در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸

دین و اندیشه > 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد

گروه خبر: معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: با توجه به اهميت تمرکز بر احيا درياچه اروميه 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد.

   گروه خبر: معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: با توجه به اهميت تمرکز بر احيا درياچه اروميه 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد.
   به گزارش امانت، مسعود تجريشي در نشست خبري با اصحاب رسانه از تعيين 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه خبر داد و اظهار داشت: با رايزني و مشورت کارشناسان و تاريخ شناسان صاحب‌نام استان روز 15 اسفند به عنوان مناسب‌ترين روز براي نام‌گذاري به نام درياچه اروميه تعيين شده که در سفر معاون اول رئيس جمهور به آذربايجان غربي رسما اعلام خواهد شد.
  اين مسئول گفت: در صورت اتمام به موقع پروژه هاي سخت افزاري تعريف شده در راستاي احياي درياچه اروميه از سال 1401 سالانه 1308 ميليون مترمکعب آب جديد وارد درياچه اروميه خواهد شد.
  معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست آغاز روند خشکي درياچه اروميه را از سال 85 عنوان کرد و يادآور شد: تراز آب درياچه اروميه در سال 93 حدود 1270.56 متر بوده که اين رقم در سال ?? به 1270.79 متر رسيده که مي تواند نقطه اميدي براي احياي درياچه اروميه باشد.
  وي با اعلام اينکه از سال 93 تا 97 مجموع مبالغ هزينه شده از محل ماده 10 و 12، اعتبارات رودخانه هاي مرزي صندوق توسعه ملي و بودجه سنواتي دستگاه هاي اجرايي در راستاي احياي درياچه اروميه حدود 3 هزار ميليارد تومان بوده، ادامه داد: با اين حال 70 درصد از هزينه‌هاي انجام شده در قالب پروژه‌هاي مختلف هنوز به مرحله ثمردهي نرسيده است.
  تجريشي با بيان اينکه 50 درصد منابع مالي به طرح تونل انتقال آب از کاني سيب به طول 35.6 کيلومتر به عنوان مهم ترين پروژه اجرايي اختصاص يافته که در صورت اتمام سالانه 623 ميليون متر مکعب را به درياچه اروميه خواهد رساند، ادامه داد: در حال حاضر پيشرفت اجرايي اين پروژه 68 درصد بوده و 24.5 کيلومتر حفاري تونل انجام شده است.
  وي با اعلام اينکه با اتمام طرح سد سيلوه نيز سالانه 100 ميليون متر مکعب به درياچه اروميه انتقال مي يابد، تصريح کرد: با اتمام طرح انتقال پساب 19 تصفيه خانه فاضلاب به درياچه اروميه با هزينه کرد 364 ميليارد تومان سالانه 300 ميليون متر مکعب آب به درياچه سرازير خواهد شد.
  مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه ادامه داد: طرح توسعه شبکه‌هاي فرعي حوضه آبريز درياچه اروميه در حجم 23 هزار هکتار در دست اجرا بوده که با اجراي اين طرح سالانه 100 ميليون مترمکعب آب صرفه‌جويي شده و به درياچه اروميه انتقال مي يابد.
  وي با بيان اينکه طرح سردهنه سازي، اصلاح و بازسازي دريچه ها و آبگيري رودخانه ها از 35 درصد پيشرفت اجرايي برخوردار است، افزود: با اتمام سردهنه سازي بر 200 نهر پيرامون درياچه اروميه نيز 100 ميليون متر مکعب آب انتقال داده شده و با مرمت و بازسازي تأسيسات بهره‌برداري نيز 100 ميليون متر مکعب آب به صورت سالانه به درياچه اروميه وارد مي شود.
  معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست تصريح کرد: در صورت اتمام به موقع پروژه هاي سخت افزاري تعريف شده در راستاي احياي درياچه اروميه از سال 1401 سالانه 1308 ميليون مترمکعب آب جديد وارد درياچه اروميه خواهد شد.وي با تاکيد بر اينکه تحقق تراز اکولوژيک درياچه اروميه در گرو کاهش 40 درصدي مصرف آب کشاورزي و تامين حق آبه زيست محيطي 2900 ميليون مترمکعب درياچه اروميه مي باشد، ادامه داد: صرفه‌جويي 40 درصدي در بخش کشاورزي به صورت جدي در حال پيگيري است و موضوع تغيير الگوي گشت و کاشت گياهان دارويي و محصولات کم آب بر و داراي توجيه اقتصادي در راستاي کاهش مصرف آب و افزايش درآمد کشاورزان اجرايي مي شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی