در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

دین و اندیشه > عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه

گروه دين و انديشه:در فرهنگ اسلامي اولين روز ماه شوال به عنوان عيد فطر و جشن بازگشت به فطرت معين شده است. ‌در فرهنگ اسلامي اولين روز ماه شوال به عنوان عيد فطر و جشن بازگشت به فطرت معين شده است، زيرا مسلمانان روزه دار در طول ماه رمضان با ارتباط‌هاي پي در پي با خداوند متعال واستغفار از گناهان به تصفيه روح و جان خويش همت گماشته و از تمام آلودگي‌هاي ظاهري و باطني که بر خلاف فطرت آن هاست، خود را پاک نموده و به فطرت واقعي خود برمي گردند. عيد فطر روز ترک گناه و فاصله گرفتن از زشتي‌ها و پليدي‌ها و روز غلبه بر شياطين، روز عيد است. عيد فطر روز بازگشت به فطرت است، اين معنا رامي توان از لغت »عيد فطر«هم فهميد، چرا که »عيد« به معناي بازگشت و »فطر« به معناي »فطرت و طبيعت« است.

   گروه دين و انديشه:در فرهنگ اسلامي اولين روز ماه شوال به عنوان عيد فطر و جشن بازگشت به فطرت معين شده است. ‌در فرهنگ اسلامي اولين روز ماه شوال به عنوان عيد فطر و جشن بازگشت به فطرت معين شده است، زيرا مسلمانان روزه دار در طول ماه رمضان با ارتباط‌هاي پي در پي با خداوند متعال واستغفار از گناهان به تصفيه روح و جان خويش همت گماشته و از تمام آلودگي‌هاي ظاهري و باطني که بر خلاف فطرت آن هاست، خود را پاک نموده و به فطرت واقعي خود برمي گردند. عيد فطر روز ترک گناه و فاصله گرفتن از زشتي‌ها و پليدي‌ها و روز غلبه بر شياطين، روز عيد است. عيد فطر روز بازگشت به فطرت است، اين معنا رامي توان از لغت »عيد فطر«هم فهميد، چرا که »عيد« به معناي بازگشت و »فطر« به معناي »فطرت و طبيعت« است.
  مسلمانان در اين روز در اثر يک ماه ضيافت و مهماني خداوند به صفاي باطن دست يافته و در حقيقت، شخصيت واقعي خويش را بازيافته اند، آري، فطرت پاک انسان در طول سال در اثر غبار‌هاي جهل و ناداني و غفلت به انواع گناهان و معصيت‌ها مبتلا شده و از حقيقت خود دور مي‌شود و در نتيجه دچار خودفراموشي و خدا فراموشي مي‌گردد. اما با فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، انسان مسلمان در پرتو فضاي معنوي آن ماه و تلاش‌هاي خويش به يک زندگي نوين دست مي‌يابد، که مي‌توان آن را»بازگشت به خويشتن« ناميد.
  در روز عيد فطر گوئي يک مسلمان از نو متولد مي‌شود، چرا که طبق گفتار اميرمؤمنان عليه السلام، روزه داران در شب عيد فطر از تمام آلودگي‌ها و پليدي‌ها پاک شده اند و کمترين پاداش خود را که پاکي و پاکيزگي است دريافت نموده اند.
  *مراتب روزه داران در عيد فطر
  بدون ترديد تک تک مسلمانان با فرا رسيدن عيد سعيد فطر نوعي شادي و لذت دروني در خود احساس مي‌کنند، اما استقبال مسلمانان از روز عيد فطر يکنواخت و مساوي نيست. زيرا هر کسي نسبت به معرفت و ايمان خود به اين عيد بزرگ و با عظمت مي‌نگرد و از آن بهره مي‌گيرد. زمينه ها، ذهنيت ها، مراتب ايمان و عوامل ديگري در نگرش و انگيزه افراد دخالت دارد.
  به همين جهت عارف واصل ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي قدس سره روزه داراني را که به عيد سعيد فطر وارد مي‌شوند، به پنج گروه تقسيم مي‌کند و نوع نگرش آنان رانسبت به اين روز با عظمت توضيح مي‌دهد. ايشان در مورد پايين‌ترين مراتب استقبال کنندگان از عيد فطر مي‌نويسد: »گروهي از روزه داران حقيقت روزه را نشناخته اند و با زحمت و تکلف از خوردن و آشاميدن و ساير مبطلات خود داري مي‌کنند و اين را نوعي طاعت مي‌شمارند و خود را منت دار خداوند مي‌دانند. آنان از اعضاء و جوارح خود مراقبت نکرده و با دروغ و غيبت و بهتان و افترا و دشنام، به آزار ديگران پرداخته و زحمات خود را هدر مي‌کنند و در نزد خداي عالميان منزلتي ندارند، مگر اينکه حضورشان در روز عيد براي حسن ظن به عنايت خداي بزرگ باشد و در نمازگاه خود در روز عيد فطر از گناهان استغفار نموده و طلب آمرزش کنند. «
  وي عالي‌ترين مرتبه استقبال کنندگان از عيد فطر را از آن روزه داران عارفي مي‌داند که لذت نداي خداي «جل جلاله»، رنج گرسنگي و تشنگي و شب زنده داري را از ياد آنان برده و با شوق و شکر بلکه با وجد آن را پيشواز نموده، در سرعت سير و سلوک و پيشروي به سوي خير، جديت به خرج داده و از عمق جان به نداي رب الارباب لبيک گفته اند.
  خداوند متعال اعمال را از اين گروه به حسن قبول مي‌پذيرد و آن‌ها را به مقام قرب نزديک مي‌نمايد و در پيشگاه صدق در جوار خود با اولياء و اصفياء مي‌نشاند و از «جام اوفي» به آن‌ها مي‌چشاند و به مقام »او ادني«مي‌رساند. آري، در حقيقت در سحرگاه عيد فطر اولياء الهي با حضرت حق چنين نجوا دارند:
  اي عيد عاشقان به حقيقت جمال تو
  هر لحظه عيديي رسدم از وصال تو
  عيد کسان غره شوال و عيد من
  آن ساعتي بود که ببينم جمال تو
  حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي در مورد ابعاد اقتصادي و اجتماعي عيد فطر مي‌توان به پرداخت زکات فطره به عنوان عاملي ارزشمند براي فقرزدايي، توسعه اقتصادي و حل مشکلات اجتماعي در جامعه اسلامي اشاره نمود. افزون بر اينکه در کنار کمک به فقراء، موارد مصرف ديگري نيز براي زکات فطره در اسلام منظور شده است که از جمله آن‌ها احياي روحيه همياري و تعاون، رسيدگي به وضع بهداشتي، درماني و فرهنگي مسلمانان مي‌باشد. از زکات فطره مي‌توان قرض بدهکاران حقيقي و افرادي را که در راه معصيت و خلاف بدهکار نشده اند، پرداخت نمود. در ساختن مسجد، مدرسه، پل‌ها و راه‌ها و بيمارستان‌ها و برطرف کردن ساير نياز‌هاي مسلمانان نيز مي‌توان از اين بودجه مردمي استفاده کرد.
  همچنين با اين بودجه مي‌توان باور‌هاي ديني و اعتقادات مسلمانان ضعيف الايمان را تقويت نمود و کساني را که در معرض شبهات و وسوسه‌هاي دشمنان قرار دارند ياري کرد.
  مسلمانان با عمل به اين موارد که با پرداخت زکات فطره انجام مي‌شود، در حقيقت به بخشي از دعا‌هاي ماه رمضان - که در مدت يکماه بعد از نماز زمزمه مي‌کردند -، در روز عيد فطر جامه عمل مي‌پوشانند. گذشته از اين ها، پرداخت زکات فطره که با نيت عبادت و تقرب به خداوند متعال انجام مي‌شود، نوعي بهره گيري از ماديات براي رسيدن به معنويات است.
  بدين جهت گفته اند که قبول روزه موکول به پرداخت زکات فطره مي‌باشد، چرا که دادن زکات موجب جدايي از تعلقات مادي و هوا‌هاي دنيوي و نفساني است و انسان مؤمن براي دوام فطرت الهي خويش و بازگشت به عهد فطري »الست« از هر آنچه رنگ تعلق دارد، بايد رها و آزاد باشد و زنجير ماديات را از پاي خود برکند تا سبک بال به سوي خداوند گام نهد.
  *تقويت وحدت مسلمانان
  اجتماع روز عيد فطر مي‌تواند در پيوند و همدلي مسلمانان نقش آفرين باشد. آنان در گردهمايي روز عيد فطر و قرار گرفتن در کنار هم، از نظرات، مشکلات و گرفتاري‌هاي همديگر آگاه مي‌شوند. در اين گردهمايي بغض‌ها و کينه‌ها تبديل به دوستي و همدلي مي‌شود و مؤمنان در يک صف واحد احساس اتحاد و نزديکي بيشتري به همديگر مي‌کنند.
  به گزارش امانت به نقل از باشگاه خبرنگاران،عيد فطر از سويي حکايت از پيوند معنوي انسان با خداي خويش دارد و از سوي ديگر حکايت گر ارتباط وي با هم کيشان خود است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی