در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دین و اندیشه > حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي

گروه دين و انديشه:حجابيستا واژه‌اي است که در ادبيات حجاب و مدلينگ شکل گرفته و به زنان مسلماني اشاره دارد که به تعبيري لباس‌هاي»شيک« بر تن مي‌کنند و از استانداردهاي اسلامي نيز تخطي نمي‌کنند.

   گروه دين و انديشه:حجابيستا واژه‌اي است که در ادبيات حجاب و مدلينگ شکل گرفته و به زنان مسلماني اشاره دارد که به تعبيري لباس‌هاي»شيک« بر تن مي‌کنند و از استانداردهاي اسلامي نيز تخطي نمي‌کنند.
  »مُدل« به فردي گفته مي‌شود که از طريق صنعت تصوير، بدن خود را به‌عنوان نمونه ايده‌ال عرضه مي‌کند.
  درواقع، مدل نقش الگوي آرماني جسم مادي در عرصه اقتصاد هنر و تجارت پوشاک را نمايش مي‌دهد و استانداردهاي زيبايي‌شناختي معاصر را تعيين مي‌کند.
   بنابراين نسبت وثيقي ميان مدل با عرصه هنر، زيبايي‌شناسي و اقتصاد سرمايه‌داري برقرار است. به لحاظ تاريخي نيز نقش مدل‌ها زماني اهميت يافت که الگوي مشوق‌هاي مصرف بيشتر - به‌عنوان يگانه عنصر هستي‌بخش سرمايه‌داري - طراحي شد.
  ازاين‌جهت، پديده مدلينگ از ابتداي فرايند صنعتي‌شدن رسانه‌ها وجود داشته و عرصه هنرهاي ديجيتال و سپس رسانه‌هاي اجتماعي، نقش ويژه‌اي در تشديد آن داشته‌اند.
  بدين معني که هنرهاي ديجيتال با افزايش کيفيت نمايش و فرايند روتوش تصاوير، جنبه »باورپذيري« و »التذاذ« از تصوير را افزايش داده‌اند و شبکه‌هاي اجتماعي نيز با »گستره انتشار باورنکردني« و رسوخ به جان و روح انسان‌ها به دليل »شبکه‌اي بودن روابط« در رسانه‌هاي اجتماعي، به اقتصاد مدلينگ رونق داده‌اند. ازاين‌رو، اگر تا پيش‌ازاين، مدلينگ بيشترين بروز خود را در مجلات چاپي و نمايشگرهاي کوچک تلويزيوني داشت، امروز با فضاي گسترده‌تري روبرو است و امکان‌هاي بيشتري براي فروش تصوير دارد.
  هرچند پديده مدلينگ از سابقه مشخصي در تاريخ معاصر رسانه‌ها محسوب مي‌شود، اما پديده نوظهوري در ايران است و حيات جدي آن را مي‌توان از زمان همه‌گيري رسانه‌هاي اجتماعي دانست.
  از همين برهه است که تعداد قابل‌توجهي از زنان ايراني، در معرفي خود در رسانه‌هاي اجتماعي به لفظ »مدل« بسنده کرده‌اند و با بهره‌گيري از امکانات تصويرپردازي ديجيتال و روتوش‌هاي فتوشاپي، تصاويري از خود به نمايش گذاشته‌اند. حال چند سؤال مي‌تواند بحث ما را داغ کند!
  چه نسبت‌هايي ميان زن مسلمان ايراني، رسانه‌هاي اجتماعي، اقتصاد مدلينگ و حجاب وجود دارد؟
  جستجوهاي من نشان داد که از اين منظر و قبل از چنين تأملاتي، تلاش‌هايي براي فهم علمي اين مسئله وجود داشته است و مي‌توان متوني را يافت که مسئله مدلينگ و حجاب زنان مسلمان را موردتوجه قرار داده‌اند. کاواکي و کراپلين (2017) در پژوهشي دقيقاً به همين مسئله پرداخته‌اند و از واژه‌اي تحت عنوان »حجابيستا« سخن مي‌گويند.
  حجابيستا طبق ادعاي آنان واژه‌اي است که در ادبيات حجاب و مدلينگ شکل گرفته و به زنان مسلماني اشاره دارد که به تعبيري لباس‌هاي »شيک« بر تن مي‌کنند و درعين‌حال که اين لباس‌ها با استانداردهاي حاکم بر لباس »مدرن« همخواني دارد، از استانداردهاي اسلامي نيز تخطي نمي‌کند. کاواکي و کراپلين - به‌عنوان پژوهشگراني غيرمسلمان - در مقاله خود تأکيد مي‌کنند که تعداد انگشت‌شماري از اين زنان جوان در رسانه‌هاي اجتماعي وجود دارند.
  اما از لحاظ شهرت، کاملاً شناخته شده‌اند و صدها و حتي ميليون‌ها نفر »پيرو« دارند و پست‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي آنان به‌شدت موردتوجه قرار مي‌گيرد (کاواکي و کراپلين،2017: 850). از اين منظر اين زنان مسلمان توانسته‌اند که شخصيت و »هويت ديجيتالي«جديدي براي خود تعريف کنند و مفاهيمي مانند ايمان، حدود شرعي و اعتقاد ديني را مجدداً برسازند.
   به نظر مي‌رسد که در فضاي مجازي ايراني نيز اين مسئله قابل‌توجه باشد. به‌گونه‌اي که چندي پيش جنجال زيادي در مورد يکي از مدل‌هاي باحجاب برپا شد و هم‌زمان نيز سؤالات بسياري در مورد فعاليت زنان مسلمان در عرصه مدلينگ و برندينگ، امکان‌ها و شرايط اين نوع از فعاليت مطرح گشت.
  تضادهاي زيادي وجود دارد که بايد بدان پرداخته شود. مهم‌ترين تضاد در اين مسئله به اصل »آشکار شدن حريم خصوصي« - به‌عنوان اصل اساسي شهرت - برمي‌گردد که در حيطه مدلينگ و نمايش بدن غيرقابل‌اجتناب است. در اين صورت، فعاليت به‌عنوان مدل در عين حفظ حجاب، امري است که قطعاً به برساخت مفاهيم جديد در عرصه هويت ديني منجرخواهد شد. آن‌چنان‌که حتي پژوهش کاواکي و کراپلين در مورد سه مدل حجابيست نيز نشان داد که چنين پديده‌اي با عکس‌العمل‌هاي متفاوتي از سوي روحانيون مسلمان مواجه شده است. همچنين آن‌ها به فرايندهاي »جذابيت حجاب در مدل« و »برهنگي خاموش« توجه کرده‌اند.
  به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين، بدين معني به نظر مي‌رسد که دو عنصر حجاب و برهنگي، کنتراست تصوير را بالا مي‌برند و گزينش هوشمندانه از برهنگي در تصوير مي‌تواند توجه بيشتري جلب کند. امري که پيش‌ازاين نيز موردتوجه طراحان صنعت پورن مورد توجه قرار گرفته و يکي از ژانرهاي اصلي تصويرپردازي در اين صنعت محسوب مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی