در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

دین و اندیشه > اربعين نمادي از جامعه آرماني

سيدهادي موسوي گروه گفتگو:حجت الاسلام ايزدهي گفت: شيعه در اربعين خارج از هر نوع کثرتي حرکت مي کند براي رسيدن به مقصود. مقصودي که عدالت، مهدويت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.

  گروه گفتگو:حجت الاسلام ايزدهي گفت: شيعه در اربعين خارج از هر نوع کثرتي حرکت مي کند براي رسيدن به مقصود. مقصودي که عدالت، مهدويت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.
   حجت الاسلام سيدسجاد ايزدهي، مدرس خارج فقه حوزه و مديرگروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در آستانه اربعين حسيني درتحليل اربعين گفت: ما در جهان اسلام با پديده اي جهت وحدت امت اسلام رو به رو هستيم تحت عنوان حج. اين پديده هر سال  در قالب حج تمتع اتفاق مي افتد.
  ايزدهي در ادامه بيان کرد: حج در جهان اسلام پديده اي مي باشد که مسلمانان با تمام کثرت ها در سرزميني واحد ، با محور و شعار واحد گرد هم جمع مي شوند. مسلمانان جهان وقتي با هر رنگ و زبان و گويشي در سرزمين وحي در قالب حج، مناسکي را به جا مي آوردند. اين کثرت هاي متعدد تبديل به وحدت مي شود و همه خارج از هر رنگ و زبان و گويشي با يک لباس متحد الشکل يعني لباس احرام جمع مي شوند و مي خواهند بگويند که محور اصلي ما اسلام است.
  وي با اشاره به وجود شعارهاي مشترک در مناسک حج گفت: در اين اتحاد اسلامي، شعارهاي مذهبي محوريّت ندارند. بلکه شعار اسلام، ملاک و محور اصلي قرار مي_گيرد.
  *حج نماد وحدت مسلمانان بر اساس محور اسلام
  حجت الاسلام ايزدهي با بيان اينکه مکه و ايام حج نماد وحدت امت اسلام است ادامه داد: اين کشور ها و شهروندان آنان يا ملت هاي امروزي به تعبيري دولت-ملت ها ،ديگر خارج از مرز هاي خود بر محوريت اسلام تمرکز مي کنند. و عقايد خودشان را به اشتراک مي گذارند و باهم مبادله فرهنگي و اقتصادي مي کنند و در مقابل دشمن واحد خود ايستادگي و به طور طبيعي تحت عنوان يک محور قرار مي گيرند.
  وي در ادامه بيان کرد: ما در عالم سياست با پديده اي مواجه هستيم به نام ديپلماسي عمومي. در اين ديپلماسي، فارغ از اينکه کارگزاران و سياست مداران يک کشور به بحث ديپلماسي مي رسند، آن ديپلماسي موثر، با دوام و عميق است که پاسخ نهادهاي غير دولتي، نهاد هاي مردمي اعم از اينکه توده مردم باشند يا سازمان هاي NGO ، بدهد.
  *در پديده حج ديپلماسي عمومي اسلامي نمايش داده مي شود
  حجت الاسلام ايزدهي گفت: در روابط فرهنگي و از نوع عميق آن فضاي حج، عملا ديپلماسي عمومي اسلامي را به نمايش مي گذاريم. مردم کشورها، خارج از جهت گيري هاي دولت ها با رويکرد هاي سياسي مختلف، دور هم جمع مي شوند و بر مسئله اي اتفاق و گفتگو مي کنند و به اتحاد مي_رسند و در واقع بقاي جامعه اسلامي به تعبير کلي را تضمين مي کنند.
  وي با اشاره به اينکه در اسلام دو نکته وحدت امت مسلمان و ديپلماسي عمومي اسلامي وجود دارد، گفت: شيعه هم همچنين نمادي دارد. اينجا همه شيعيان فارغ از هر رنگ و زبان و گويشي در يک منطقه اي با يک آرمان مشترک جمع مي شوند.ايزدهي گفت: همچنان که آرمان مشترک تمام مسلمانان از جمله شيعه و سني،آرمان توحيد و نبوت است، آرمان مشترک تمام شيعيان در قالب ظلم ستيزي ، عدالت محوري و جست و جوي يک نظام مطلوب است.
  *حضرت سيدالشهدا(ع) نماد شيعيان جهان
  حجت الاسلام سيد سجاد ايزدهي ادامه داد: شيعيان در سال بر اساس آرمان هاي خود، در منطقه اي جمع مي شوند که نماد شيعه و آن هم نماد امام حسين (ع) است. يعني شيعه خارج از هر نوع کثرتي حرکت مي کند براي رسيدن به مقصود.
  وي با بيان اينکه کعبه چرخش به دور محوريت توحيد است، گفت: در شيعيان چرخش نداريم، حرکت براي رسيدن است. يعني تلاش مي کنند تا به يک مقصود برسند. مقصودي که عدالت، مهدويت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.
  ايزدهي گفت: در اين حرکت مردم با تمام سختي ها و مشکلات با يکديگر متحد مي_شوند. از لحاظ اجتماعي هيچ دولتي متصدي اين امر نيست.مردم خود اداره کننده اين امر هستند. به گونه اي تداعي کننده حکومت مهدوي مي باشد.
  حجت الاسلام ايزدهي با بيان اينکه تمامي هزينه هاي اربعين حسيني بر گردن خود مردم است ادامه داد: مردم باهم برادري مي کنند آن هم خارج از مرز دولت- ملت ها ، يعني ديگر مهم نيست که شخص عراقي باشد يا ايراني يا هر مليت ديگري. در اينجا ميزبان و ميهمان با افتخار وظايف خود را انجام مي دهند. همه با هم يک نماد را تداعي مي کنند که حرکت به سوي محبوب، مقصود و شهادت است و از سختي نيز نمي هراسند.
  *امام حسين(ع) بقاي شيعه را تضمين مي کند
  حجت الاسلام سيد سجاد ايزدهي در ادامه بيان کرد: اين حرکت خارج از دولت هاي موجود بر اساس ملاک واحد و خارج از کثرت ها، باعث ايجاد يک نماد مي شود که مي توان همچون که کعبه نماد اسلام است و اسلاميت را تضمين مي کند، اگر شيعه گري قرار است تضمين شود و بقا پيدا کند، بقاي شيعه در امام حسين(ع) است. بقاي شيعه در حرکت به سوي آرمان هاي امام حسين(ع) است و به طور طبيعي نماد آن اربعين است.
  ايزدهي با طرح اينکه چه چيزي نشانه و نماد شيعه مومن است گفت: همان گونه در روايت معروف، اربعين از نشانه هاي شيعه است امروز هم مشاهده مي کنيد ، اربعين نشانه شيعه گري است و ملاک شيعه قرار دارد و هر کس که شيعه باشد مي توان او را با اربعين شناخت.وي بيان کرد: مي توان مشاهده کرد که جهان، شيعه را به حرکت بيست ميليوني اربعين مي شناسد.
  و هيچ جاي جهان اينگونه جمعيتي وجود ندارد و نخواهد داشت. در عربستان که ? ميليون نفر براي حج مي آيند ، دولت و حکومت عربستان نمي تواند اين حجم از جمعيت از حاجيان را اداره کند و معمولا مراسم حج با مشکلاتي همراه مي شود. توجه به اين نکته مهم است که در بحث حج  مديريت اين پديده با دولت عربستان است.
  *جامعه آرماني در مراسم اربعين قابل درک است
  ايزدهي ادامه داد: در اربعين مردم خود با پشتوانه اندک دولت ها با تمام شرايط از جمله شرايط امنيتي اين مراسم را اداره مي_کنند که اين يعني جامعه آرماني. در جامعه آرماني برتري نسبت به افراد وجود ندارد. جامعه اي که افراد سرمايه دار از پول خود براي افراد کم بضاعت هزينه مي کنند و با افتخار از آن ها پذيرايي مي کنند و انتظار تشکر را هم ندارند. اين جامعه را جامعه آرماني مي نامند.
  حجت الاسلام سيد سجاد ايزدهي بيان کرد: در اين حرکت همه با هم متحد هستند به دور از هر کثرتي، با وجود سختي ها و مشکلات، همه را پشت سر مي گذارند و با محوريت شيعه که همان امام حسين(ع) است به يک تمدن به واسطه اربعين در جامعه دست پيدا مي کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی