در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

دین و اندیشه > حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي

گروه دين و انديشه:يکي از مهم‌ترين مسائل در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، وجود چالش هاي دروني و بيروني است که مديريت فرهنگي و استفاده از ظرفيت هاي مردمي مي تواند اثرات تهاجم فرهنگي بيروني را خنثي کند.

  گروه دين و انديشه:يکي از مهم‌ترين مسائل در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، وجود چالش هاي دروني و بيروني است که مديريت فرهنگي و استفاده از ظرفيت هاي مردمي مي تواند اثرات تهاجم فرهنگي بيروني را خنثي کند.
  حجاب و عفاف يکي از مسائل مهم اين روزهاي جامعه به ويژه ميان جوانان محسوب مي شود. موضوعي که شايد به تبع کم کاري هاي داخلي و تهاجم فرهنگي  شاهد تغيير مفهوم آن در جامعه هستيم. اما در کنار تمام تلاش ها در فضاي مجازي و رسانه هاي غربي براي کم رنگ کردن فرهنگ ايراني_ اسلامي، برخي ديگر در داخل کشور نيز از دستگاه هاي دولتي تا بنيادهاي مذهبي و مردمي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب تلاش کرده اند. به طوري که در سال هاي اخير گروه هاي مردمي زيادي با عناوين مختلف از جمله »آمرين به معروف«  در اين حوزه ايجاد و شروع به فعاليت کرده اند. به همين منظور به گفتگو با مسئولين يکي از اين بنيادهاي فرهنگي و مردمي نشستيم تا درباره اهداف و اقدامات اين مجموعه و مسائل حوزه عفاف و حجاب بحث کنيم.در همين خصوص، سيد مهدي سيد محمدي مسئول بنياد مردمي »عفاف و حجاب«، درباره عملکرد اين بنياد در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: بنياد عفاف و حجاب يک مؤسسه مردمي است که در راستاي ترويج و تبليغ حجاب اسلامي فعاليت مي کند. اين فعاليت از سال 1390 و به همت جمعي از افراد علاقمند و با انگيزه هاي ايماني و انقلابي آغاز شده است.
  وي با بيان اينکه عفاف و حجاب علاوه بر آنکه آموزه ديني و اسلامي است از حمايت هاي روان شناختي و جامعه شناختي نيز برخوردار است، اظهار داشت: دو واژه عفاف و حجاب را غالباً به همراه هم به کار مي بريم به اين دليل که پيوند دروني عميقي با يکديگر دارند اما اينگونه نيست که دقيقاً مفهوم واحدي داشته باشند. بدون شک حجاب گرفتن يک نماد از عفت ورزيدن است.
  وي افزود: عفت بر مفهوم خويشتن داري  استوار است از اين رو انواع و شقوق مختلفي دارد. عفت در نگاه، عفت در کلام، رفتار، شکم و… امور ديگري که معمولاً همه ما درک مشترکي از آنها داريم. حجاب از اين رو مهم است که هم برآمده از عفت است و هم عفت را تقويت مي کند.سيد محمدي با بيان اينکه در فرآيند گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و تقويت حجاب به عنوان يک تصريح کرد: دسته اي از اين چالش بيروني و دسته اي ديگر »گفتمان«، با چالش هايي روبرو هستيم، دروني هستند. چالش هاي بيروني همواره وجود داشته اند و همچنان نيز به حيات خود ادامه خواهند داد. چرا که دشمنان و معاندان فرهنگ و انديشه اسلامي  حجاب زن مسلمان را مانع تحقق اهداف خود مي دانند.
  مسئول بنياد عفاف و حجاب ادامه داد: آنها انواع ظرفيت ها، ترفندها براي سست کردن باورها و گيرند. امروز فضاي مجازي نيز در ابعاد گسترده اي تغيير در الگوهاي زندگي زنان مسلمان را به کار در خدمت آنان است و در اين جهت بسيار از آن سود مي برند.
  سيد محمدي با اشاره بر چالش هاي دروني تقويت حجاب توضيح داد: طرف ديگر ماجرا چالش هاي دروني است. اين چالش ها چنانکه تعديل و يا برطرف نشوند بايد انتظار داشت، چالش بيرون اراده خود را بر ما تحميل کنند.
   متاسفانه ما در داخل و در حوزه هاي مديريتي و فرهنگي در زمينه عفاف حفره_هاي زيادي داريم که دشمن از آن سوءاستفاده مي کند.وي با اشاره بر عوامل موثر در تاثيرگذاري بر مسئله عفاف و حجاب تصريح کرد: مديريت فرهنگي منطقي و منسجم در کنار استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم مردمي و نيز توجه جدي به امکانات و مقدوراتي که رسانه به معني اعم آن در اختيار قرار مي‌دهد، کمک قابل توجهي به گفتمان حجاب خواهد کرد. در محيط فرهنگي سيال و پر تنش امروزي، همه نهادهاي اجتماعي از خانواده تا نهاد آموزش و دولت بايد در زمينه گسترش عفاف و حجاب کوشش کنند و تحت برنامه‌هاي واحد و مبتني بر يک تقسيم کار واقع گرايانه و با جديت به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل کنند.
  به گزارش امانت به نقل ازايکنا ،مسئول اين بنياد مردمي بيان کرد: در اين رابطه و به عنوان يک نهاد مردمي، همه فعالان حوزه عفاف و حجاب را به تأسي و پيروي از تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله_العالي) دعوت مي‌کنم که بسيار دقيق و موشکافانه همواره به کار جدّي، همکاري، هم‌افزايي، هماهنگي همه بخش‌ها و اجراي برنامه‌هاي فراگير، هوشمندانه و اثر بخش در زمينه عفاف و حجاب تأکيد مي‌کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی