در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

دین و اندیشه > حيثيت زن حريم خداوند است

گروه دين و انديشه: حرمت زن اختصاص به افراد ندارد. همه اين‌ها اگر رضايت بدهند که زن بي‌حجاب باشد، قرآن رضايت نخواهد داد، چون حرمت و حيثيت زن به عنوان حق‌الله مطرح است.

   گروه دين و انديشه: حرمت زن اختصاص به افراد ندارد. همه اين‌ها اگر رضايت بدهند که زن بي‌حجاب باشد، قرآن رضايت نخواهد داد، چون حرمت و حيثيت زن به عنوان حق‌الله مطرح است.
  آيت‌الله جوادي عاملي در اين باره در کتاب »زن در آيينه جمال و جلال« مي‌نويسد: عده‌اي گمان مي‌کنند حجاب براي زن محدوديت و حصاري است که خانواده و وابستگي شوهر براي او به وجود آورده است. در حالي که در بينش قرآن کريم، حجاب زن تنها مربوط به خود او نيست تا بگويد از حق خود صرف‌نظر کردم. حجاب زن مربوط به مرد نيست تا بگويد من راضي‌ام.
  حجاب زن مربوط به خانواده نيست تا اعضاي خانواده رضايت بدهند. بلکه حجاب زن، حق الهي است و لذا در جهان غرب و کشورهايي که به قانون غربي مبتلا هستند اگر زن همسرداري آلوده شد و همسرش رضايت داد، قوانين آن‌ها پرونده را مختومه اعلام مي‌کند.
  اما در اسلام چنين نيست. زيرا حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد، نه شوهر و نه حق برادر و فرزندانش است. همه اين‌ها اگر رضايت بدهند، قرآن رضايت نخواهد داد، چون حرمت و حيثيت زن به عنوان حق‌الله مطرح است. يعني حيثيت زن، حريم خداوند است.
  خداي سبحان، زن را با سرمايه عاطفه آفريد تا معلم رقت باشد و پيام عاطفه بياورد. اگر جامعه‌اي اين درس رقت و عاطفه را ترک نمود و به دنبال غريزه و شهوت رفت، به همان فسادي مبتلا مي‌شود که در غرب ظهور کرده است. زن به عنوان امين حق‌الله از منظر قرآن مطرح است. يعني اين مقام و حرمت و حيثيت را خداي سبحان که حق خود اوست، به زن داده و فرموده اين حق من را به عنوان امانت حفظ کن.
  جامعه‌اي که قرآن در آن حاکم است، جامعه انسانيت و عاطفه است و سرش آن است که نيمي از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند که مادران هستند. بخواهيم يا نخواهيم، بدانيم يا ندانيم، در اصول خانواده درس رأفت و رقت است که کارساز است.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم، بر اين اساس، حجاب داشتن يا نداشتن امري اختياري نيست که کسي در مورد آن تصميم بگيرد. حجاب، حق خداست و بايد رعايت شود. زني که با پوشش نامناسب در مقابل نامحرمان حاضر مي‌شود در وهله اول، حق خدا را ضايع کرده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی