در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دین و اندیشه > جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود

گروه دين و انديشه:يک کارشناس مهدويت با بيان اينکه نظام توحيدي دين بر پايه ايثار و فداکاري بنا نهاده شده است، گفت: بهترين الگوي هر فرد مسلماني در زندگي بايد قرآن و اهل بيت (ع) باشد. نبايد ناکارآمدي برخي از مسئولان بر روي روحيه مردم نيز تأثير گذاشته و ايثار و فداکاري را در جامعه کمرنگ کند.

  گروه دين و انديشه:يک کارشناس مهدويت با بيان اينکه نظام توحيدي دين بر پايه ايثار و فداکاري بنا نهاده شده است، گفت: بهترين الگوي هر فرد مسلماني در زندگي بايد قرآن و اهل بيت (ع) باشد. نبايد ناکارآمدي برخي از مسئولان بر روي روحيه مردم نيز تأثير گذاشته و ايثار و فداکاري را در جامعه کمرنگ کند.
  حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق کفيل در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينکه ايثار و فداکاري يکي از ويژگي‌هاي بارز اخلاقي است که در دين مبين اسلام به آن اشاره بسيار زيادي شده است و مي‌تواند سبب پيشرفت و تعالي جامعه شود، اظهار کرد: يکي از مسائلي که در بحث ايثار و فداکاري بايد در نظر بگيريم اين است که قصور دولت‌ها نبايد قصور ملت‌ها را نيز به دنبال داشته باشد اگر در جامعه برخي مديران کارآمدي لازم را ندارند اين موضوع نباشد سبب شود که مردم نيز از ويژگي‌هاي بارز اخلاقي و کارآمدي خود فاصله بگيرند.
  وي در ادامه با اشاره به اين مطلب که اگر گاهي نظام حاکميت به سمت سرمايه پيش مي‌رود و يا اشرافي‌گري در جامعه ترويج پيدا مي‌کند، اضافه کرد: اين روحيه نبايد در جامعه سرايت پيدا کند. مردم ما نبايد الگوي رفتاري نادرست برخي از مديران را سرمنشأ زندگي خود کنند بلکه الگوي فرد مسلمان پيامبر و اهل بيت (ع) و برنامه زندگي بايد نشأت گرفته از قرآن و سيره اولياي خدا باشد. هر فردي بايد به نوع خود در جامعه اثرگذار بوده و بگويد من اکنون که در اين جايگاه هستم مي‌توانم چه اقدامي داشته باشم.
  اين کارشناس ديني در ادامه با توصيف اين مطلب که هر فردي به اندازه توان و قدرت خود مي‌تواند مشکلي را از دوش ديگري بردارد، يادآور شد: جلسات خانوادگي، دوستي و همکاري‌هايي که در بين افراد وجود دارد بايد به نوعي باشد که روح ايثارو فداکاري در آن نمود داشته باشد و هر کسي به شخصه به سمت ساختار و تعالي پيش برود. کاسب دغدغه ايثار داشته باشد و اعضاي خانواده نسبت به يکديگر نيز همين دغدغه را داشته باشند. به خصوص در جامعه امروز اين نوع رفتار مي‌تواند نيمي از مشکلات را حل کند.
  کفيل در ادامه با اشاره به اين مطلب که امروز در جامعه شاهد مشکلات اقتصادي بسيار زيادي هستيم و تبديل به يک مشکل عمومي شده است، خاطر نشان کرد: بحث اولي که در جامعه بايد به آن بپردازيم اين است که اساس اسلام بر ايثار و گذشت پايه‌گذاري شده است.
  نظام توحيدي و اساس دين بر پايه ايثار، گذشت و فداکاري است و در تمدن اسلامي فرد خودگرا بايد خداگرا شود و بر اين اساس بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم را داشته باشيم.
  وي در ادامه با بيان اينکه اگر مي‌خواهيم فردي را بشناسيم و ببينيم که چقدر انسان ديني و مسلماني است بايد ببينيم که او چقدر جمع‌گراست و چقدر به فکر ديگران است  تصريح کرد: حتي در نمازهاي يوميه ما حتي وقتي نماز مي‌خوانيم مي‌گوييم »ايّاکَ نَعْبُدُ« حتي در دعاها نيز سفارش شده است براي استجابت دعا در حق ديگري دعا کنيد.
   اين گونه کلمات و نکات در دين اسلام نشان از جمع‌گرايي و روحيه ايثار دارد. حتي زکات و خمس نيز در دين اسلام به خاطر اين است که ما بتوانيم به فکر همنوع خود باشيم.
  وي در ادامه با بيان اينکه يکي از راهکارهاي ترويج انفاق و ايثار در جامعه اين است که افراد از سرمايه خود انفاق داشته باشند، گفت: انفاق از سرمايه يعني اينکه اگر فردي خانه يک ميلياردي دارد و مي‌تواند در جايي کوچکتر زندگي کند آن را فروخته و نيمي از آن را به فرد ديگري بدهد. يعني مي‌توان گفت دنياي خود را مقداري کوچکتر و ديگران را نيز مالک کنيم. ما بايد در جامعه بر روي اين موضوع کار کنيم. تجمل‌گرايي نيز يکي ديگر از موضوعاتي است که در جامعه ما خيلي رشد پيدا کرده و همين موضوع ساده‌زيستي و ايثار را از بين برده است.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، اين کارشناس مهدويت در ادامه با اشاره به اين مطلب که ترويج تجمل‌گرايي و ريخت و پاش مي‌تواند روحيه ايثار و فداکاري را در جامعه از بين برده و خنثي کند، اظهار کرد: نظام زندگي را بايد به گونه‌اي ترويج بدهيم که آموزه‌هاي دين اسلام در جامعه ترويج پيدا کند و يکي از اين راهکارها شيوه زندگي ائمه (ع) است.
  مثلا حضرت علي (ع) چاه مي‌کند و آن را مي‌بخشيد. ما نمي‌گوييم افراد تمام سرمايه خود را ايثار کنند اما بخشي از آن نيز مي‌تواند در جامعه امروز ما بسيار تأثيرگذار باشد. اگر بخواهيم به همين منوال به سمت تجمل‌گرايي برويم هر چقدر درآمد افراد هم زياد باشد باز کم مي‌آورند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی