در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

دین و اندیشه > مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد

گروه دين و انديشه:‌يک پژوهشگر حوزه مسجد با اشاره به اينکه بسياري از متعلقات مساجد را از آن گرفته ايم، گفت: زماني يک مسجد مي تواند برخوردار از جواناني فعال باشد که امام جماعت به عنوان عضو اصلي آن، توانايي جذب جوانان و تجربه و تخصص کافي در اين حوزه را داشته باشد.

  گروه دين و انديشه:‌يک پژوهشگر حوزه مسجد با اشاره به اينکه بسياري از متعلقات مساجد را از آن گرفته ايم، گفت: زماني يک مسجد مي تواند برخوردار از جواناني فعال باشد که امام جماعت به عنوان عضو اصلي آن، توانايي جذب جوانان و تجربه و تخصص کافي در اين حوزه را داشته باشد.
   حجت الاسلام محمد علي حججي ، با اشاره به اينکه يکي از شرايط امام جماعت مسجد، اسلام شناس بودن است، عنوان کرد: تصميم گيري نهايي در امور مساجد و مديريت امور مربوط به آن بايد به عهده يک اسلام شناس باشد، اما امام جماعت‌ براي اتخاذ بهترين تصميم نيازمند بازواني است که او را در اين امر همکاري و همياري کنند، بنابراين هيئت امناء به منزله بازوان توانمند، مي توانند ياري گر امام جماعت باشند.
  وي با تاکيد بر اينکه امام جماعت در مسجد، جايگاه راهبردي دارد، افزود: جايگاه هيئت امناء، يک جايگاه اجرايي است، همانطور که در کشور ما، رهبر جايگاه راهبردي داشته و قواي ديگر از جمله قوه مجريه، جايگاه اجرايي دارند، در خصوص مساجد نيز اين چنين است.
  *مسجد نه دور از حاکميت و نه دور از مردم است
  اين پژوهشگر حوزه مسجد گفت: کارکرد و جنبه اصلي مسجد، جنبه عبادي آن است و جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي بايد حول محور عبادي باشند؛ يک جامعه ديني و اسلامي نيز تصميم‌گيري هايش بايد بر مدار دين باشد و اين نوع از تصميم گيري نيازمند اسلام شناسي و برخورداري از عدالت است، بنابراين در حوزه مساجد، امام جماعت که بايد يک اسلام شناس و فردي عادل باشد، جايگاه تصميم گيري نهايي دارد و اين امر بايد براي مردم تبيين شود.
  حججي بيان کرد: مسجد، نه دور از حاکميت و نه دور از مردم است، و نبايد اين دو را جداي از يکديگر ببينيم؛ البته که سياست هاي کلان يک جامعه را بايد حاکميت در مورد آن اعمال نظر کند و بنابراين مسجد هم به عنوان يک پايگاه مهم در جامعه، تابع اين سياست گذاري ها است، اما به طور کلي مسجد بايد به دست خود مردم اداره شود.
  *مساجد بايد به صورت شبانه روزي در اختيار مردم باشد
  اين استاد حوزه اظهار کرد: مساجد بايد از رونق و آباداني برخوردار باشند و اين به  معناي برخورداري از لحاظ تجهيزات ساختماني و فيزيکي نيست، بلکه يک مسجد بايد زنده و پويا باشد، به طوري که در 24 ساعت شبانه روز درب آن به روي عموم مردم باز باشد تا رفع و حل بسياري از مسائل در آن انجام شود، اما متاسفانه به دليل عدم توجه کافي به مساجد، رفت و آمد و مراجعه‌ي چنداني به آن انجام نمي شود؛ بنابراين مسجد تنها در يک ساعات خاصي براي مراجعه در اختيار مردم است.
  اين پژوهشگر حوزه مسجد عنوان کرد: متاسفانه تسهيلات و سرانه خاصي به مساجد تعلق نمي گيرد و اين ديدگاه بايد تغيير پيدا کند، چراکه مسجد يک پايگاه بسيار مهم و مردمي است که مي‌تواند در رفع بسياري از مسائل مردم و خدمت رساني به آن ها، کار گشا باشد.
  *متعلقات مساجد بايد بازگردانده شود
  حججي با تاکيد براينکه براي پويا شدن مساجد، بايد متعلقات و آن چيزي که مال مسجد است، به آن بازگردانده شود، گفت: خدمات رساني اجتماعي بايد با محوريت مساجد و در آن انجام شود، درحالي که امروزه متاسفانه چنين کارکردهايي را از آن گرفته ايم، هنگامي که صندوق هاي قرض الحسنه، انجام کارهاي فرهنگي، رفع مشکلات مردم و... را به فرهنگ سراها، کميته امداد و غيره، واگذار کرده ايم، طبيعتا بسياري از چيزهايي که متعلق به مسجد بوده است را از آن گرفته ايم.
  اين کارشناس مذهبي تاکيد کرد: جنبه سياسي مساجد امروز مختص زماني شده است که تنها يک انتخابات در آن انجام شود و پس از آن هيچ توجهي به اين ظرفيت مسجد نمي شود که اين يک آسيب بزرگ است.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،حججي با تاکيد بر اينکه متوليان و مسئولين بايد در انتخاب امام جماعت در مساجد دقت کنند، افزود: مهم ترين نيروي انساني يک مسجد، امام جماعت آن است؛ زماني يک مسجد مي تواند، زنده، پويا و برخوردار از جواناني فعال در اين عرصه باشد که امام جماعت به عنوان عضو اصلي و تاثير گذار، توانايي جذب جوانان و تجربه و تخصص کافي در اين حوزه را داشته باشد، اما متاسفانه آنچه که ما امروزه شاهد آن هستيم عدم دقت کافي در انتخاب امام جماعت مساجد است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی