در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

فرهنگی > آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است

گروه خبر: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينکه بخش قابل توجه ادبيات ¬انساني و ايراني در حوزه ادبيات¬ ترکي نهفته است است گفت: فعاليت بنياد فرهنگ، ‌هنر و ادب آذربايجان ، فرصتي را فراهم کرد تا حوزه‌هاي مختلفي که در کهن بوم ايران و ميراث غني اين سرزمين داريم را با اتکاي به اين گذشته‌ي پرافتخار، بازشناسي بازآفريني و نوآفريني کنبم.

  گروه خبر: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينکه بخش قابل توجه ادبيات ¬انساني و ايراني در حوزه ادبيات¬ ترکي نهفته است است گفت: فعاليت بنياد فرهنگ، ‌هنر و ادب آذربايجان ، فرصتي را فراهم کرد تا حوزه‌هاي مختلفي که در کهن بوم ايران و ميراث غني اين سرزمين داريم را با اتکاي به اين گذشته‌ي پرافتخار، بازشناسي بازآفريني و نوآفريني کنبم.
  به گزارش امانت، “سيد عباس صالحي” وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در نشست اعضاي هيات امناي بنياد فرهنگ، هنر و ادب آذربايجان که با حضور استانداران، مديران فرهنگ و ارشاد اسلامي و استادان دانشگاه چهار استان آذربايجان_شرقي، آذربايجان غربي،‌اردبيل و زنجان در سالن باهنر استانداري اردبيل برگزار شد، با اشاره به اينکه تمام قوميت ها از يک کشور به نام ايران صيانت مي کنند افزود: در ايران عزيز اقوام مختلفي زندگي مي‌کنند که تاريخ معاصر ايران را اين اقوام ساخته و پرداخته‌اند و اقوام آذربايجاني در منطقه، به نحوي هم در تاريخ گذشته و هم تاريخ معاصر ايران، در فراز و نشيب_ها، بخش مهمي از هويت و بقاي ايرانيان را متکفل بوده و هستند، همانگونه که اقوام ديگر هم چنين سهم بسزايي داشته و دارند.
  وي افزود: همه اقوام داراي آداب و رسوم متفاوت و فرهنگ هاي مختلف در ايران زندگي مي کنند و منطقه آذربايجان نيز با داشتن فرهنگ و تمدن غني داراي آداب و رسوم خاص و ويژ‌ه‌اي است.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به تشکيل و فعاليت بنياد فرهنگ، ‌هنر و ادب آذربايجان گفت: فعاليت اين بنياد، فرصتي را فراهم کرد تا حوزه‌هاي مختلفي که در کهن بوم ايران و ميراث غني اين سرزمين داريم را با اتکاي به اين گذشته‌ي پرافتخار، بازشناسي، بازآفريني و نوآفريني کنبم.وي تصريح کرد: در کنار اين مقوله ادبيات ترکي يک ادبيات غني و قابل توجه است که يکي از نمادهاي آن ادبيات ترکي آييني است که از شاخه هاي غني زباني در کشور و منطقه و جهان تشيع محسوب مي‌شود.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرد: بخش قابل توجهي از ادبيات انساني و منطقه‌اي و ايراني ما در حوزه ادبيات ترکي نهفته است .
  وي اظهار داشت: زبان به عنوان يک عنصر اصلي همواره هم در تفکر و هم در تمدن نقش اساسي داشته است و زبانهايي که سابقه تاريخي داشته و دارند نيز به تبع آن، هم در تفکر و هم در تمدن، تاثير و نقش اساسي داشته‌اند و در اين ميان زبان ترکي آذربايجاني به عنوان يکي از زبانهاي غني، پرسابقه و پردامنه بوده و همواره ايران زمين يک پايگاه قابل توجهي براي اين زبان به شمار رفته است که اين پايگاه را نبايد دست کم گرفت.
  صالحي تاکيد کرد: ادبيات مناطق مختلف آذربايجان به عنوان يکي از شاخه‌هاي ادبيات فاخر و قابل توجه به حساب مي‌آيد و البته اين منطقه نه تنها در حوزه‌ي ادبيات ترکي آذربايجاني بلکه در حوزه ادبيات فارسي هم سهم قابل توجهي داشته و دارد.عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اين نکته که پراکندگي زبان در بين اقوام ايران فراوان است تصريح کرد: زبان فارسي ملک مشاع همه اقوام ايراني است و حفظ و نگه داشت آن در کنار صيانت از زبان‌هاي بومي قوام از گذشته تا کنون پايه اصلي اتحاد و انسجام ايرانيان بوده است و در همه‌ي نقاط ايران ازجمله آذربايجان نويسندگان و شاعران در طول بيش از هزار سال نقشي عمده در سرايش و پردازش زبان و ادبيات فارسي داشتند که از نمونه‌هاي بارز آن مي توان به استاد شهريار در دوران معاصر اشاره کرد.
  وي تشکيل بنياد فرهنگ، هنر و ادب آذربايجان را بسيار مطلوب ارزيابي کرد و اظهار داشت: اين بنياد مي‌تواند فرهنگ، هنر و ادبيات مشترک استان هاي شمالغرب را تقويت کند.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينکه سند چشم انداز اين بنياد مشخص است افزود: در کارکرد اين بنياد طبق اساسنامه اي که در جلسات مختلف تصويب شده است بر اساس الويت مي توان فعاليت هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و پژوهشي را براي تقويت بيشتر اشتراکات موجود انجام داد.وي تصريح کرد: بخش ديگري که مورد توجه اين بنياد و مسئوليت هاي بنياد است حوزه‌ي هنرهاي مختلف با شاخه‌هاي متنوعي که اين هنرها دارد،‌است.وي افزود: ايران مهد هنر است و منطقه شمالغرب کشور نيز از پايگاههاي مهم در هنرهاي متنوعي که از ديرباز وجود داشته چه در حوزه‌ي‌ هنرهاي بومي و سنتي و چه در حوزه‌ي هنرهاي معاصر محسوب مي‌شود.
  صالحي گفت: اينکه در اين رنگين کمان فرهنگ و هنر ايراني بتوانيم فضاي هرمنطقه را با مزيت‌ها و داشته هاي گذشته و حالش به خوبي بشناسيم و عرضه کنيم از حوزه هايي است که مورد توجه بنياد بايد باشد.وي افزود: قدمهاي مثبتي در طي چند سال در بنياد فرهنگ،‌هنر و ادب آذربايجان برداشته شده و اميدواريم در ادامه تحرکات بيشتري در مسير تعالي و بالندگي بنياد فرهنگ ادب و هنر آذربايجان شکل بگيرد و با يک نگاه پرشتاب تري اين مسير طي شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی