت است و همين عامل باعث شده که تاثيرگذاري آموزش هاي مدرسه در ميان دانش آموزان رنگ ببازد.
   اگر به سال هاي دهه 60 و 70 و قبل از آن بر گرديم در مي يابيم که سير تحولات و ورود نوآوري ها و فناوري ها به زندگي انسان بسيار کم بوده و جامعه نيز کمتر به لزوم تغيير در محتواي آموزشي وسواس نشان مي داد اما در سال هاي اخير اين سير تحولات به سرعت در حال وقوع است و آموزه هاي مدرسه را به چالش طلبيده و از طرفي محتواي آموزشي درخور نيز متناسب با اين فناوري ها در کتاب هاي درسي ديده نمي شود. همين حالا محتواي آموزشي کلاس هاي درس مربوط به سال هاي قبل است در حاليکه در همين کلاس ها، دانش آموزان به عنوان فراگيران همين نظام آموزشي با کمک گوشي هاي هوشمند خود در کسري از ثانيه به آخرين يافته هاي درس و خيلي از موضوعات و مطالب ديگر دسترسي دارند و اين مساله کاملا آموزش هاي مدرسه را ناکارآمد و بي اثر مي کند. همين حالا خيلي از دانش آموزان از نظر آشنايي با فناوري هاي جديد خيلي جلوتر از معلمان خود هستند و آموزش هاي مدرسه کمتر در دانش آموزان اثر گذار است.
   اکنون اگر خروجي هاي آموزش و پرورش را نگاه کنيم مشاهده خواهيم کرد که اين دانش آموزان دست پرورده نظام آموزشي ما نبوده بلکه شبکه هاي اجتماعي در اين زمينه در حال ايفاي نقش هستند. قدر مسلم در عصر حاضر نمي توان جلو ورود اطلاعات از طريق شبکه هاي اجتماعي را گرفت اما مي توان محتواي آموزشي درخور و متناسب و کارآمد در اختيار دانش آموزان قرار داد تا آنان خود مطالب مفيد و غير مفيد را تشخيص دهند نظير آنچه که اکنون در کشورهاي پيشرفته انجام مي شود زيرا همين حالا کشورهاي پيشرفته نيز از تبعات آموزش هاي خارج از نظام آموزشي خود بدور نيستند و شبکه هاي اجتماعي در اين جوامع نيز در حال فعاليت هستند و قطعا همه مطالب و آموزش هاي آنها در راستا نظام آموزشي شان نيست.
  فارغ از به روز بودن مطالب، محتواي آموزشي و کتاب هاي درسي بايد به زبان ساده و همراه با استدلال به دانش آموزان ارائه شود زيرا نبود استدلال در مطالب و محتواي آموزشي، آموزش ها را ناکارآمد خواهد کرد زيرا وقتي آموزش ها با استدلال هاي درستي ارائه نشود تاثيرات آموزه ها بسيار پايين خواهد آمد و در واقع هيچ يادگيري نيز در دانش آموزان رخ نمي دهد. جدا از استدلال در ارائه مطالب، بايد محتواي آموزشي با توجه به متقضيات و نيازهاي جامعه و نسل آينده، به روز شود. در زمان حاضر تغيير محتواي آموزشي در خوشبيانه ترين حالت هر 5 سال انجام مي گيرد در حالي که باتوجه به تغيير و تحولات جامعه درست اين است که زماني براي اين تغييرات درنظر نگيريم بلکه کتاب هاي درسي و محتواي آموزشي براساس نيازهاي روز جامعه با تغيير روبرو شود.
   به گزارش امانت به نقل از ايرنا،اکنون ما سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را پيش رو داريم که در سال هاي قبل تدوين شده است، در آن موقع شايد خيلي از اين فناوري ها و شبکه هاي اجتماعي نبوده يا دستکم در اين ابعاد وجود نداشته است بنابر اين مي توان بخش هايي از اين سند که مطابق با مقتضيات روز تدوين شده را پررنگ تر اجرا کرد تا آموزش هاي مدرسه همگام با نيازهاي روز و فناوري جديد در مدرسه ارائه شود تا دانش آموزان بيش از پيش به مهارتهاي اجتماعي دست پيدا کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی