در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹

فرهنگی > 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند

گروه فرهنگي: مطابق نتايج يک پژوهش ملي، مردم ايران 20 درصد سريال‌هاي خانگي را تماشا و روزانه حدود يک ساعت از دستگاه‌هاي صوتي، تصويري، سينماي خانگي و ستاپ باکس استفاده مي‌کنند. 72 درصد روزانه حدود يک ساعت موسيقي گوش مي‌کنند که بيشتر سنتي و پاپ است و سه درصد هم موسيقي راک و رپ ايراني گوش مي‌دهند.

  گروه فرهنگي: مطابق نتايج يک پژوهش ملي، مردم ايران 20 درصد سريال‌هاي خانگي را تماشا و روزانه حدود يک ساعت از دستگاه‌هاي صوتي، تصويري، سينماي خانگي و ستاپ باکس استفاده مي‌کنند. 72 درصد روزانه حدود يک ساعت موسيقي گوش مي‌کنند که بيشتر سنتي و پاپ است و سه درصد هم موسيقي راک و رپ ايراني گوش مي‌دهند.
  پيمايش»مصرف کالاهاي فرهنگي در ايران«، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سه محور؛ »فعاليت فرهنگي«، »مصرف« و »تقاضاي فرهنگي« را مورد بررسي و سنجش قرار داد. جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز اين طرح، با تعداد نمونه 15 هزار و 500 نفر از افراد بالاي 15 سال ساکن شهر و روستا و در گستره ملي انجام شد و در اين پيمايش، پرسشگران براي تکميل پرسشنامه، به هموطنان ساکن در 31 مرکز استان، 85 شهر (غير مرکز استان) و 500 روستا مراجعه کردند.درباره روند اين پژوهش و نتايج آن، گفت‌وگويي با محمد سلگي، رئيس پژوهشگاه انجام داديم که بخش نخست آن را در ادامه مي‌خوانيد.
  *لطفاً درباره طرح پيمايش ملي »مصرف کالاهاي فرهنگي در ايران« توضيح دهيد.:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بحث مصرف فرهنگي کشور از حدود 20 سال پيش مدنظر بوده است؛ البته طرح‌هاي ملي ديگري نيز بود که به آنها اشاره خواهم کرد. از اوايل دهه 70 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پي اين بود که بداند مصرف فرهنگي در جامعه ما به چه شکلي است. پس از سال 72 طرح اوليه مصرف فرهنگي مطرح شد که اولين مطالعات ميداني آن از سال 74 در چهار استان همدان، مرکزي، خوزستان و بوشهر به‌صورت نمونه آغاز شد و قرار بر اين شد که بعد از استخراج نتايج مطالعه پايلوت، پيمايش مصرف در گام بعد در سطح کشور انجام شود.پس به‌عنوان نتيجه مطالعه سال 74 در سال 78 اولين مطالعه ملي در سطح شهر -نه روستا- در کل استان‌ها انجام شد. در مطالعه مصرف فرهنگي سال 78 واحد تحليل، خانوار بود و 16هزار خانوار مورد بررسي قرار گرفت. با احتساب چهار تا پنج نفر عضو هر خانوار، در اين مرحله مطالعه روي حدود 60 هزار نفر انجام شد. در ادامه، در سال 79 اين طرح روي 15هزار خانوار روستايي اجرا شد. مجموع اين دو مطالعه (شهري و روستايي) موج اول طرح مصرف کالاهاي فرهنگي را سازمان داد؛ طرحي که دکتر رجب‌زاده مدير علمي آن بود.
  *مصرف فرهنگي وارد برنامه توسعه سوم شد:در ادامه بحث، مصرف فرهنگي وارد برنامه توسعه سوم شد. در برنامه توسعه سوم مقرر ‌شد بحث مصرف فرهنگي هر دو سال يک بار انجام شود. در برنامه سوم همچنين دو طرح ديگر براي انجام مصوب ‌شد؛ يکي طرح »ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان« و ديگري طرح »سرشماري فضاها و اماکن فرهنگي ايران« بود که اين دو طرح نيز در سال 79 انجام شدند. در حقيقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه طرح مصرف فرهنگي، ارزش‌ها و نگرش‌ها و فضاهاي فرهنگي را اجرا کرد که فضاهاي فرهنگي در حقيقت طرحي با روش سرشماري يا تمام شماري بود.در سال 82 بر اساس مصوبه‌ برنامه توسعه سوم، موج دوم طرح پيمايش مصرف فرهنگي انجام شد و تا نتايج به دست بيايد دو سال ديگر طول کشيد. لذا کار در سال 84 به گزارش‌نويسي رسيد و دولت تغيير کرد. تغير دولت باعث شد دولت بعدي نتايج اين طرح را منتشر نکند و آن را کنار بگذارد. در نهايت سازمان تبليغات اسلامي به ميدان آمد و داده‌ها را گرفت و منتشر کرد. پس موج دوم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده، ولي گزارش در سازمان تبليغات اسلامي منتشر شده است. بين سال 82 تا امسال 98 با اينکه مصوبه برنامه توسعه مقرر کرده بود که اين پژوهش دو سال به دو سال انجام شود، ولي کار عملاً در 16 سال گذشته متوقف شد.
  *چرا طرح متوقف شد؟دولت‌هاي نهم و دهم باوري به طرح‌هاي ملي و اثربخشي طرح‌هاي ملي نداشتند و چند طرح ديگر را نيز متوقف کردند. پژوهشگاه بر اساس مأموريت پايش فرهنگي کشور در سال 97 مطالعات موج سوم را شروع کرد و کارهاي مطالعاتي مقدماتي را انجام داد و در سال 98 به ميدان عمليات رفت. امسال در فاصله بهار و اوايل تابستان اطلاعات جمع‌آوري شد. با اين توضيح که تعداد نمونه‌هاي موج سوم 15 هزار و 600 مورد برآورد شد و واحد تحليل از خانوار به فرد تغيير کرد.اين طرح را در کل کشور، در 31 مرکز استان، 87 شهر غيرمرکز استان و 500 روستا انجام داديم که اين نشان مي‌دهد پراکندگي خوبي در اين طرح وجود داشت. در گردآوري اطلاعات 400 نفر با ما همکاري داشتند. نظارت و دقت داشتيم تا داده‌ها به‌خوبي گردآوري شوند. همچنين جامعه آماري ما از افراد 15 تا 75 سال تشکيل شده ‌است. گزارش طي دو ماه گذشته آماده و در حدود يک ماه پيش، از نتايج طرح رونمايي شد؛ ولي اين گزارش هنوز به انتشار عام نرسيده است. فقط در جلسه‌اي که داشتيم دوستان و معيدفر مديرعلمي طرح گزارشي مجمل ارائه دادند و در حقيقت گزارش تفصيلي کشوري در حال آماده‌سازي است و گزارش تک‌تک استان‌ها هم به‌تدريج آماده مي‌شود.مصرف فرهنگي را در 12 تا 13 حوزه مختلف بررسي کرديم.
  حوزه‌هايي که مورد توجه قرار گرفت فعاليت‌هاي فرهنگي ايرانيان در زمينه‌هاي مذهبي، اجتماعي، ورزشي، تفريحي، هنري، کتاب‌خواني و روزنامه‌خواني، مجله‌خواني و مصرف راديو و تلويزيون و انواع وسايل صوتي و تصويري، رايانه، اينترنت و تلفن همراه، سينما و تئاتر و موسيقي و زمان فراغت و نيازهاي فرهنگي بود. در موج سوم در قياس با دو دوره قبل، موضوعات شبکه‌هاي اجتماعي، اينترنت و موسيقي اضافه شده است.
  *51 درصد مردن در خانه به راديو گوش مي‌دهند:محور ديگر اين طرح کتاب و کتاب‌خواني است. در اين پژوهش مشخص شد، هر فرد روزانه 12.30 دقيقه مطالعه مي‌کند. در موج قبلي نيز رقم همين بود، يعني ميزان مطالعه مردم ايران تغييري نکرده است. البته مراد ما کتاب غيردرسي است، کتب درسي، قرآن و دعا را در ساعات مطالعه حساب نکرده‌ايم. همچنين 30 درصد از مردم ايران به شبکه‌هاي مختلف راديو گوش مي‌دهند که اين به ميزان 33 دقيقه در شبانه روز است. بالاترين ميزان استفاده از راديو با 51 درصد در خانه انجام مي‌شود، 39 درصد در اتومبيل و 10 درصد مردم در محل کار به راديو گوش مي‌دهند. در مورد تلويزيون مشخص شد که 92 درصد مردم تلويزيون تماشا مي‌کنند. در مورد استفاده پاسخگويان از تلويزيون، از ايشان پرسيده شد که تلويزيون تماشا مي‌کنيد يا به راديو گوش مي‌دهيد؟ لذا محدوده زماني براي آن نگذاشتيم؛ بنابراين کسي که در يک سال گذشته فقط يک بار تلويزيون تماشا کرده است به اين سؤال پاسخ »بله« داده است. قسمتي که در مورد متوسط تماشاي تلويزيون و گوش کردن به راديو است از نمره کساني استخراج شده است که به سؤال کلي قبلي پاسخ بله داده‌اند.
  *78 درصد مردم اصلاً به سينما نمي‌روند:سريال‌هاي خانگي عدد مصرف قابل توجهي دارد و مردم نزديک به 20 درصد از سريال‌هايي را که عرضه مي‌شود، تماشا مي‌کنند. مردم در روز در حدود يک ساعت از دستگاه‌هاي صوتي، تصويري، سينماي خانگي و ستاپ باکس استفاده مي‌کنند. 72 درصد مردم حدود يک ساعت و هفت دقيقه در روز موسيقي گوش مي‌کنند. در اين آمارگيري مصرف موسيقي سنتي، رتبه اول را دارد. البته اين رقم با فاصله کمي جلوتر از موسيقي پاپ قرار گرفته است. در حدود سه درصد از مردم، موسيقي راک و رپ ايراني گوش مي‌دهند. حدود ?? درصد از کامپيوتر و لپ‌تاپ، 60 درصد از اينترنت استفاده مي‌کنند و در حدود 90 درصد گوشي تلفن همراه دارند. بيشترين ميزان مصرف اينترنت در ايران از طريق موبايل انجام مي‌شود. حدود 78 درصد مردم اصلاً به سينما نمي‌روند که اين عدد نشان‌دهنده وضعيت وخيمي است.48 درصد مردم در منزل خود مراسم پخش نذري يا سفره دارند و 63 درصد جشن تولد اعضاي خانواده را برگزار مي‌کنند -جشن تولد مقوله‌اي فرهنگي و جزو سبک زندگي مردم شده است- همچنين حدود 73 درصد مردم فعاليت هنري انجام نمي‌دهند.
  *51در مورد درصد بالايي که به سينما نمي‌روند اطلاعاتي داريد؟ چرا اين درصد اصلاً به سينما نمي‌روند؟اين آمار از نظر تطبيق با معيارها و مقياس‌هاي ديگر بي‌ربط نيست و معنادار است. در مراجعه به روستاها و شهرهاي درجه دو نيز ديده مي‌شود که اين شهرها و روستاها سالن سينما ندارند که عدد شهر بدون سينما بالاست. همچنين در آمارهاي دو دهه اخير ديده مي‌شود که تعداد سينماهاي تعطيل شده زياد بوده است. به عبارتي، تقريباً عمده شهرهاي درجه دو ما سينما ندارند و به دلايل مختلفي تعطيل شده‌اند.
   به گزارش امانت به نقل ازايرنا، ولي در بررسي چند دهه اخير ديده مي‌شد با اينکه جمعيت حدود دو برابر شده، تعداد سينما افزايش نيافته است. لذا سينما به‌نوعي کالاي فرهنگي است که ايجاد فضاهاي کالبدي آن در بخش قابل توجهي از نقاط کشور متوقف شده است و بايد تدابير خاصي براي تأسيس سينما در شهرهاي کوچک اتخاذ کرد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی