در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹

فرهنگی > شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند

گروه فرهنگي:داوود نعمتي انارکي مي‌گويد فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي بعضاً دچار آنومي فرهنگي شده‌اند، يعني با خيل کثيري از افراد مواجه است که در تمام زمينه‌ها صاحبنظر هستند.

  گروه فرهنگي:داوود نعمتي انارکي مي‌گويد فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي بعضاً دچار آنومي فرهنگي شده‌اند، يعني با خيل کثيري از افراد مواجه است که در تمام زمينه‌ها صاحبنظر هستند.
  داود نعمتي انارکي عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيما و دانشيار اين دانشگاه در سخناني با اشاره به تعاريفي در خصوص مخاطب تصريح کرد: مخاطب کسي است که محتوا براي او تهيه و ارائه مي‌شود و او در نهايت داوطلبانه به آن توجه نشان مي‌دهد.
  وي يادآورشد: افراد به دلايلي از جمله؛ تفريح و سرگرمي، رفع نيازهاي اطلاعاتي، شناختي و اجتماعي به محتواي رسانه‌ها توجه مي‌کنند.نعمتي انارکي با اشاره به دو واژه رسانه‌هاي جريان اصلي و شبکه‌هاي اجتماعي که محور اصلي اين نشست بود، اظهار داشت: تعريف من از اين دو واژه با رويکرد داخلي است و بر اين اساس رسانه‌هاي جريان اصلي رسانه‌هايي هستند که از قدمت بيشتري برخوردارند، در گذشته تعداد زيادي از مردم را تحت تأثير قرار مي‌دادند، بازتاب دهنده جريان‌هاي فکري با رويکردهايي خاص بودند و رسانه‌هايي همچون صداوسيما، مطبوعات و خبرگزاري‌ها در اين رده قرار مي‌گيرند.
  وي افزود: شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان ابزارهاي ارتباطي نوين که از طريق اينترنت قابليت دسترسي به آنها وجود دارد، اين امکان را فراهم مي‌سازد که افراد با عضويت در آنها امکان دستيابي به اطلاعات، به اشتراک گذاري توليدات متني، صوتي و تصويري و نيز تشکيل گروه‌هايي بر اساس علايق مشترک را امکان پذير مي‌کند. اين شبکه‌ها به زندگي خصوصي آدم‌ها نيز راه يافته و بسياري از مناسبات انساني را تحت تأثير خود قرار داده و مهمتر اينکه بين فرستنده و گيرنده يک فرآيند ارتباطي ميان کنشي را شکل داده است.
  نعمتي در ادامه با يادآوري اين مطلب که جريان رسانه‌اي کنوني جرياني پيچيده‌تر از گذشته است، اظهار داشت: تنوع رسانه‌ها و دسترسي تمام مردم به انواع رسانه‌ها و پيام‌ها موجب شده که مخاطب از جايگاه گذشته خود که صرفاً دريافت کننده بود به جايگاهي بالا که توليد کننده هم است، دست يابد.
  اين عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيما تصريح کرد: اگر در گذشته انحصار جريان رسانه‌اي در اختيار رسانه‌هاي جريان اصلي بوده، اما اکنون مي‌توان پايان دوران انحصار اين رسانه‌ها را با صداي بلند اعلام کرد.
  نعمتي انارکي در ادامه به ظرفيت‌ها و چالش‌هايي که اين دو جريان رسانه‌اي در داخل کشور با آن مواجهاند، اشاره کرد و يادآور شد: گفتمان رسانه‌هاي جريان اصلي تا حدودي با بحران مواجه شده و دليل آن نيز بعضاً خام فروشي رويدادها بدون واکاوي دقيق موضوع و از سويي اتکا به عنصر مصلحت بدون توجه به نيازهاي واقعي مخاطبان است و اين وضعيت، اين رسانه‌ها را با چالش‌هايي در حوزه مخاطب روبرو ساخته است.
  وي خاطر نشان کرد که مردم با توجه به سطح سواد و شناخت رسانه‌اي که پيدا کردهاند، مصلحت خود را در دريافت و مديريت پيام به رسانه‌اي خاص واگذار نمي‌کنند.
  نعمتي در ادامه با اشاره به اينکه رسانه‌هاي جريان اصلي نتوانسته‌اند بستر فعاليت و گفتمان گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف به صورت توأمان باشند، تاکيد کرد: شبکه‌هاي اجتماعي اين ظرفيت را دارند که پوشش دهنده گفتمان افراد و گروه‌ها باشند، که اين ظرفيت موجب شده تا مخاطبان بيشماري را به خود وابسته کنند.
   اين عضو هيئت علمي دانشگاه با بيان اين مطلب که گستردگي چرخه سکوت رسانه‌اي نسبت به رويدادهاي مختلف، آفت رسانه‌هاي جريان اصلي در حوزه مخاطب است، يادآور شد: رسانه‌هاي جريان اصلي بايد بتوانند مسائل مهم و بعضاً پوشيده در لايه‌هاي سازماني را از چرخه سکوت رسانه‌اي خارج کنند تا به ترند مباحث تبديل شوند. چنين سياستي عامل توجه مخاطبان به رسانه‌هاي جريان اصلي خواهد شد.
   در واقع چون رسانه‌هاي اجتماعي توانستهاند سکوت و انکار رسانه‌اي را نسبت به رويدادهاي مختلف از بين ببرند، بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند، به عبارت ديگر غيبت رسانه‌اي در برخي رويدادها توسط رسانه‌هاي جريان اصلي باعث مي‌شود تا مخاطبان به سمت رسانه‌هاي ديگر گرايش پيدا کنند. وي يادآور شد که رسانه‌هاي جريان اصلي بايد از پديده رها شدگي مخاطب توسط رسانه فاصله بگيرند و در توليد و نشر پيام به نيازهاي واقعي مخاطبان با توجه به شرايط رقابتي توجه نشان دهند.
  اين دانشيار دانشگاه افزود: رسانه‌هاي جريان اصلي براي جذب مخاطب بيشتر، بايد از شيوه دروازه باني سنتي در انتخاب و انتشار اخبار دوري جويند چرا که اين شيوه ديگر مورد مقبوليت افراد جامعه نيست.
  نعمتي انارکي در ادامه با اشاره به برخي ظرفيت‌ها و چالش‌هاي موجود در فضاي مجازي که فرصت مناسبي را براي رسانه‌هاي جريان اصلي در جذب مخاطب پديد مي‌آورد، اظهار داشت: وجود شبکه‌هاي اجتماعي يک جريان رسانه‌اي را براي تمام صاحبنظران پديد آورده است که موجب پيدايش سرمايه گفتماني شده تا قدرت‌هاي انحصاري در جامعه را به چالش کشد و اين ظرفيت خوبي است که رسانه‌هاي جريان اصلي مي‌توانند از آن بهره بگيرند.
  وي در خصوص چالش‌هاي فضاي مجازي تصريح کرد: گسترش اخبار جعلي پيامد گسترش شبکه‌هاي اجتماعي است و از سويي سطح چالش‌ها و رقابت‌ها در اين شبکه‌ها در برخي موارد به مسائل پوپوليستي تقليل يافته است که اين فرصت خوبي است تا رسانه‌هاي جريان اصلي بتوانند با دوري از اين فضا، مخاطبان خود را افزايش داده و حفظ کنند.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،وي در پايان تاکيد کرد که فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي بعضاً دچار آنومي فرهنگي شده اند، يعني با خيل کثيري از افراد موجه است که در تمام زمينه‌ها صاحبنظر هستند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی