در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

دین و اندیشه > رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست

گروه دين و انديشه:يکي از باور‌هاي مهم ما شيعيان رجعت و بازگشت به دنيا پيش از آخرت است که االبته رجعت براي خود فلسفه و سير خاصي دارد.

  گروه دين و انديشه:يکي از باور‌هاي مهم ما شيعيان رجعت و بازگشت به دنيا پيش از آخرت است که االبته رجعت براي خود فلسفه و سير خاصي دارد. شيعيان اسلام با توجه به آياتي که در قرآن آمده است و يا سخنان امامان و پيامبران به مسائل مختلفي ايمان و اعتقاد پيدا کرده اند، از جمله؛ بهشت، جهنم، رجعت، آخرالزمان و ...يکي از باور‌هاي مهم ما شيعيان، رجعت و بازگشت به دنيا پيش از آخرت است که اين موضوع براي خود فلسفه و سير خاصي دارد.
  رجعت چيست؟ رجعت از جمله باور‌هاي شيعيان است که به معناي بازگشت به سوي دنيا پس از مرگ و پيش از آخرت است. رجعت کمي بعد از ظهور امام زمان و پيش از شهادت ايشان اتفاق خواهد افتاد. اين بازگشت مختص مومنان خالص و مشرکان محض است.
  فلسفه رجعت چيست؟با توجه به آنچه از روايات اسلامي استفاده مي‌شود، رجعت جنبه همگاني ندارد، بلکه اختصاص به مؤمنان صالح‌العملي دارد که در يک مرحله عالي از ايمان قرار دارند و همچنين کفار ستمگري که در مرحله منحطي از کفر و ظلم قرار دارند؛ چنين به نظر مي‌رسد که بازگشت مجدد اين دو گروه به زندگي دنيا به منظور تکميل يک حلقه تکاملي گروه اول و چشيدن کيفر دنيوي گروه دوم است.به تعبير ديگر گروهي از مؤمنان خالص که در مسير تکامل معنوي با موانع در زندگي خود روبرو شده‌اند و تکامل آن‌ها ناتمام مانده‌است، حکمت الهي ايجاب مي‌کند که سير تکاملي خود را از طريق بازگشت مجدد به اين جهان ادامه دهند، شاهد و ناظر حکومت جهاني حق و عدالت باشند و در بناي اين حکومت شرکت جويند، چرا که شرکت در تشکيل چنين حکومتي از بزرگترين افتخارات است و برعکس، گروهي از منافقان و جباران سرسخت علاوه بر کيفر خاص خود در رستاخيز بايد مجازات‌هايي در اين جهان، نظير آنچه اقوام سرکشي مانند فرعونيان و عاد و ثمود و قوم لوط ديدند ببينند، و تنها راه آن رجعت است.
  چنانکه امام جعفر صادق (ع) در حديثي مي‌فرمايد:» رجعت عمومي نيست بلکه جنبه خصوصي دارد، تنها گروهي بازگشت مي‌‏کنند که ايمان خالص يا شرک خالص دارند. «
  زمان وقوع رجعت:بر اساس روايات، رجعت با اندک فاصله‌اي بعد از ظهور امام زمان (عج) و پيش از شهادت ايشان و برپا شدن قيامت واقع خواهد شد.امام صادق (ع) در اين باره فرموده اند: »چون زمان قيام قائم (عج) فرا رسد در ماه جمادي الآخر و ده روز از ماه رجب چنان باراني ببارد که مردم مانند آن را نديده باشند، سپس خداوند به سبب آن باران گوشت و استخوان مؤمنان را در قبرهايشان بروياند،و گرد و غبار موهايشان را مي‌تکانند«
  شاخصه و ويژگي‌هاي رجعت کنندگان
  براساس روايات، گروه پيامبران (ع)، امامان معصوم (ع)، مؤمنان خالص و نيز کفار خالص، جزء کساني‌ هستند که در زمان رجعت، به اين دنيا باز مي‌گردند. رواياتي که بطور عام از بازگشت پيامبران و ائمه (عليهم السلام) سخن به ميان آورده‌اند مثل کلام امام صادق (ع) که در تفسير آيه قرآن فرمود:" به خدا سوگند اين آيه در زمان رجعت عملي خواهند شد آيا نمي‌دانيد که پيامبران (عليهم السلام) در دنيا ياري نشدند و کشته شدند و نيز ائمه (عليهم السلام) کشته شدند، اما اين ياري و پيروزي در رجعت تحقق خواهند يافت. "
  نخسين رجعت کننده کيست؟بر اساس روايات اولين رجعت کننده حضرت امام حسين (ع) است.خود آن حضرت در اين باره فرموده اند: »من نخستين کسي هستم که زمين شکاف مي‌خورد و از آن بيرون مي‌آيم و اين همزمان است با رجعت اميرالمؤمنين (ع) و قيام قائم ما (عج)« امام صادق (ع) نيز در اين باره فرموده اند: »نخستين کسي که به دنيا برمي گردد، حسين بن علي (ع) است، او چندان فرمانروايي مي‌کند که بر اثر پيري، ابروانش بر روي چشمانش فرو مي‌افتد«.
  چه کساني رجعت مي‌کنند؟
  با توجه به روايات مشخص مي‌شود که مومنين محض و کافران محض رجعت خواهند کرد.در روايات به طور خاص از اين افراد به عنوان رجعت کنندگان ياد شده است:امام حسين (ع) به عنوان اولين رجعت کننده.امام علي (ع) که رجعت‌هاي متعددي براي ايشان ذکر شده است.
  ائمه معصومين (ع) به صورت خصوصي به برخي از ياران خود بشارت رجعت داده اند از جمله سلمان فارسي، مقداد بن اسود، جابر‌بن عبدالله انصاري، ابود‌جانه انصاري، مالک اشتر، مفضل بن عمر، حمران بن اعين، داود رقّي و مؤمن طاق،ياران انبياي پيشين از جمله 15 نفر از قوم موسي (ع)، 7 تن از اصحاب کهف، يوشع وصي حضرت موسي (ع)، مؤمن آل فرعون و...انبياي گذشته،حضرت محمد (ص) که به همراه ائمه معصومين (ع) رجعت مي‌کنند.رجعت برخي منافقين و کفار
  رجعت چقدر طول مي‌کشد؟نتيجه‌اي که از بررسي روايات به دست مي‌آيد اين است که رجعت هنگام ظهور امام زمان (عج) آغاز شده و تا قبل از قيامت و رستاخيز کبري ادامه خواهد داشت.
  رجعت در روايات:
  امام باقر (ع): »روز‌هاي خدا سه تاست؛ روزي که قائم (عج) قيام مي‌کند و روز رجعت و روز قيامت.«
  امام صادق (ع): »به خدا سوگند که روز‌ها و شب‌ها به سر نيايد تا آن که خداوند مردگان را زنده کند و زندگان را بميراند و حق را به اهلش بازگرداند و دين برگزيده خود را بر پاي دارد و بر جهان حاکم گرداند«.امام رضا (ع): «رجعت حقيقت دارد. در ميان امت‌هاي پيشين نيز وجود داشته و قرآن از آن سخن به ميان آورده و رسول خدا (ص) فرموده است: هر چه در امت‌هاي گذشته بوده در ميان اين امت نيز عيناً و مو به مو پيش خواهد آمد«
  رجعت در کلام بزرگان وعلما:
  علامه طباطبايي، »رجعت از مراتب روز قيامت است. اگر چه در کشف و ظهور، پايين‌تر از قيامت است و دليل پايين‌تر بودن آن از قيامت، عبارت است از امکان راه يافتن فساد و شر در آن (في الجمله)؛ به خلاف قيامت (که هيچ گونه فساد و شري در آن راه نخواهد يافت) و به همين دليل، روز ظهور حضرت مهدي (عج) نيز گاه ملحق به قيامت شده است؛ به خاطر ظهور و غلبه تامه حق؛ اگر چه روز ظهور حضرت نيز پايين‌تر از روز رجعت است.«
  علماء شيعه عمدتا احاديث رجعت را متواتر دانسته‌اند و در فراز‌هاي مختلف در اين زمينه مطالبي را مطرح کرده‌اند چنانکه "شيخ حر عاملي (ره)ضمن بيان بيش از ششصد حديث و بيش از شصت آيه مي‌گويد: »هيچ شکي نيست که اين احاديث به تواتر معنوي رسيده‌است، زيرا براي کسي که قلبش از شبهه و تقليد پاک باشد موجب يقين و قطع مي‌شود. «
  "سيد مرتضي (ره) " از ديگر علماي شيعه است که در اين زمينه مي‌گويد: »خداوند متعال بعد از ظهور حضرت مهدي (عج) ، گروهي از کساني که قبلا از دنيا رفته‌اند به اين جهان بازمي‌گرداند، تا در ثواب و افتخارات ياري او و مشاهده حکومت حق بر سراسر جهان شرکت جويند، و نيز گروهي از دشمنان سرسخت را بازمي‌گرداند تا از آن‌ها انتقام گيرد...
   دليل بر صحت اين مذهب اين است که هيچ عاقلي نمي‌تواند قدرت خدا را بر اين امر انکار کند چرا که اين مساله محالي نيست، در حالي که بعضي از مخالفين ما چنان اين موضوع را انکار مي‌کنند که گويي آن را محال و غير ممکن مي‌شمرند... دليل بر اثبات اين عقيده اجماع اماميه‌است، زيرا احدي از آن‌ها با اين عقيده مخالفت نکرده‌است. «
  به گزارش امانت به نقل از باشگاه خبرنگاران،همچنين "علامه مجلسي (ره) " بعد از نقل احاديث رجعت مي‌گويد: » چگونه ممکن است کسي به صدق گفتار اهل بيت ايمان داشته باشد و احاديث متواتر رجعت را نپذيرد؟ احاديث صريحي که شماره آن به حدود دويست حديث مي‌رسد که چهل و چند نفر از راويان ثقات، و علماي اعلام، در بيش از پنجاه کتاب آورده‌اند... اگر اين احاديث متواتر نباشد چه حديثي متواتر است؟! «

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی