در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

دین و اندیشه > حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان

رضا دبيري نژاد گروه فرهنگي:فرهنگ همان چيزي است که زمينه گفتگو، آشنايي و صلح را پديد آورده و حفظ فرهنگ، مهم‌ترين راهکار براي مقابله با خوي حيواني جنگ افروزانه به شمار مي رود از اين رو تهديد فرهنگ، تهديد همه اهالي فرهنگ در تمام دنيا محسوب مي‌شود.

   گروه فرهنگي:فرهنگ همان چيزي است که زمينه گفتگو، آشنايي و صلح را پديد آورده و حفظ فرهنگ، مهم‌ترين راهکار براي مقابله با خوي حيواني جنگ افروزانه به شمار مي رود از اين رو تهديد فرهنگ، تهديد همه اهالي فرهنگ در تمام دنيا محسوب مي‌شود.
   فرهنگ مهم‌ترين دستاورد بشري در طول تاريخ بوده است آنچه که او را از خوي حيواني دور مي‌کند و آدم مي‌سازد، فرهنگ همان چيزي است که به آدم و عالم معنا مي‌بخشد و ارزش‌ها را به وجود مي‌آورد  همين ارزش‌هاست که احترام مي‌آورد و مهم‌ترين جنبه تجربه تاريخي بشر بوده است؛ اين‌گونه است که دستاوردهاي فرهنگي را بشر حفظ کرده است تا براي نسل‌ها نگه دارد و بر آن نام ميراث فرهنگي نهاده است. فرهنگ همان چيزي است که زمينه گفتگو، آشنايي و صلح را پديد آورده و حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار براي مقابله با خوي حيواني جنگ افروزانه بوده است.
  از همين رو همواره ميراث فرهنگي ميراث بشري و ميراث مشترک ناميده شده است تا همه در برابر دستاوردهاي فرهنگي در هر کجاي جهان که قرار دارد، مسئول باشند
  شايد در پاسخ به همه تجربه‌هاي تلخ بشري و پديد آمدن جنگ‌هاي ويرانگر جهاني که ويران‌سازي فرهنگ‌ها و دستاوردهاي فرهنگي، همچنين تلاشي مستبدانه براي يکسان‌سازي ملل و فرهنگ‌ها بود سازمان‌هاي جهاني فرهنگي و قوانين بين‌المللي در حفظ فرهنگ، ميراث فرهنگي و مراکز فرهنگي به وجود آمد، چراکه اين باور وجود داشت که همه اين‌ها دستاورد مشترک بشري است و از سوي ديگر اين‌ها مي‌تواند ضامن گفتگو، آرامش، صلح جهاني و کاهش تنش‌ها و تقابل‌ها باشد.
  ازاين‌رو به‌جز خودکامگاني که خود را از همه قوانين جهاني خارج دانسته‌اند و به دنبال حذف ملل ديگر بوده‌اند، هيچ‌کس نخواسته است تا رسماً به فرهنگ و دستاوردهاي فرهنگي ملت‌ها حمله کند و آن‌ها را در تنش‌هاي نظامي و سياسي تخريب سازد.
  در سال‌هاي اخير تنها آنان که به دنبال جنگ‌افروزي و حذف برخي از انواع بشريت بوده‌اند و هيچ‌وقت اهل صلح و گفتگو نبوده‌اند، همچون داعش و طالبان به ضديت با فرهنگ و حذف ميراث فرهنگي اقدام کرده‌اند، آنان که آثار ميراث فرهنگي بشري را منفجر کرده‌اند يا به غارت موزه‌ها در عراق و افغانستان رفته‌اند و تصاويري شرم‌آور را در باميان و موصل رقم زدند.
   همانان بوده‌اند که هزاران انسان را کشته و دردي عظيم را ساليان سال براي جهان به وجود آورده اند و سايه‌اي از وحشت را همين ويرانگران فرهنگ برجهان گستراندند. آن‌ها نمادي از همه فرهنگ ستيزان و جنگ افروزان تاريخ بوده‌اند که هيچ‌گاه جهان را در صلح و آرامش براي همه جهانيان نخواسته‌اند.همه اين تجاوزگران که تجاوز نظامي و فرهنگي برايشان فرقي نداشته است و همواره سعي کرده‌اند تجاوزهاي خود را در سايه توجيهات ملي، ايدئولوژيک و حق‌به‌جانب پنهان کنند اما درواقع آن‌ها به هيچ قانوني پايبند نبوده‌اند.
  تمام قوانين جهاني به‌ عنوان دستاوردهاي مشترک سازمان‌ها و دغدغه مشترک ملل برحفظ و در امان ماندن ميراث و دستاوردهاي فرهنگي تأکيد کرده‌اند اما شرمگينانه و تأسف‌آور است که رئيس‌جمهور کشوري، از يک تريبون رسمي، فرهنگ و مراکز فرهنگي کشوري با سابقه فرهنگي و تمدني ديرينه که ميراث با افتخار بشري محسوب مي‌شود را براي اميال سياسي و خصمانه خود تهديد کند. اين نه‌تنها عملي غيرقانوني طبق تمامي قوانين جهاني و مغاير با اهداف صلح جويانه است بلکه نمي‌توان آن را اقدامي براي حفظ امنيت، آزادي يا دموکراسي و حقوق  انساني دانست.
   تهديد مراکز فرهنگي به هجوم مسلحانه تنها از سوي کساني مي‌تواند صورت گيرد که هيچ نسبت و درکي از فرهنگ ندارند و هيچ از تاريخ و ميراث بشري نمي‌دانند و نقش سازنده تمدن‌هاي تاريخ‌ساز را که بخشي از ميراث جهاني را پديد آورده‌اند، نمي‌دانند و آن‌ها مي‌توانند تمام تلاش يک‌صد سال اخير تمام سازمان‌هاي فرهنگي جهاني و تمام متخصصين و دوستداران فرهنگ، هنر و ميراث فرهنگي را با ترويج کلامي از بين ببرند و اين ديگر تهديد يک ملت و يک کشور نيست بلکه ترور فرهنگ بشري از ميراث فرهنگي تا فرهنگ معاصر است.
  سکوت سازمان‌هاي جهاني فرهنگي در برابر چنين رفتارهايي مي‌تواند تقويت‌کننده چنين نهادهايي باشد که قطعاً همه متوليان و متخصصان حوزه فرهنگ در برابر عواقب آينده اين تهديدها مسئول‌اند.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،اين تهاجم کلامي به‌سوي فرهنگ سبب شده است تا همه دوستداران فرهنگ و ميراث فرهنگي در دنيا به صدا درآيند، شوراي بين‌المللي موزه‌ها- ايکوم و شوراي بين‌المللي حفاظت از بناها و محوطه‌هاي تاريخي – ايکوموس در پاسخ به اين اقدام بيانيه مشترک صادر کرده‌اند و همين‌طور اتحاديه موزه‌هاي آمريکا و مديران ارشد موزه متروپوليتن و برخي موزه‌هاي اروپايي با موزه‌داران ايراني همراه شده و ابراز نگراني کرده‌اند؛ اينجاست که مشاهده مي‌کنيم فرهنگ و متوليان فرهنگي فراتر از مناقشات بين‌المللي عمل مي‌کنند و از دغدغه‌هاي مشترک بشري صحبت مي‌کنند و اين اتحاد نشان مي‌دهد آنان که با فرهنگ دشمني دارند با همه اهالي فرهنگ در همه جاي دنيا دشمن هستند و نمي‌توانند فرهنگ را به دليل نزديکي ملل تاب بياورند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی