در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

سیاسی > نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه

نخست وزير ترکيه، بينالي ييلديريم يک سال از زمان پشت سر گذاشتن خونين ترين حمله تروريستي در تاريخ جمهوري ترکيه سپري شد. ترکيه در اين يک سال استقامت استعداد بهبودي و قدرت خود را به اثبات رساند. بررسي يک سال گذشته و نگاه به آينده حائز اهميت است. پيش از هر چيزي بايد به ياد آوريم که با چه روبرو شديم.

  يک سال از زمان پشت سر گذاشتن خونين ترين حمله تروريستي در تاريخ جمهوري ترکيه سپري شد. ترکيه در اين يک سال استقامت استعداد بهبودي و قدرت خود را به اثبات رساند.  بررسي يک سال گذشته و نگاه به آينده حائز اهميت است. پيش از هر چيزي بايد به ياد آوريم که با چه روبرو شديم.

  آنچه آن شب رخ داد حمله خائنيني عليه حکومت ترکيه بود که در ارتش ترکيه رخنه کرده و به مجنوني وابسته بودند که خود را »»امام کائنات«« مي خواند. با جانياني روبرو شديم که مجلس ملي خود را بمباران کرده قرارگاه نيروي ويژه پليس که در صف مقدم در حال مبارزه با گروهک هاي تروريستي است را با خاک يکسان نموده، تانک ها را بر روي مردم غير نظامي غير مسلح رانده و با هواپيماها و بالگردهاي جنگي به روي آنان آتش مي گشود. در طول تاريخمان چنين وحشتي را تجربه نکرده بوديم. اين شبکه تروريستي 250 نفر از هموطنانمان را کشته و بيش از 2000 نفر را نيز مجروح نمود. هنگامي که به پشت سر مي نگريم از اين تجربه بسيار تلخ دو دستاورد غرورآفرين کسب کرده ايم. نخستين آن عبارت از شجاعت و عزم و قاطعيت مردم ترکيه است. هموطنانمان از هر قشر جامعه و هر بخش طيف سياسي بر عليه کودتاگران به خيابان ها سرازير شدند. کانال هاي تلويزيوني به رغم فشارها و تهديدهاي کودتاگران به پخش  برنامه هاي خود  ادامه دادند. ملت ترک همدل و يکپارچه شد.
  دوم آنکه ملت ترکيه به جهانيان نشان داد که از دمکراسي حمايت کرده و خواهد کرد. ملتم نشان داد که تنها دولت هاي مبتني بر اراده ملي که از راه دمکراسي به اقتدار رسيده اند بر ترکيه حاکميت خواهند يافت نه گروه هاي مسلح. قويترين مشروعيت، مشروعيت دمکراتيک است. به عنوان يک کشور از اين آزمون دشوار دمکراسي با روسفيدي بيرون آمديم. ليکن، سوالي که آن شب نوه ام در کمال سادگي پرسيد از ذهنم و از اذهان_ها پاک نخواهد شد: »»پدربزرگ، آيا اين ها نظاميان ما نيستند؟«« واقعا اين چگونه ذهنيتي است که زمينه حمله اينچنين خونخوارانه يک انسان به هموطن خود، به سازمان هاي خود، به سمبل هاي خود و به رهبران خود را فراهم مي آورد؟ پاسخ اين سوال در نهاد و طبيعت شبکه خائني که با آن روبرو هستيم نهفته است. آن شب با يک شبکه جرمي که با دريافت دستورات سرکرده خود فتح الله گولن ، آن ها را کورکورانه اجراء مي نمود روبرو بوديم.  از باند خائني صحبت مي کنيم که از گذشته هزار ساله شکوهمند و پرافتخار نظاميان ترک بهره اي نبرده و در پايگاه نظامي که به عنوان مرکز خود از آن استفاده مي کردند در مقابل مدير يک شرکت وابسته به فتو ((FETO)) و صاحب صوري يک مدرسه وابسته به گروهک مذکور سلام نظامي مي دادند. دولتمان در اصل چهره واقعي فتح الله گولن را پيش از 15 ژوئيه شناخته و حرکت خود را شروع کرده بود. تلاش  مي کرديم تا بتوانيم دنباله هاي اين ساختار را در دولت آشکار نماييم. در اين راه نيز به مرحله مهمي رسيده بوديم.
   ليکن اقدام به کودتاي 15 ژوئيه به تلخي نشان داد که تهديدي که با آن روبرو هستيم بسيار فراتر از برآوردهايمان، بسيار عميق تر و حياتي تر بوده است. بزرگي دسيسه اي که فتح الله گولن طي 40 سال براي تصرف حاکميت ترکيه چيده بود را آشکار ساخت. منسوبين فتو ((FETO)) در راستاي دستورات فتح الله گولن، »»با پنهان نمودن موجوديت خود، در داخل مويرگ هاي نظام حرکت کرده«« و همانند ويروسي که مرحله به مرحله با تصرف ارگان هاي حياتي بدن موجب التهاب و عفونت مي گردد، تقريبا »»به تمامي مراکز قدرت«« دسترسي يافته بودند. طي اين يک سال بعد از 15 ژوئيه تحقيقات جامع اداري  کيفري و حقوقي انجام گرفت. در ارتباط با اين ساختاري که اقدام به کودتا را طراحي و اجراء نمود اطلاعات و دلايل بسيار گسترده اي به دست آمد.
  اطلاعات و دلايل موجود نشان مي دهد که با ساختاري متشکل از يک سيستم اعتقادي منحرف و ايزوتريک که در راس آن فتح الله گولن قرار دارد مواجه هستيم. مدرسه ها و خوابگاه هاي اين گروهک کارکردي همانند مراکز شستشوي مغزي و جمع آوري شبه نظاميان داشته است.  زمينه نفوذ اعضاي اين گروهک که در اين مکان ها پرورش داده شده و به سرکرده خود که او را همانند »»منجي«« مي بينند وفادار هستند به سازمان هاي دولتي فراهم شده است.
   بدين ترتيب انسان هايي که در راستاي اهداف اين سازمان قابليت انجام هرگونه اعمال غير قانوني و غير اخلاقي را بدون چون و چرا داشته اند به سمت هاي حساس رسيده اند. اين اشخاص در آزمون هاي استخدامي دولتي دسيسه هايي از قبيل تخلف، شنود غير قانوني، حق السکوت و شکايات صوري انجام مي دادند.
   از طريق تشکل هاي تاسيس شده تحت عنوان انجمن خيريه و بنيادها جهت گروهک منابع مالي فراهم شده است. از طريق هولدينگ ها ي بزرگ و بانک ها ميليون ها دلار پولشويي انجام شده است. رسانه هاي وابسته به گروهک نيز کارکردي تبليغاتي داشته اند. آيا چنين »»جنبش آموزشي«« وجود دارد که با روش خانه هاي تيمي فعاليت نموده، اعضاي آن يکديگر را با نام مستعار شناخته، جهت تماس و ارتباط بين خودشان از سيستم هاي رمزي خود ساخته استفاده کرده، به اعضاي خود تکنيک حفاظت از اطلاعات و تاکتيک پنهان کردن گرايش هاي خود را آموزش دهد؟ اين گروهک تروريستي نسل جديد براي از بين بردن غيرخودي ها بدون استثنا دست به هر روشي زده و بدين ترتيب تلاش نموده علاوه بر دستيابي به قدرت، حاکميت جمهوري ترکيه را نيز در راستاي هدف هاي انحرافي خود تصرف نمايد. آنچه ملت ترکيه در روز 15 ژوئيه شکست داد همين هدف انحرافي و خطرناک است.  
   مي توانم بگويم با تدابيري که اتخاذ نموديم ستون مهره اصلي اين سازمان را در ترکيه متلاشي کرده ايم. ليکن خطر محدود به ترکيه نمي باشد. سازمان مذکور دربسياري از کشورها تشکيلاتي مشابه تشکيلاتش در ترکيه دارد. اين ها اکنون در داخل حکومت هاي ديگر به کاشتن تخم خيانت ادامه مي دهند. آن ها براي ادامه حيات خود اينک فعال تر از گذشته به دنبال نفوذ اقتصادي و سياسي در عرصه جهاني هستند. بدينوسيله مايلم بار ديگر به تمامي دوستانمان در اين زمينه هشدار دهم. ملت ترک به تمامي جهانيان نشان داد که دمکراسي به آساني به دست نمي آيد و ارزش آن به حدي است که حتي در راه آن مي توان جان خود را فدا کرد.
   وظيفه اي که ما بر عهده داريم اين است که به نحوي تدابير لازم را اتخاذ نماييم که ديگر به هيچ وجه با تهديدي مشابه مواجه نگرديم. حداکثر تلاش خود را انجام مي دهيم که اين روند دشوار را در چهارچوب قانون پيش ببريم. تحليل نهايي اين است که به دمکراسي ترکيه حمله شد و دمکراسي پيروز گرديد.  از اينرو، پس از اين هدفمان و تلاشمان برداشتن گام هاي لازم در طول زمان  براي رساندن دمکراسي به امن ترين قله ها و نمونه ترين سطوح خواهد بود.     

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی