در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دین و اندیشه > سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است

گروه دين و انديشه: قيوم‌زاده با بيان اينکه سبک زندگي داراي دو حوزه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است، تصريح کرد: تاکنون مقالات متعددي درباره سبک زندگي قرآني نوشته شده و پايان‌نامه‌هايي به رشته تحرير درآمده است، ولي عموماً روي بعد انديشه‌اي و بينشي سبک زندگي کار کردند در حالي که مي‌توانيم از قرآن کريم بعد رفتاري و عملکردي هم استخراج کنيم.

   گروه دين و انديشه: قيوم‌زاده با بيان اينکه سبک زندگي داراي دو حوزه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است، تصريح کرد: تاکنون مقالات متعددي درباره سبک زندگي قرآني نوشته شده و پايان‌نامه‌هايي به رشته تحرير درآمده است، ولي عموماً روي بعد انديشه‌اي و بينشي سبک زندگي کار کردند در حالي که مي‌توانيم از قرآن کريم بعد رفتاري و عملکردي هم استخراج کنيم.
  حجت‌الاسلام محمود قيوم‌زاده، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان،  به توضيح درباره مفهوم سبک زندگي و نحوه استخراج سبک زندگي قرآني اشاره و اظهار کرد: سبک زندگي واژه‌اي است که مي‌تواند مقول به تشکيک باشد؛ يعني هر کسي يک مراد و مفهومي از سبک زندگي داشته باشد. بنيان‌گذار اين بحث يک منظوري از سبک زندگي ارائه داد، ولي بعدا اين مفهوم تطور پيدا کرد و هر کس بر اساس ديدگاه خودش به مفهوم سبک زندگي پرداخت. بايد توجه داشت که سبک زندگي به معناي شيوه زندگي و نوع رفتار و بينش صرف نيست؛ بلکه سبک زندگي در مفهومي که ما از آن اراده مي‌کنيم برايند مؤلفه‌هاي متعددي است.
  وي ادامه داد: از زماني که روانشناسان اين اصطلاح را به کار بردند مرادات متعددي از آن شده و به ادبيات انقلابي هم وارد شده است. در ايران با توجهي که مقام معظم رهبري در اين زمينه داشتند، ديدند ديگران دارد در اين حوزه براي ما برنامه‌ريزي مي‌کنند؛ لذا خواستند فعالانه در اين حوزه وارد شويم و سبک زندگي ايراني اسلامي ارائه دهيم. تصورم اين است که سبک زندگي چيزي فراتر از آن است که بنيان‌گذاران اين مفهوم منظور داشتند. سبک زندگي ايراني اسلامي همدوش با تمدن نوين اسلامي شکل مي‌گيرد.
  دبير انجمن علمي معارف اسلامي ايران تصريح کرد: در سبک زندگي يک بعد، بعد عقيدتي و انديشه‌اي است و يک بعد، بعد رفتاري و عملکردي؛ يعني هم سبک زندگي بعد‌ سخت‌ا‌فزاري دارد و هم بعد نرم‌افزاري. البته بعد سخت‌افزاري متأثر از بعد نرم‌افزاري است. در بُعد نرم‌افزاري سبک زندگي، موضوعاتي چون غايت‌مندي زندگي و هدف زندگي مراد است. در حوزه سخت‌افزاري هم کنش‌ها، رفتاها و تعاملات فردي و اجتماعي مورد نظر است. البته عامل اثرگذار ديگري که بر حوزه سخت‌افزاري سبک زندگي تأثيرگذار است، علاوه بر حوزه نرم‌افزاري و بينشي، توانمندي و تکنولوژي است.
  وي افزود: موقعي که اتومبيل اختراع نشده بود سبک زندگي انسان‌ها با امروز که اين وسيله اختراع شده است، اصلاً قابل مقايسه با امروز نيست. اگر کسي به رفتارها و تعاملات صد سال پيش نگاه کند شاهد خواهد بود که با سبک زندگي‌اي که ما امروز داريم متفاوت است. دليل آن هم بهره‌مندي از امکانات و تکنولوژي‌اي است که امروزه در اختيار ما قرار گرفته است.
  پژوهشگر معارف اسلامي در ادامه اظهار کرد: بنابراين مقصود من اين است اگر بخواهم مفهوم اصلي سبک زندگي را باز کنم، تصورم اين است مفهوم سبک بر پايه يک بعد عقيدتي و بينشي که همان غايتمندي به زندگي است، استوار است و همچنين بر يک پايه ‌سخت‌افزاري و رفتاري و عملي استوار است که اين حوزه، از تکنولوژي و امکانات هم تأثير مي‌پذيرد؛ يعني علاوه بر اينکه بُعد فکري و اعتقادي بر حوزه رفتاري تأثير‌گذار است، امکانات هم بر بعد عملي تأثيرگذار است. اين مفهومي است که بنده از سبک زندگي در ذهن دارم چون سبک زندگي برايند همه بينش‌ها، اعتقادات و امکاناتي است که طرف در اختيار دارد. بنابراين حالا که ما در گام دوم انقلاب اسلامي قرار داريم بايد دنبال سبک زندگي اصيل اسلامي و الگوي ايراني باشيم. فکر کنم مقام معظم رهبري هم با توجه به مسئله تمدن نوين اسلامي مفهوم سبک را اراده کردند؛ يعني سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است.
  وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مطالعات کافي براي استخراج الگوي سبک زندگي از قرآن صورت گرفته است يا خير؟ پاسخ داد: متأسفانه نتوانستيم سبک زندگي جامع اسلامي را پياده کنيم؛ گرچه به لحاظ تئوري و هدفي برايمان مسجل است که در سبک زندگي اسلامي دنبال يک زندگي بر پايه خدامحوري، معادمحوري و سعادتمندي دنيوي و اخروي هستيم و همان‌طور که در مقدمه قانون اساسي آمده، قرار است در سبک زندگي اسلامي همه به حقوق خودشان برسند، از عدالت اجتماعي برخوردار باشند و به کسي ظلم نشود و همه بتوانند به خواسته‌هاي مشروع خودشان برسند.
  قيوم‌زاده يادآور شد: مي‌خواهم بگويم اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم که مطالعات کافي صورت گرفته است يا خير شايد نتوانيم جواب مثبت بدهيم. ما بايد سبک زندگي را داراي اضلاع متعدد بدانيم. اگر سبک زندگي را کامل و جامع نبينيم ممکن است برآيند مطالعات ما استخراج يک سبک زندگي جامع نباشد. مطالعاتي که تاکنون انجام گرفته است‌ نتوانسته سبک زندگي را به صورت منظومه‌اي جامع در اختيار ما قرار بدهد.
  وي افزود: قرآن کريم خيلي ظرفيت دارد سبک زندگي انسان را بسازد منتهي عمده سرمايه‌گذاري کساني که در اين حوزه کار کردند ‌ روي بعد انديشه‌اي و نرم‌افزاري سبک زندگي بوده است. تاکنون مقالات متعددي درباره سبک زندگي قرآني نوشته شده و پايان‌نامه‌هايي به رشته تحرير درآمده است ولي عموما روي بعد انديشه‌اي و بينشي سبک زندگي کار کردند در حالي که مي‌توانيم از قرآن کريم بعد رفتاري و عملکردي هم استخراج کنيم. به اعتقاد من مي‌توان از قرآن الگوي حيات طيبه که خودش يک سبک زندگي جامع است را استخراج کرد.
  به گزارش مانت به نقل از ايکنا،عضو هيئت علمي دانشگاه در ادامه تاکيد کرد: قرآن هم در حوزه انديشه و باور و معنابخشي سبک زندگي ارائه مي‌دهد؛ به اين معنا که فکر و انديشه انسان خدامحور و آخرت‌محور باشد و هم بر حوزه‌هاي رفتاري و عملي تاکيد دارد و به عنوان مثال، رفتار پيامبر(ص) را الگويي براي ما قرار مي‌دهد. اين مسئله مي‌تواند در استخراج بعد سخت‌افزاري سبک زندگي به ما کمک بکند. من تصورم اين است اگر قرار است روي سبک زندگي اسلامي قرآني کار کنيم بايد هم کساني باشند که در حوزه اعتقادي، فکري و انديشه‌اي سبک زندگي قرآني کار کنند و مولفه‌هاي قرآني سبک زندگي را استخراج کنند و هم افرادي که در حوزه روانشناسي و جامعه‌شناسي دين تخصص داشته باشند تا بتوانند مولفه‌هاي سبک زندگي را به صورت منظومه‌اي جامع ايجاد کنند. اينکه رهبري توصيه کردند سبک زندگي اسلامي داشته باشيم لازمه‌اش اين است کار گروهي و شبکه‌اي انجام شود. به هر صورت کارهايي در اين زمينه شده اما مطالعه کافي در اين زمينه انجام نشده و مطالعات جامع نبوده است و راضي‌کننده نيست.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی