در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دین و اندیشه > حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است

گروه دين و انديشه:ارتباط کمتر و دوري از فرد و شي مطلوب، جذابيت آن را بيشتر مي‌کند، بنابراين اگر زنان خواهان تحکيم موقعيت و افزايش محبوبيت خويش هستند بايد آن را در پناه حجاب به دست آورند.

  گروه دين و انديشه:ارتباط کمتر و دوري از فرد و شي مطلوب، جذابيت آن را بيشتر مي‌کند، بنابراين اگر زنان خواهان تحکيم موقعيت و افزايش محبوبيت خويش هستند بايد آن را در پناه حجاب به دست آورند.
   عفت و پاکدامني با آفرينش زن آميخته است. زن از روز نخست عفت گرا و پاکدامن است.نگاه هاي معصومانه و نفرت او از گناه  در آغاز جواني و تظاهر به عفت و پاکدامني در برخوردها، نشانه آن است که عفت در خلقت زن جايگاه عظيم و بلندي دارد. اسلام پوشش از بيگانه را ملاک برتري زن معرفي کرده است.
   پيامبر (ص) مي فرمايد بهترين زنان شما زنان با عفتي است که تنها براي شوهرشان خود را مي آرايند و در مقابل بيگانه کاملا پوشيده اند. پدران و مادران بايد در تربيت و پرورش حجاب دختران بکوشند، زيرا همين دختران به عنوان زنان آينده محور اصلي جامعه مي باشند و زن با حجاب خود ارزشها را به جامعه منتقل مي کند.
  از نظر قرآن برهنگي و بي حجابي ، دامي شيطاني است. حجاب وسيله است براي آراستن انسان به زينت عفت، حيا و تقوا و پاکدامني و وقار و شخصيت. حجاب وسيله اي براي تعالي روح و ايفاي مسئوليت هاي فردي و اجتماعي است.
   حجاب زنان نه تنها مانع از کار و کوشش نيست بلکه زن در پرتو حجاب، بهتر مي تواند وظايف اجتماعي خود را انجام دهد. حجاب به حفظ عفت و پاکدامني زن کمک مي کند. داشتن حجاب باعث گرم شدن کانون خانوادگي و سرگردان نشدن فرزندان مي شود. مادر با داشتن حجاب خود باعث مي شود که فرزندان به ناهنجاري ها و خلاف هاي اخلاقي (اعتياد، دزدي و ... ) گرايش پيدا کنند. زن با پوشش شرعي خود، خانواده را استوار و پابرجا مي سازد و بيهوده افراد را تحريک نمي کند و مردها را به مفسده نمي کشاند. طراوت و زيبايي زنان با حجاب، پايدارتر خواهد بود.
   زن امروزي با بي حجابي از جذابيت خود کاسته است و بدون ترديد يکي از علل بالا رفتن سن ازدواج که جوانان از تن دادن به تشکيل خانواده و احساس مسئوليت شانه خالي مي کنند همان گسترش بدحجابي و بي بندوباري مي باشد.
   اگر چه اين زنان با جلوه گري و خودنمايي، نظر مردان را به سوي خود جلب مي کنند اما غافل از اين هستند که مردان به همان اندازه و شايد بيش تر بدبيني نسبت به جنس زن پيدا مي کنند و در مورد انتخاب همسر وسواس زيادي نشان مي دهند و مي گويند از کجا بشناسيم يا اطمينان پيدا کنيم که همسر آينده مان خوب و صالح باشد.
   پس بي حجابي نوعي بي اعتمادي در مردان نسبت به زنان ايجاد مي کند. پس بايد پرسيد که آيا کمال زن، در جلوه گري و خودنمايي و طنازي در انظار عمومي است يا در پوشش وعفاف؟ کداميک شخصيت زن را اعتلا مي بخشد و کداميک شخصيت او را تنزل مي دهد؟
  در جوب مي توان گفت اگر زن حجاب نداشته باشد ارزش هاي واقعي او هم فراموش مي گردد. درست نيست که استعدادها و ارزش هاي واقعي زنان، تحت الشعاع ظواهر قرار گيرد و ظواهر جسماني  ملاک و معيار ارزش و شخصيت آنها گردد.
   به گزارش امانت به نقل ازهنرآنلاين؛ يکي از عوامل مهم استحکام خانواده، رعايت حجاب است اگر حجاب در جامعه اي کاملا رعايت شود باعث خواهد شد جوانان به ازدواج تمايل بيشتري پيدا کرده و خانواده هاي تشکيل شده نيز ثبات بيشتري خواهند داشت.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی