در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

سیاسی > بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور

گروه گزارش: راي دهندگان در آذربايجان_غربي در کنار عمل به وظيفه خود و حضور گسترده در پاي صندوق هاي راي انتظاراتي نيز از رئيس جمهوري آينده دارند که بهبود وضعيت اقتصادي و ارتقاي عزت کشور در دنيا و منطقه از جمله مهمترين آنهاست.

  گروه گزارش: راي دهندگان در آذربايجان_غربي در کنار عمل به وظيفه خود و حضور گسترده در پاي صندوق هاي راي انتظاراتي نيز از رئيس جمهوري آينده دارند که بهبود وضعيت اقتصادي و ارتقاي عزت کشور در دنيا و منطقه از جمله مهمترين آنهاست.
   ميليون ها نفر از مردم ايران اسلامي در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند و به وظيفه خود براي افزايش اقتدار ايران اسلامي در روزهاي پيش رو و همچنين افزايش شاخصه هاي سرمايه اجتماعي جامه عمل پوشاندند که امري مهم در هر انتخابات به شمار مي رود.در کنار همه انگيزه هاي حضور براي شهروندان از جمله افزايش اقتدار ايران اسلامي، پشتوانه مردمي نظام و عمل به فرمايش مقام معظم رهبري، انتظار شهروندان از روساي جمهوري انتخابي خود نيز بسيار مهم و اساسي است که همواره يکي از عوامل مهم حضور پرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري به شمار مي رود.داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در دوره تبليغات انتخاباتي و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از جمله مناظره، شعارهايي را براي تحقق در دوره رياست جمهوري خود دادند که تحقق آن شعارها در کنار نيازهاي اساسي خانواده ها و شهروندان از جمله مواردي است که راي دهندگان به آن تاکيد دارند.
  محسن محمدي يکي از شهروندان اروميه اي در اين خصوص گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي و چشم انداز 20 ساله از خواست ها و انتظارات ما از رئيس جمهوري است.
  وي بيان کرد: از رئيس جمهوري آينده کشور مي خواهيم تا چشم اميدش به داخل باشد و استفاده از توان و تخصص جوانان را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهد.
  وي اضافه کرد: خودداري از حرکت هاي مقطعي و برنامه ريزي معقول با استفاده از ظرفيت هاي فراوان جوانان از جمله مواردي است که اميدواريم در دوره آتي رياست جمهوري بيش از پيش به آن پرداخته شود.
  پري يزداني نيز اظهار کرد: ايجاد اشتغال در حال حاضر به مهمترين دغدغه خانواده ها تبديل شده است و بايد در چهار سال آينده يکي از برنامه ريزي هاي مسئولان به اين امر اختصاص يابد.مومن صيادي پور نيز گفت: انتظار دارم تا رئيس جمهوري کشورمان در دوره آتي، در اولين مرحله از اقدامات خود زمينه مناسبي را براي اشتغال جوانان فراهم کند.
  وي افزود: من يک جوان داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بيکار هستم که با هزار اميد براي شرکت در انتخابات آمده ام و بسياري از هم سن و سال هاي من نيز با اين فکر در انتخابات شرکت کرده اند تا در آينده نزديک صاحب شغل شوند و مشکلات زندگي خود را از اين طريق حل کنند.
  وي اضافه کرد: هيچ جواني به دليل بيکاري نمي تواند ازدواج کند و متاسفانه به همين علت، نرخ ازدواج نيز پايين آمده است.
  رحيم کرمي ديگر شهروند حاضر در پاي صندوق هاي راي نيز اشتغال را دغدغه مهم مردم و به ويژه جوانان برشمرد و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نيز امسال را به نام سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري کردند که اين امر نشان از ضرورت بالاي توجه به اشتغال در کشور دارد.وي بيان کرد: خشکاندن ريشه هاي فساد و تبعيض در بين مردم از ديگر انتظاراتي است که از رئيس جمهوري آينده ايران داريم.به گزارش امانت به نقل از ايرنا،يوسف شکاري نيز گفت: بالابردن اقتدار قوه مجريه و استقلال آن از ساير قوا از درخواست هاي جدي ما از رئيس جمهوري است و انتظار داريم تا کسي که انتخاب مي شود ملتزم به قانون باشد و در چارچوب آن حرکت کند.وي اضافه کرد: رئيس جمهوري آينده بايد توجه ويژه به امور فرهنگي داشته باشد و اقتصاد کشور را با عقلانيت و برنامه ريزي مدون اداره کند.
  وي تاکيد کرد: عمل به وعده_هاي تبليغاتي از جمله انتظاراتي است که از رئيس جمهوري داريم؛ اگر توان اجراي وعده هاي تبليغاتي را ندارند چرا به مردم وعده دادند و آنان را اميدوار کردند؟ وي افزود: رئيس جمهوري بايد به صورت مستمر به مردم در خصوص عمل به وعده ها گزارش دهد .وي اظهار کرد: خواسته ديگرم از رئيس جمهور اين است که با توجه به اينکه در اروميه و سطح کشور تعداد زيادي از مردم با مشکلات معيشتي جدي روبرو هستند به مشکل معيشتي مردم توجه داشته باشد و اين از خواسته هاي جدي ما راي_دهندگان از رئيس_ جمهوري است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی