در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

فرهنگی > آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر

مجيد فروغي گروه فرهنگي:تعطيلي فعاليت هاي فرهنگي و هنري به دليل شيوع ويروس کرونا و پيامدهاي آن واقعيت هايي را درباره هنر ايران و اقتصاد کوچک آن يادآوري کرد.

  گروه فرهنگي:تعطيلي فعاليت هاي فرهنگي و هنري به دليل شيوع ويروس کرونا و پيامدهاي آن واقعيت هايي را درباره هنر ايران و اقتصاد کوچک آن يادآوري کرد.
  واقعيت هايي که بارها بيان شده اما تاکنون با اين شدت و قدرت خود را نشان نداده است. بخشي از پيامدهاي اقتصادي در هنر دوران کرونا، با عرصه هاي ديگر مشترک است اما ضرورت ها و خلاهاي جريان و فضاي هنر، آسيب هاي بيشتري را با تمايزهايي سبب شده است.
  جنبه ها و حلقه هاي هنر در کشور ما به تناسب رشد و گسترش نداشته است و اين رشد و توسعه نامتوازن، پيامدهايي دارد که در تعطيلي فعاليت هاي هنري آسيب هاي بيشتري را به دنبال دارد. نيروي انساني هنر در سال هاي اخير رشد قابل توجهي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي هنر و فارغ التحصيلان هنر در اين سال ها افزايش چند برابري داشته_اند.
  امروز بيش از شش هزار آموزشگاه آزاد هنري با مجوز فعاليت مي کنند و هنرجوياني هم به  از اين آموزشگاهها به فضاي هنر مي_آيند. اما در آن سو بستر و فضاي اجتماعي  اقتصادي و فرهنگي به تناسب نيروي انساني عرصه هنر توسعه نيافته است. فضاهاي مناسب براي فعاليت و توليد و اجراي آثار هنري هم¬پاي نيروي انساني رشد نکرده، اعتبار و بودجه فرهنگ و هنر هم افزايش چنداني نداشته که بتواند فرصت و امکان مناسب را براي فعاليت فراهم کند و بخش قابل توجهي از اين بودجه ناچيز هم که براي رويدادها و جشنواره ها صرف مي شود.
  سوي ديگر ماجرا مخاطبان و خريداران معدود آثار هنري است. به نظر مي رسد امروز تعداد نويسندگان و مترجمان از تعداد مخاطبان و خوانندگان کتاب کمتر نباشد و در بعضي رشته هاي ديگر هنري هم وضعيت تفاوت چنداني ندارد. نتايح طرح ملي مصرف فعاليت و کالاي فرهنگي که سال گذشته انجام شد نشان مي دهد هنوز سينما، تئاتر  هنرهاي تجسمي، موسيقي و کتاب مخاطبان فعال چنداني ندارند و بخش عمده اقتصاد هنر که با مخاطب گسترده فعال و مصرف کالا و خدمات فرهنگي و هنري مي تواند جريان پيدا مي کند، با مساله مواجه است.
  به گزارش امانت به نقل از خبر آنلاين،وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ما چنان پيش نرفته است که دايره مخاطبان فعال فرهنگ و هنر گسترش يابد و تا اندازه اي با فعالان هنر در تناسب قرار گيرد. بخشي نگري و نبود همگرايي در بين نهادها و سازمان هاي متعدد و مختلف هم از آسيب هاي هنر است، نهادها و دستگاهها اگر تصميم مي گيرند اعتباري را در فرهنگ و هنر هزينه کنند به جاي کمک و همراهي با نهادهاي ديگر براي پرداختن به اولويت هاي هنر و تقويت رويدادهاي معتبر موجود، جشنواره و مسابقه اي را بنيان مي نهند که دوام و قوام چنداني هم ندارد. دو سال پيش استانداري کرمان با توجه به ضرورت مرمت آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر صنعتي کرمان، اعتباري را اختصاص داد و آثار موزه صنعتي مرمت شد به جاي اينکه جشنواره و مسابقه اي ديگر را بنيان نهد.مرمت اين آثار به عنوان سرمايه هنري ملي سر و صدايي نداشت اما ضرورت و اولويت داشت و ماندگار است

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی