در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

سیاسی > روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي

یادداشت شهربانو امانی در روزنامه اعتماد بودجه سالانه در واقع برشي از برنامه كوتاه‌مدت ٥ ساله است. تمركززدايي و استاني كردن بودجه و توانمند كردن استان‌ها از برنامه سوم در دستور كار بود.
   بودجه سالانه در واقع برشي از برنامه كوتاه‌مدت ٥ ساله است. تمركززدايي و استاني كردن بودجه و توانمند كردن استان‌ها از برنامه سوم در دستور كار بود. 
   البته تمركز‌زدايي از برنامه نخست در دستور كار بود اما تنها برنامه‌اي كه بعد از انقلاب طي پنج برنامه كوتاه‌مدت انجام شده و تنها برنامه‌اي كه بودجه سالانه به هدف نزديك بود و انحراف از معيار كمي داشت و هدفگذاري درستي داشت، برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور بود. 
   اميدوارم دولت دوازدهم كه نخستين بودجه خود پس از چهار سال تجربه را به مجلس ارايه مي‌دهد به عملياتي كردن بودجه توجه لازم را كرده باشد. موضوع عملياتي كردن بودجه سال‌هاي سال است در كشور مطرح است اما بسياري از شركت‌هاي زيان ده دولتي كه بيش از دو‌سوم بودجه به اين شركت‌ها تعلق مي‌گرفت در برابرعملياتي شدن بودجه مقاومت مي‌كردند. 
   متاسفانه از دولت نهم و دهم كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه سازمان كنترل‌كننده دولت بود، منحل شد و در كشور به‌هم‌ريختگي به وجود آمد، يكي از اين به‌هم‌ريختگي‌ها كلنگ‌زني‌هاي بدون حساب و كتاب بود. اگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود داشت و بر اين پروژه نظارت مي‌كرد ما امروز در كشور با اين حجم از پروژه‌هاي نيمه تمام كلنگ زده رو به رو نبوديم. 
  دولت دوازدهم قرار است بود جه عملياتي و تمركز‌زدا با تاكيد بر انضباط مالي، شفافيت بودجه و كوچك كردن دولت ارايه دهد. متاسفانه امروز ما شاهديم اقتصاد نفتي منجر به بزرگ شدن دولت شده است كه اين امر سبب كاهش حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور مي‌شود. 
  در بودجه سال ٩٧ انتظار مي‌رود به كوچك‌تر شدن دولت و پررنگ‌تر شدن حضور بخش خصوصي توجه شده باشد. همچنين در بودجه سال آينده بايد شاخص شفافيت، عملياتي شدن بودجه و توجه به اشتغال و توليد با رويكرد تقويت بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد. 
  در بودجه سال آينده موضوع استاني شدن بودجه مورد توجه قرار گرفته است. اميدواريم در اين بخش به سهم مناطق آسيب‌پذير و نيازمند بودجه با حفظ تعادل و توازن نيز توجه شود. 
   اميدوارم رييس‌جمهور روحاني در نخستين بودجه دولت دوازدهم به كنترل تورم و رشد اقتصادي توجه ويژه داشته باشند و با اين رويكرد يك بودجه واقعي و قابل اجرا را به مجلس تقديم كنند.
   
  منبع: تابناک
نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی